Mua Hệ thống tưới đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Hệ thống tưới


   Trang 1 trong số 4 1/4   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
HÜDIG (300 m / 82 mm) - Hệ thống tưới: hình 1
HÜDIG (300 m / 82 mm) - Hệ thống tưới: hình 2
HÜDIG (300 m / 82 mm) - Hệ thống tưới: hình 3
HÜDIG (300 m / 82 mm) - Hệ thống tưới: hình 4
HÜDIG (300 m / 82 mm) - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

HÜDIG (300 m / 82 mm)

România, Budila Brasov
Được phát hành: 4Tháng 7Ngày

2 700 EUR

star
România, Budila Brasov
email Liên hệ người bán
Idrofoglia G4D - Hệ thống tưới: hình 1
Idrofoglia G4D - Hệ thống tưới: hình 2
Idrofoglia G4D - Hệ thống tưới: hình 3
Idrofoglia G4D - Hệ thống tưới: hình 4
Idrofoglia G4D - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Idrofoglia G4D

2021
Hà lan, Na ontvangst van uw betaling wordt er contact met u opgenomen., Boekel, Noord Brabant
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 9625206

2 500 EUR

gavel Đấu giá
star
2021
Hà lan, Na ontvangst van uw betaling wordt er contact met u opgenomen., Boekel, Noord Brabant
Idrofoglia G5D - Hệ thống tưới: hình 1
Idrofoglia G5D - Hệ thống tưới: hình 2
Idrofoglia G5D - Hệ thống tưới: hình 3
Idrofoglia G5D - Hệ thống tưới: hình 4
Idrofoglia G5D - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Idrofoglia G5D

2021
Hà lan, Na ontvangst van uw betaling wordt er contact met u opgenomen., Boekel, Noord Brabant
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 9625201

2 500 EUR

gavel Đấu giá
star
2021
Hà lan, Na ontvangst van uw betaling wordt er contact met u opgenomen., Boekel, Noord Brabant
 CHARIOT D'ARROSAGE OU D'IRRIGATION LONGUEUR ENVIRON 40M - Hệ thống tưới: hình 1
 CHARIOT D'ARROSAGE OU D'IRRIGATION LONGUEUR ENVIRON 40M - Hệ thống tưới: hình 2
 CHARIOT D'ARROSAGE OU D'IRRIGATION LONGUEUR ENVIRON 40M - Hệ thống tưới: hình 3
 CHARIOT D'ARROSAGE OU D'IRRIGATION LONGUEUR ENVIRON 40M - Hệ thống tưới: hình 4
 CHARIOT D'ARROSAGE OU D'IRRIGATION LONGUEUR ENVIRON 40M - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

CHARIOT D'ARROSAGE OU D'IRRIGATION LONGUEUR ENVIRON 40M

1
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 295689

2 000 EUR

gavel Đấu giá
star
1
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
email Liên hệ người bán
VR7 125/500 REGENHASPEL Ocmis - Hệ thống tưới: hình 1
VR7 125/500 REGENHASPEL Ocmis - Hệ thống tưới: hình 2
VR7 125/500 REGENHASPEL Ocmis - Hệ thống tưới: hình 3

VR7 125/500 REGENHASPEL Ocmis

2023 Mới
Hà lan, Langeweg 76 3244 BH Nieuwe-Tonge
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 26839
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, Langeweg 76 3244 BH Nieuwe-Tonge
KRAAKMAN
7
J
A
B
K
email Liên hệ người bán
Najade t6 100/2 - Hệ thống tưới: hình 1
Najade t6 100/2 - Hệ thống tưới: hình 2
Najade t6 100/2 - Hệ thống tưới: hình 3
Najade t6 100/2 - Hệ thống tưới: hình 4
Najade t6 100/2 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Najade t6 100/2

2011 3 610 Trọng lượng tịnh: 2 100 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605444

500 EUR

gavel Đấu giá
star
2011 3 610 Trọng lượng tịnh: 2 100 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Plovius - Hệ thống tưới: hình 1
Plovius - Hệ thống tưới: hình 2
Plovius - Hệ thống tưới: hình 3
Plovius - Hệ thống tưới: hình 4
Plovius - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Plovius

Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605455

250 EUR

gavel Đấu giá
star
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
veugen - Hệ thống tưới: hình 1
veugen - Hệ thống tưới: hình 2
veugen - Hệ thống tưới: hình 3
veugen - Hệ thống tưới: hình 4
veugen - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Veugen

3 640
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605427

500 EUR

gavel Đấu giá
star
3 640
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Najade t4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 1
Najade t4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 2
Najade t4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 3
Najade t4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 4
Najade t4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Najade t4 80/4/4

2011 3 494 Trọng lượng tịnh: 1 900 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605420

1 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2011 3 494 Trọng lượng tịnh: 1 900 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Irrifrance 3TP-2 - Hệ thống tưới: hình 1
Irrifrance 3TP-2 - Hệ thống tưới: hình 2
Irrifrance 3TP-2 - Hệ thống tưới: hình 3
Irrifrance 3TP-2 - Hệ thống tưới: hình 4
Irrifrance 3TP-2 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Irrifrance 3TP-2

Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605311

500 EUR

gavel Đấu giá
star
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Irrimec ST6 B - Hệ thống tưới: hình 1
Irrimec ST6 B - Hệ thống tưới: hình 2
Irrimec ST6 B - Hệ thống tưới: hình 3
Irrimec ST6 B - Hệ thống tưới: hình 4
Irrimec ST6 B - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Irrimec ST6 B

