Mua Cẩu gấp đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Cẩu gấp, cần cẩu gắn trên xe tải


   Trang 1 trong số 26 1/26   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
MEC S 120.76 S2 Recyclimg crane, Schrottladekran - Cẩu gấp: hình 1
MEC S 120.76 S2 Recyclimg crane, Schrottladekran - Cẩu gấp: hình 2
MEC S 120.76 S2 Recyclimg crane, Schrottladekran - Cẩu gấp: hình 3
MEC S 120.76 S2 Recyclimg crane, Schrottladekran - Cẩu gấp: hình 4
MEC S 120.76 S2 Recyclimg crane, Schrottladekran - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

MEC S 120.76 S2 Recyclimg crane, Schrottladekran

2001 500 000 km
Séc, Liberec
Được phát hành: 1Tháng 19Ngày
Hỏi giá
star
2001 500 000 km
Séc, Liberec
email Liên hệ người bán
Mercedes-Benz Palfinger PK 680 TK 26,7 m-max.2.410 kg -Funk FB - Cẩu gấp: hình 1
Mercedes-Benz Palfinger PK 680 TK 26,7 m-max.2.410 kg -Funk FB - Cẩu gấp: hình 2
Mercedes-Benz Palfinger PK 680 TK 26,7 m-max.2.410 kg -Funk FB - Cẩu gấp: hình 3
Mercedes-Benz Palfinger PK 680 TK 26,7 m-max.2.410 kg -Funk FB - Cẩu gấp: hình 4
Mercedes-Benz Palfinger PK 680 TK 26,7 m-max.2.410 kg -Funk FB - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Mercedes-Benz Palfinger PK 680 TK 26,7 m-max.2.410 kg -Funk FB

1994 90 000 km Tổng trọng lượng: 26 000 kg 517 mã lực 6x4 3
Đức
Được phát hành: 24Ngày

24 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1994 90 000 km Tổng trọng lượng: 26 000 kg 517 mã lực 6x4 3
Đức
email Liên hệ người bán
 Grúa Fassi F220A.26 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Fassi F220A.26 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Fassi F220A.26 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Fassi F220A.26 - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa Fassi F220A.26 - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa Fassi F220A.26

2003
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 2Giờ 40Phút Số tham chiếu CE-2300104
Hỏi giá
star
2003
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
Hiab X-HIPRO 408E-6 + Jib 70x4 - Cẩu gấp: hình 1
Hiab X-HIPRO 408E-6 + Jib 70x4 - Cẩu gấp: hình 2
Hiab X-HIPRO 408E-6 + Jib 70x4 - Cẩu gấp: hình 3
Hiab X-HIPRO 408E-6 + Jib 70x4 - Cẩu gấp: hình 4
Hiab X-HIPRO 408E-6 + Jib 70x4 - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Hiab X-HIPRO 408E-6 + Jib 70x4

2020
Đức, Deutschland, Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen
Được phát hành: 8Giờ 3Phút Số tham chiếu H230977
Hỏi giá
star
2020
Đức, Deutschland, Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen
email Liên hệ người bán
 Grúa HMF 3220 K6 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa HMF 3220 K6 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa HMF 3220 K6 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa HMF 3220 K6 - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa HMF 3220 K6 - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa HMF 3220 K6

2015
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 14Giờ 51Phút Số tham chiếu CE-2300345
Hỏi giá
star
2015
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Palfinger PK 36002 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Palfinger PK 36002 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Palfinger PK 36002 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Palfinger PK 36002 - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa Palfinger PK 36002 - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa Palfinger PK 36002

2002
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 14Giờ 56Phút Số tham chiếu CE-2200584
Hỏi giá
star
2002
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa FASSi F530AXP.26 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa FASSi F530AXP.26 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa FASSi F530AXP.26 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa FASSi F530AXP.26 - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa FASSi F530AXP.26 - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa FASSi F530AXP.26

2005
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 14Giờ 56Phút Số tham chiếu CE-2300157
Hỏi giá
star
2005
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa PM 45 SP - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa PM 45 SP - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa PM 45 SP - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa PM 45 SP - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa PM 45 SP - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa PM 45 SP

