Mua Kéo phá dỡ đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 14
Verachtert VHP-40 SCHAAR - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Verachtert VHP-40 SCHAAR - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Verachtert VHP-40 SCHAAR - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
Verachtert VHP-40 SCHAAR - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4
Verachtert VHP-40 SCHAAR - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Verachtert VHP-40 SCHAAR

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
2007
Hà lan, RANDWEG 00001 6045JK ROERMOND, the Netherlands
Được phát hành: 2Ngày

13 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 372 171 110 VND
 • ≈ 14 888 USD
2007
Hà lan, RANDWEG 00001 6045JK ROERMOND, the Netherlands
Liên hệ người bán
Oil Quick Oilquick OQ 80 | GOOD CONDITION | VOLVO EC380 EHR - Kéo phá dỡ: hình 1
Oil Quick Oilquick OQ 80 | GOOD CONDITION | VOLVO EC380 EHR - Kéo phá dỡ: hình 2
Oil Quick Oilquick OQ 80 | GOOD CONDITION | VOLVO EC380 EHR - Kéo phá dỡ: hình 3
Oil Quick Oilquick OQ 80 | GOOD CONDITION | VOLVO EC380 EHR - Kéo phá dỡ: hình 4
Oil Quick Oilquick OQ 80 | GOOD CONDITION | VOLVO EC380 EHR - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Oil Quick Oilquick OQ 80 | GOOD CONDITION | VOLVO EC380 EHR

Kéo phá dỡ
2013OEM: 009992
Hà lan, D.P.A. Weeversstraat 2, 8316 GG Marknesse, The Netherlands.
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 111511

4 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 120 487 050 VND
 • ≈ 4 820 USD
2013OEM: 009992
Hà lan, D.P.A. Weeversstraat 2, 8316 GG Marknesse, The Netherlands.
Liên hệ người bán
ABL QUICK COUPLER | SNELWISSEL | SCHNELLWECHSLER | CATERPILLAR - Kéo phá dỡ: hình 1
ABL QUICK COUPLER | SNELWISSEL | SCHNELLWECHSLER | CATERPILLAR - Kéo phá dỡ: hình 2
ABL QUICK COUPLER | SNELWISSEL | SCHNELLWECHSLER | CATERPILLAR - Kéo phá dỡ: hình 3
ABL QUICK COUPLER | SNELWISSEL | SCHNELLWECHSLER | CATERPILLAR - Kéo phá dỡ: hình 4
ABL QUICK COUPLER | SNELWISSEL | SCHNELLWECHSLER | CATERPILLAR - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

ABL QUICK COUPLER | SNELWISSEL | SCHNELLWECHSLER | CATERPILLAR

Kéo phá dỡ
Hà lan, D.P.A. Weeversstraat 2, 8316 GG Marknesse, The Netherlands.
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 16.2

750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 20 081 175 VND
 • ≈ 803 USD
Hà lan, D.P.A. Weeversstraat 2, 8316 GG Marknesse, The Netherlands.
Liên hệ người bán
Jisan JS280RT - Kéo phá dỡ: hình 1
Jisan JS280RT - Kéo phá dỡ: hình 2
Jisan JS280RT - Kéo phá dỡ: hình 3
Jisan JS280RT - Kéo phá dỡ: hình 4
Jisan JS280RT - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Jisan JS280RT

Kéo phá dỡ
2023
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 2Ngày

20 000EUR

 • ≈ 535 498 000 VND
 • ≈ 21 422 USD
2023
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Verdelli CD13 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Verdelli CD13 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Verdelli CD13 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
Verdelli CD13 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4
Verdelli CD13 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Verdelli CD13

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
2007
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

5 000EUR

 • ≈ 133 874 500 VND
 • ≈ 5 355 USD
2007
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Allied 40R - Kéo phá dỡ: hình 1
Allied 40R - Kéo phá dỡ: hình 2
Allied 40R - Kéo phá dỡ: hình 3
Allied 40R - Kéo phá dỡ: hình 4
Allied 40R - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Allied 40R

Kéo phá dỡ
2006
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

19 000EUR

 • ≈ 508 723 100 VND
 • ≈ 20 351 USD
2006
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Jisan JSV765S - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Jisan JSV765S - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Jisan JSV765S - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
Jisan JSV765S - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4
Jisan JSV765S - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Jisan JSV765S

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
2023
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 2Ngày

