Mua Đính kèm máy gặt đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 19
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)
TOP

Kemper 375 PLUS

2015
Đức
Được phát hành: 6Tháng 22NgàySố tham chiếu MXKE_0062

37 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 994 657 500 VND
 • ≈ 40 537 USD
2015
Đức
Liên hệ người bán
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Kemper 375 PLUS

2013
Đức
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 25807

34 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 901 822 800 VND
 • ≈ 36 753 USD
2013
Đức
Liên hệ người bán
John Deere 460 Plus - Máy gặt ngô: hình 1
John Deere 460 Plus - Máy gặt ngô: hình 2
John Deere 460 Plus - Máy gặt ngô: hình 3
John Deere 460 Plus - Máy gặt ngô: hình 4
John Deere 460 Plus - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

John Deere 460 Plus

2017
Đức
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 25803

62 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 657 762 500 VND
 • ≈ 67 561 USD
2017
Đức
Liên hệ người bán
JOHN DEERE 614R - Máy gặt liên hợp: hình 1
JOHN DEERE 614R - Máy gặt liên hợp: hình 2
JOHN DEERE 614R - Máy gặt liên hợp: hình 3
JOHN DEERE 614R - Máy gặt liên hợp: hình 4
JOHN DEERE 614R - Máy gặt liên hợp: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

JOHN DEERE 614R

2008
Đức
Được phát hành: 6Ngày
Đấu giá
2008
Đức
Liên hệ người bán
Shelbourne 6M Stripper Header - Đính kèm máy gặt: hình 1
Shelbourne 6M Stripper Header - Đính kèm máy gặt: hình 2
Shelbourne 6M Stripper Header - Đính kèm máy gặt: hình 3
Shelbourne 6M Stripper Header - Đính kèm máy gặt: hình 4
Shelbourne 6M Stripper Header - Đính kèm máy gặt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Shelbourne 6M Stripper Header

2012
Anh Quốc
Được phát hành: 6Ngày

24 324EUR

 • ≈ 645 174 640 VND
 • ≈ 26 294 USD
2012
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kemper 360 PLUS

2015
Hà lan, Horst
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 23104

39 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 047 705 900 VND
 • ≈ 42 699 USD
2015
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 360 PLUS - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kemper 360 PLUS

2014
Hà lan, Horst
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 22204

32 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 862 036 500 VND
 • ≈ 35 132 USD
2014
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
John Deere 639 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 1
John Deere 639 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 2
John Deere 639 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 3
John Deere 639 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 4
John Deere 639 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

John Deere 639

2015
Đức
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 12521-176244

17 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 464 173 500 VND
 • ≈ 18 917 USD
2015
Đức
Liên hệ người bán
Kemper 375 - 10 rij - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 1
Kemper 375 - 10 rij - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 2
Kemper 375 - 10 rij - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 3
Kemper 375 - 10 rij - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 4
Kemper 375 - 10 rij - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Kemper 375 - 10 rij

Hà lan
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu 23813

24 500EUR

 • ≈ 649 842 900 VND
 • ≈ 26 484 USD
Hà lan
Liên hệ người bán
ZURN Proficut 620 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 1
ZURN Proficut 620 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 2
ZURN Proficut 620 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 3
ZURN Proficut 620 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 4
ZURN Proficut 620 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

ZURN Proficut 620

2013
Hà lan
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu 22759

23 500EUR

 • ≈ 623 318 700 VND
 • ≈ 25 403 USD
2013
Hà lan
Liên hệ người bán
New Holland 750SFI - Máy gặt ngô: hình 1
New Holland 750SFI - Máy gặt ngô: hình 2
New Holland 750SFI - Máy gặt ngô: hình 3
New Holland 750SFI - Máy gặt ngô: hình 4
New Holland 750SFI - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

New Holland 750SFI

2012
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721465

1 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 51 722 190 VND
 • ≈ 2 107 USD
2012
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Special hemp harvest header HEMPER - Máy gặt ngô: hình 1
Special hemp harvest header HEMPER - Máy gặt ngô: hình 2
Special hemp harvest header HEMPER - Máy gặt ngô: hình 3
Special hemp harvest header HEMPER - Máy gặt ngô: hình 4
Special hemp harvest header HEMPER - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Special hemp harvest header HEMPER

2020
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 720200

64 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 710 810 900 VND
 • ≈ 69 723 USD
2020
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Kemper 460 PRO - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 460 PRO - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 460 PRO - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 460 PRO - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 460 PRO - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Kemper 460 PRO

2023
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721460

94 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 506 536 900 VND
 • ≈ 102 153 USD
2023
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
New Holland 600SFI - Máy gặt ngô: hình 1
New Holland 600SFI - Máy gặt ngô: hình 2
New Holland 600SFI - Máy gặt ngô: hình 3
New Holland 600SFI - Máy gặt ngô: hình 4
New Holland 600SFI - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

New Holland 600SFI

2012
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721463

1 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 51 722 190 VND
 • ≈ 2 107 USD
2012
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Kemper 445 - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 445 - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 445 - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 445 - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 445 - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Kemper 445

2023
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721445

57 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 525 141 500 VND
 • ≈ 62 156 USD
2023
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Kemper 445 NEW - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 445 NEW - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 445 NEW - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 445 NEW - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 445 NEW - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Kemper 445 NEW

2023
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721446

57 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 525 141 500 VND
 • ≈ 62 156 USD
2023
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 375 PLUS - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kemper 375 PLUS

2014
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721462

1 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 51 722 190 VND
 • ≈ 2 107 USD
2014
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Kemper 360 PRO NEW - Máy gặt ngô: hình 1
Kemper 360 PRO NEW - Máy gặt ngô: hình 2
Kemper 360 PRO NEW - Máy gặt ngô: hình 3
Kemper 360 PRO NEW - Máy gặt ngô: hình 4
Kemper 360 PRO NEW - Máy gặt ngô: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Kemper 360 PRO NEW

2024
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 721360

97 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 586 109 500 VND
 • ≈ 105 396 USD
2024
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
Marangon MDR6014 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 1
Marangon MDR6014 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 2
Marangon MDR6014 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 3
Marangon MDR6014 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 4
Marangon MDR6014 - Đính kèm máy gặt đập thức ăn gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Marangon MDR6014

2023
Hà lan, Horst
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 7236014
Hỏi giá
2023
Hà lan, Horst
Liên hệ người bán
CLAAS 930 VARIO - Máy gặt liên hợp: hình 1
CLAAS 930 VARIO - Máy gặt liên hợp: hình 2
CLAAS 930 VARIO - Máy gặt liên hợp: hình 3
CLAAS 930 VARIO - Máy gặt liên hợp: hình 4
CLAAS 930 VARIO - Máy gặt liên hợp: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

CLAAS 930 VARIO

Đức
Được phát hành: 9Ngày
Đấu giá
Đức
Liên hệ người bán
NEW HOLLAND 35 - Máy gặt liên hợp: hình 1

NEW HOLLAND 35

2018
Pháp
Được phát hành: 9Ngày
Đấu giá
2018
Pháp
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 19
1 / 19
T1 new listing page - Đính kèm máy gặt
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.