2008
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 14Giờ 56Phút Số tham chiếu CE-2200622
Hỏi giá
star
2008
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Loglift 95 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Loglift 95 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Loglift 95 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Loglift 95 - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Loglift 95

2000
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 6Phút Số tham chiếu CE-2200337
Hỏi giá
star
2000
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Ferrari F708 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Ferrari F708 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Ferrari F708 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Ferrari F708 - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Ferrari F708

1994
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 6Phút Số tham chiếu CE-2200336
Hỏi giá
star
1994
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Epsilon E165Z95 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Epsilon E165Z95 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Epsilon E165Z95 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Epsilon E165Z95 - Cẩu gấp: hình 4
videocam

Grúa Epsilon E165Z95

2007
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 6Phút Số tham chiếu CE-2200283A
Hỏi giá
star
2007
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Ferrari F718 3C A5 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Ferrari F718 3C A5 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Ferrari F718 3C A5 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Ferrari F718 3C A5 - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa Ferrari F718 3C A5 - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa Ferrari F718 3C A5

2017
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 6Phút Số tham chiếu CE-2200315
Hỏi giá
star
2017
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa VKRAN V10Z9.2 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa VKRAN V10Z9.2 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa VKRAN V10Z9.2 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa VKRAN V10Z9.2 - Cẩu gấp: hình 4

Grúa VKRAN V10Z9.2

2000
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 7Phút Số tham chiếu CE-2200135
Hỏi giá
star
2000
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Atlas 240.2E-A7 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Atlas 240.2E-A7 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Atlas 240.2E-A7 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Atlas 240.2E-A7 - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Atlas 240.2E-A7

2007
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 7Phút Số tham chiếu CE-2100626
Hỏi giá
star
2007
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Fassi F365AXP.24 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Fassi F365AXP.24 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Fassi F365AXP.24 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Fassi F365AXP.24 - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Fassi F365AXP.24

2009
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu CS-2030111
Hỏi giá
star
2009
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Effer 100 2S - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Effer 100 2S - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Effer 100 2S - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Effer 100 2S - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Effer 100 2S

2013
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu S-190876
Hỏi giá
star
2013
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Hiab 288 EP-5 Hipro - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Hiab 288 EP-5 Hipro - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Hiab 288 EP-5 Hipro - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Hiab 288 EP-5 Hipro - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Hiab 288 EP-5 Hipro

2012
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu S-181101B
Hỏi giá
star
2012
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Hiab 211 E5 Hipro - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Hiab 211 E5 Hipro - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Hiab 211 E5 Hipro - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Hiab 211 E5 Hipro - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Hiab 211 E5 Hipro

2009
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu S-180427A
Hỏi giá
star
2009
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Fassi F300AXP.24 - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Fassi F300AXP.24 - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Fassi F300AXP.24 - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Fassi F300AXP.24 - Cẩu gấp: hình 4

Grúa Fassi F300AXP.24

2005
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu S-180761A
Hỏi giá
star
2005
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Fassi F215A.2.26 e-dynamic - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Fassi F215A.2.26 e-dynamic - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Fassi F215A.2.26 e-dynamic - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Fassi F215A.2.26 e-dynamic - Cẩu gấp: hình 4
videocam

Grúa Fassi F215A.2.26 e-dynamic

2010
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu S-171637A
Hỏi giá
star
2010
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa forestal Liv L14.75K - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa forestal Liv L14.75K - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa forestal Liv L14.75K - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa forestal Liv L14.75K - Cẩu gấp: hình 4

Grúa forestal Liv L14.75K

2006
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 8Phút Số tham chiếu S-161271A
Hỏi giá
star
2006
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
 Grúa Hiab 144 E-5 Duo - Cẩu gấp: hình 1
 Grúa Hiab 144 E-5 Duo - Cẩu gấp: hình 2
 Grúa Hiab 144 E-5 Duo - Cẩu gấp: hình 3
 Grúa Hiab 144 E-5 Duo - Cẩu gấp: hình 4
 Grúa Hiab 144 E-5 Duo - Cẩu gấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grúa Hiab 144 E-5 Duo

2003
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 15Giờ 9Phút Số tham chiếu CE-2300227
Hỏi giá
star
2003
Tây ban nha, Barcelona
email Liên hệ người bán
1 2 3 26   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Attachments - Loader cranes
t1 old