22 000EUR

 • ≈ 589 047 800 VND
 • ≈ 23 564 USD
2023
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Trevibenne 15-25 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Trevibenne 15-25 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Trevibenne 15-25 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
Trevibenne 15-25 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4
Trevibenne 15-25 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Trevibenne 15-25

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

8 000EUR

 • ≈ 214 199 200 VND
 • ≈ 8 569 USD
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Mustang RH20 - Kéo phá dỡ: hình 1
Mustang RH20 - Kéo phá dỡ: hình 2
Mustang RH20 - Kéo phá dỡ: hình 3
Mustang RH20 - Kéo phá dỡ: hình 4
Mustang RH20 - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Mustang RH20

Kéo phá dỡ
2023
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 2Ngày

13 000EUR

 • ≈ 348 073 700 VND
 • ≈ 13 924 USD
2023
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Lemac DA550 HIDRAULIC PULVERIZER - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Lemac DA550 HIDRAULIC PULVERIZER - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Lemac DA550 HIDRAULIC PULVERIZER - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
Lemac DA550 HIDRAULIC PULVERIZER - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4
Lemac DA550 HIDRAULIC PULVERIZER - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Lemac DA550 HIDRAULIC PULVERIZER

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Geith M-20 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Geith M-20 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Geith M-20 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3

Geith M-20

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
2000
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

8 000EUR

 • ≈ 214 199 200 VND
 • ≈ 8 569 USD
2000
România, Rumänien
Liên hệ người bán
VTN FP30 - Kéo phá dỡ: hình 1
VTN FP30 - Kéo phá dỡ: hình 2
VTN FP30 - Kéo phá dỡ: hình 3
VTN FP30 - Kéo phá dỡ: hình 4

VTN FP30

Kéo phá dỡ
2012
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

18 000EUR

 • ≈ 481 948 200 VND
 • ≈ 19 280 USD
2012
România, Rumänien
Liên hệ người bán
KBKC HP04 NEW Pulverizer - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
KBKC HP04 NEW Pulverizer - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
KBKC HP04 NEW Pulverizer - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
KBKC HP04 NEW Pulverizer - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4

KBKC HP04 NEW Pulverizer

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Baltrotos GR46 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Baltrotos GR46 - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2

Baltrotos GR46

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
2005
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

3 500EUR

 • ≈ 93 712 150 VND
 • ≈ 3 748 USD
2005
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Okada Okada - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 1
Okada Okada - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 2
Okada Okada - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 3
Okada Okada - Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng: hình 4

Okada Okada

Kéo phá dỡ cho Máy móc xây dựng
2005
România, Rumänien
Được phát hành: 2Ngày

8 000EUR

 • ≈ 214 199 200 VND
 • ≈ 8 569 USD
2005
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Rockwheel TD140 - Kéo phá dỡ: hình 1
Rockwheel TD140 - Kéo phá dỡ: hình 2
Rockwheel TD140 - Kéo phá dỡ: hình 3
Rockwheel TD140 - Kéo phá dỡ: hình 4
Rockwheel TD140 - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Rockwheel TD140

Kéo phá dỡ
2018
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
2018
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
TREVIBENNE CS-25RS - Kéo phá dỡ: hình 1
TREVIBENNE CS-25RS - Kéo phá dỡ: hình 2
TREVIBENNE CS-25RS - Kéo phá dỡ: hình 3
TREVIBENNE CS-25RS - Kéo phá dỡ: hình 4
TREVIBENNE CS-25RS - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

TREVIBENNE CS-25RS

Kéo phá dỡ
2021
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
2021
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Liên hệ người bán
SPARTAN SHS-240R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 1
SPARTAN SHS-240R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 2
SPARTAN SHS-240R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 3
SPARTAN SHS-240R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 4

SPARTAN SHS-240R (Unused)

Kéo phá dỡ
Mới2024
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
Mới2024
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Liên hệ người bán
SPARTAN SHS-70R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 1
SPARTAN SHS-70R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 2
SPARTAN SHS-70R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 3
SPARTAN SHS-70R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 4
SPARTAN SHS-70R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

SPARTAN SHS-70R (Unused)

Kéo phá dỡ
Mới2024
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
Mới2024
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Liên hệ người bán
SPARTAN SHS-140R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 1
SPARTAN SHS-140R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 2
SPARTAN SHS-140R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 3
SPARTAN SHS-140R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 4
SPARTAN SHS-140R (Unused) - Kéo phá dỡ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

SPARTAN SHS-140R (Unused)

Kéo phá dỡ
Mới2024
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
Mới2024
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 14
1 / 14
T1 new listing page - Kéo phá dỡ
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.