2021
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605338

5 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2021
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Irrimec ST7 B - Hệ thống tưới: hình 1
Irrimec ST7 B - Hệ thống tưới: hình 2
Irrimec ST7 B - Hệ thống tưới: hình 3
Irrimec ST7 B - Hệ thống tưới: hình 4
Irrimec ST7 B - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Irrimec ST7 B

2020 Trọng lượng tịnh: 5 900 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605326

5 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2020 Trọng lượng tịnh: 5 900 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Najade T4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 1
Najade T4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 2
Najade T4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 3
Najade T4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 4
Najade T4 80/4/4 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Najade T4 80/4/4

2010 5 957 Trọng lượng tịnh: 1 850 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605462

1 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2010 5 957 Trọng lượng tịnh: 1 850 kg
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
irritec elite 735 - Hệ thống tưới: hình 1
irritec elite 735 - Hệ thống tưới: hình 2
irritec elite 735 - Hệ thống tưới: hình 3
irritec elite 735 - Hệ thống tưới: hình 4
irritec elite 735 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Irritec elite 735

2021
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 9605257

5 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2021
Hà lan, Burgemeester Nooijenlaan 8, Rips, 5764 RG
 Grundfos SP 77-2B 5,5kW - Hệ thống tưới: hình 1
 Grundfos SP 77-2B 5,5kW - Hệ thống tưới: hình 2
 Grundfos SP 77-2B 5,5kW - Hệ thống tưới: hình 3
 Grundfos SP 77-2B 5,5kW - Hệ thống tưới: hình 4
 Grundfos SP 77-2B 5,5kW - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Grundfos SP 77-2B 5,5kW

2019
Đan Mạch, Hammel
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 611462

2 412 EUR

star
2019
Đan Mạch, Hammel
email Liên hệ người bán
Wuxi kama power ISO 9001 - Hệ thống tưới: hình 1
Wuxi kama power ISO 9001 - Hệ thống tưới: hình 2
Wuxi kama power ISO 9001 - Hệ thống tưới: hình 3
Wuxi kama power ISO 9001 - Hệ thống tưới: hình 4
Wuxi kama power ISO 9001 - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Wuxi kama power ISO 9001

Hà lan, Hogeweg 12a, Hulst, 4561 RA
Được phát hành: 10Ngày Số tham chiếu 9599858

250 EUR

gavel Đấu giá
star
Hà lan, Hogeweg 12a, Hulst, 4561 RA
Deutz 912 beregeningspomp / diesel water pump - Hệ thống tưới: hình 1
Deutz 912 beregeningspomp / diesel water pump - Hệ thống tưới: hình 2
Deutz 912 beregeningspomp / diesel water pump - Hệ thống tưới: hình 3
Deutz 912 beregeningspomp / diesel water pump - Hệ thống tưới: hình 4
Deutz 912 beregeningspomp / diesel water pump - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Deutz 912 beregeningspomp / diesel water pump

Dầu 54 mã lực
Hà lan, Overijssel
Được phát hành: 26Ngày Số tham chiếu DIV818135

3 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Dầu 54 mã lực
Hà lan, Overijssel
email Liên hệ người bán
Irrimec st15d 100/350 beregeningshaspel (100Ø) - Hệ thống tưới: hình 1
Irrimec st15d 100/350 beregeningshaspel (100Ø) - Hệ thống tưới: hình 2
Irrimec st15d 100/350 beregeningshaspel (100Ø) - Hệ thống tưới: hình 3
Irrimec st15d 100/350 beregeningshaspel (100Ø) - Hệ thống tưới: hình 4
Irrimec st15d 100/350 beregeningshaspel (100Ø) - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Irrimec st15d 100/350 beregeningshaspel (100Ø)

2020 Mới
Hà lan, Overijssel
Được phát hành: 26Ngày

24 250 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2020 Mới
Hà lan, Overijssel
email Liên hệ người bán
AT250-5 Veneroni - Hệ thống tưới: hình 1
AT250-5 Veneroni - Hệ thống tưới: hình 2
AT250-5 Veneroni - Hệ thống tưới: hình 3
AT250-5 Veneroni - Hệ thống tưới: hình 4
AT250-5 Veneroni - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

AT250-5 Veneroni

2023 Mới
Hà lan, Prins Frisoweg 1 1756 BL ’t Zand
Được phát hành: 1Tháng 10Ngày Số tham chiếu 29025
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, Prins Frisoweg 1 1756 BL ’t Zand
KRAAKMAN
7
J
A
B
K
email Liên hệ người bán
 ROVATTI T3-80AE-TW - Hệ thống tưới: hình 1
 ROVATTI T3-80AE-TW - Hệ thống tưới: hình 2
 ROVATTI T3-80AE-TW - Hệ thống tưới: hình 3
 ROVATTI T3-80AE-TW - Hệ thống tưới: hình 4
 ROVATTI T3-80AE-TW - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

ROVATTI T3-80AE-TW

2019
România, Budila Brasov
Được phát hành: 1Tháng 17Ngày

900 EUR

star
2019
România, Budila Brasov
email Liên hệ người bán
Hüdig Iromat Sport - Hệ thống tưới: hình 1
Hüdig Iromat Sport - Hệ thống tưới: hình 2
Hüdig Iromat Sport - Hệ thống tưới: hình 3
Hüdig Iromat Sport - Hệ thống tưới: hình 4
Hüdig Iromat Sport - Hệ thống tưới: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Hüdig Iromat Sport

2021 Mới
Đức, 29525 Uelzen, Deutschland Transportangebot an Wunschort anfragen
Được phát hành: 1Tháng 17Ngày

5 450 EUR

star
2021 Mới
Đức, 29525 Uelzen, Deutschland Transportangebot an Wunschort anfragen
email Liên hệ người bán
1 2 3 4   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Agricultural machinery - Irrigation systems
t1 old