Mua Hệ thống tưới đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 5
Bonsegna Tanker Trucks (model 14 m3) - Hệ thống tưới: hình 1
Bonsegna Tanker Trucks (model 14 m3) - Hệ thống tưới: hình 2
Bonsegna Tanker Trucks (model 14 m3) - Hệ thống tưới: hình 3
Bonsegna Tanker Trucks (model 14 m3) - Hệ thống tưới: hình 4
Bonsegna Tanker Trucks (model 14 m3) - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Bonsegna Tanker Trucks (model 14 m3)

Hệ thống tưới
Mới
Ý
Được phát hành: 1Ngày

29 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 784 760 300 VND
 • ≈ 30 829 USD
Mới
Ý
Liên hệ người bán
Vincenzi Gibertini VG3 80/9 - Hệ thống tưới: hình 1
Vincenzi Gibertini VG3 80/9 - Hệ thống tưới: hình 2
Vincenzi Gibertini VG3 80/9 - Hệ thống tưới: hình 3
Vincenzi Gibertini VG3 80/9 - Hệ thống tưới: hình 4
Vincenzi Gibertini VG3 80/9 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Vincenzi Gibertini VG3 80/9

Hệ thống tưới
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày

60EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 623 642 VND
 • ≈ 63 USD
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Mobile water tank (approx. 250 litres) - Hệ thống tưới: hình 1
Mobile water tank (approx. 250 litres) - Hệ thống tưới: hình 2
Mobile water tank (approx. 250 litres) - Hệ thống tưới: hình 3
Mobile water tank (approx. 250 litres) - Hệ thống tưới: hình 4
Mobile water tank (approx. 250 litres) - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Mobile water tank (approx. 250 litres)

Hệ thống tưới
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
DAB Jet 200 m - Hệ thống tưới: hình 1
DAB Jet 200 m - Hệ thống tưới: hình 2
DAB Jet 200 m - Hệ thống tưới: hình 3
DAB Jet 200 m - Hệ thống tưới: hình 4
DAB Jet 200 m - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

DAB Jet 200 m

Hệ thống tưới
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Batch of sand suction hoses (approx. 35x) - Hệ thống tưới: hình 1
Batch of sand suction hoses (approx. 35x) - Hệ thống tưới: hình 2
Batch of sand suction hoses (approx. 35x) - Hệ thống tưới: hình 3
Batch of sand suction hoses (approx. 35x) - Hệ thống tưới: hình 4
Batch of sand suction hoses (approx. 35x) - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Batch of sand suction hoses (approx. 35x)

Hệ thống tưới
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Van Dijk Heating - Hệ thống tưới: hình 1
Van Dijk Heating - Hệ thống tưới: hình 2
Van Dijk Heating - Hệ thống tưới: hình 3
Van Dijk Heating - Hệ thống tưới: hình 4
Van Dijk Heating - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

van Dijk Heating

Hệ thống tưới
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 3Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
/ FM4550H - Hệ thống tưới: hình 1

/ FM4550H

Hệ thống tưới
2022
Đức, 39606 Osterburg
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu 12362-MXFSFM4550H/0001

65 500EUR

 • ≈ 1 772 475 850 VND
 • ≈ 69 631 USD
2022
Đức, 39606 Osterburg
Liên hệ người bán
Dubex Drainage Cleaner - Hệ thống tưới: hình 1
Dubex Drainage Cleaner - Hệ thống tưới: hình 2
Dubex Drainage Cleaner - Hệ thống tưới: hình 3
Dubex Drainage Cleaner - Hệ thống tưới: hình 4
Dubex Drainage Cleaner - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Dubex Drainage Cleaner

Hệ thống tưới
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 6Ngày

100EUR

Đấu giá
 • ≈ 2 706 070 VND
 • ≈ 106 USD
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Som IB-2 / 110G300E - Hệ thống tưới: hình 1
Som IB-2 / 110G300E - Hệ thống tưới: hình 2
Som IB-2 / 110G300E - Hệ thống tưới: hình 3
Som IB-2 / 110G300E - Hệ thống tưới: hình 4
Som IB-2 / 110G300E - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Som IB-2 / 110G300E

Hệ thống tưới
1991Trọng lượng tịnh: 1225 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 6Ngày

580EUR

Đấu giá
 • ≈ 15 695 206 VND
 • ≈ 616 USD
1991Trọng lượng tịnh: 1225 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Irrifrance Javelin - Hệ thống tưới: hình 1
Irrifrance Javelin - Hệ thống tưới: hình 2
Irrifrance Javelin - Hệ thống tưới: hình 3
Irrifrance Javelin - Hệ thống tưới: hình 4
Irrifrance Javelin - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Irrifrance Javelin

Hệ thống tưới
1998
România, Rumänien
Được phát hành: 7Ngày

4 500EUR

 • ≈ 121 773 150 VND
 • ≈ 4 783 USD
1998
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Bauer RainStar 100/450 - Hệ thống tưới: hình 1
Bauer RainStar 100/450 - Hệ thống tưới: hình 2
Bauer RainStar 100/450 - Hệ thống tưới: hình 3
Bauer RainStar 100/450 - Hệ thống tưới: hình 4
Bauer RainStar 100/450 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Bauer RainStar 100/450

Hệ thống tưới
1996
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

11 500EUR

 • ≈ 311 198 050 VND
 • ≈ 12 225 USD
1996
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Krone Tambur irigat - Hệ thống tưới: hình 1
Krone Tambur irigat - Hệ thống tưới: hình 2
Krone Tambur irigat - Hệ thống tưới: hình 3
Krone Tambur irigat - Hệ thống tưới: hình 4
Krone Tambur irigat - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Krone Tambur irigat

Hệ thống tưới
1998
România, Rumänien
Được phát hành: 7Ngày

5 000EUR

 • ≈ 135 303 500 VND
 • ≈ 5 315 USD
1998
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Doda 100 - Hệ thống tưới: hình 1
Doda 100 - Hệ thống tưới: hình 2
Doda 100 - Hệ thống tưới: hình 3
Doda 100 - Hệ thống tưới: hình 4
Doda 100 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Doda 100

Hệ thống tưới
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

6 500EUR

 • ≈ 175 894 550 VND
 • ≈ 6 910 USD
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Selwood D100 - Hệ thống tưới: hình 1
Selwood D100 - Hệ thống tưới: hình 2
Selwood D100 - Hệ thống tưới: hình 3
Selwood D100 - Hệ thống tưới: hình 4

Selwood D100

Hệ thống tưới
2010
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

4 000EUR

 • ≈ 108 242 800 VND
 • ≈ 4 252 USD
2010
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Bauer RainStar 100/430 - Hệ thống tưới: hình 1
Bauer RainStar 100/430 - Hệ thống tưới: hình 2
Bauer RainStar 100/430 - Hệ thống tưới: hình 3
Bauer RainStar 100/430 - Hệ thống tưới: hình 4
Bauer RainStar 100/430 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Bauer RainStar 100/430

Hệ thống tưới
1995
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
1995
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Caprari MEC-MR 125 - Hệ thống tưới: hình 1
Caprari MEC-MR 125 - Hệ thống tưới: hình 2
Caprari MEC-MR 125 - Hệ thống tưới: hình 3
Caprari MEC-MR 125 - Hệ thống tưới: hình 4
Caprari MEC-MR 125 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Caprari MEC-MR 125

Hệ thống tưới
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

8 500EUR

 • ≈ 230 015 950 VND
 • ≈ 9 036 USD
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Rovatti S3K100/3e - Hệ thống tưới: hình 1
Rovatti S3K100/3e - Hệ thống tưới: hình 2

Rovatti S3K100/3e

Hệ thống tưới
2004
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

5 500EUR

 • ≈ 148 833 850 VND
 • ≈ 5 846 USD
2004
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Irrifrance Optima 3TTI - Hệ thống tưới: hình 1
Irrifrance Optima 3TTI - Hệ thống tưới: hình 2
Irrifrance Optima 3TTI - Hệ thống tưới: hình 3

Irrifrance Optima 3TTI

Hệ thống tưới
1998
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

16 500EUR

 • ≈ 446 501 550 VND
 • ≈ 17 540 USD
1998
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Bauer Rainstar 90/320 - Hệ thống tưới: hình 1
Bauer Rainstar 90/320 - Hệ thống tưới: hình 2
Bauer Rainstar 90/320 - Hệ thống tưới: hình 3
Bauer Rainstar 90/320 - Hệ thống tưới: hình 4
Bauer Rainstar 90/320 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Bauer Rainstar 90/320

Hệ thống tưới
1996
România, Rumänien, Bors, Bihor
Được phát hành: 7Ngày

7 000EUR

 • ≈ 189 424 900 VND
 • ≈ 7 441 USD
1996
România, Rumänien, Bors, Bihor
Liên hệ người bán
Sterling QI150RT - Hệ thống tưới: hình 1
Sterling QI150RT - Hệ thống tưới: hình 2
Sterling QI150RT - Hệ thống tưới: hình 3
Sterling QI150RT - Hệ thống tưới: hình 4
Sterling QI150RT - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Sterling QI150RT

Hệ thống tưới
România, Rumänien
Được phát hành: 7Ngày

4 500EUR

 • ≈ 121 773 150 VND
 • ≈ 4 783 USD
România, Rumänien
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 5
1 / 5
T1 new listing page - Hệ thống tưới
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.