Mua Toa kéo trang trại đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 27
Fliegl TDK 140 FOX - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Fliegl TDK 140 FOX - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Fliegl TDK 140 FOX - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Fliegl TDK 140 FOX - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Fliegl TDK 140 FOX - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
TOP

Fliegl TDK 140 FOX

Mới2023
Đức, Schutterzell
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 32523004
Hỏi giá
Mới2023
Đức, Schutterzell
Liên hệ người bán
PRONAR TO 25 M - Toa kéo trang trại: hình 1
PRONAR TO 25 M - Toa kéo trang trại: hình 2
PRONAR TO 25 M - Toa kéo trang trại: hình 3
PRONAR TO 25 M - Toa kéo trang trại: hình 4
TOP

PRONAR TO 25 M

Mới2022
Đức
Được phát hành: 28NgàySố tham chiếu MXSO_1593

15 600EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 415 546 560 VND
 • ≈ 16 883 USD
Mới2022
Đức
Liên hệ người bán
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 45Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 50Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 54Phút

250EUR

Đấu giá
 • ≈ 6 659 400 VND
 • ≈ 270 USD
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Minidumperkipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 2Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 8Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Xin tất cả hình có sẵn

Schuitemaker SIWA 720 W

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 9Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Miedema - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Miedema - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Miedema - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Miedema - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Miedema - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Miedema

2020
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 12Phút
Đấu giá
2020
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 13Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Minidumperkipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Minidumperkipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 13Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
Kipper - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Kipper

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 15Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Xin tất cả hình có sẵn

Claas Cargos Trend 750

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 15Phút

5 200EUR

Đấu giá
 • ≈ 138 515 520 VND
 • ≈ 5 627 USD
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
BIGAB 7-10 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
BIGAB 7-10 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
BIGAB 7-10 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
BIGAB 7-10 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
BIGAB 7-10 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

BIGAB 7-10

2022
Ba Lan, Skierniewice
Được phát hành: 1Ngày

11 562,97EUR

 • ≈ 307 983 931,2 VND
 • ≈ 12 513,43 USD
2022
Ba Lan, Skierniewice
Liên hệ người bán
MORE MASKINER T-041/k (10 ton) - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
MORE MASKINER T-041/k (10 ton) - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
MORE MASKINER T-041/k (10 ton) - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
MORE MASKINER T-041/k (10 ton) - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
MORE MASKINER T-041/k (10 ton) - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

MORE MASKINER T-041/k (10 ton)

2014
Ba Lan, Skierniewice
Được phát hành: 1Ngày

2 664,81EUR

 • ≈ 70 962 566,39 VND
 • ≈ 2 883,22 USD
2014
Ba Lan, Skierniewice
Liên hệ người bán
SWEPOL CT-05 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1
SWEPOL CT-05 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 2
SWEPOL CT-05 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 3
SWEPOL CT-05 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 4
SWEPOL CT-05 - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

SWEPOL CT-05

2014
Ba Lan, Skierniewice
Được phát hành: 1Ngày

1 506,2EUR

 • ≈ 40 116 225,6 VND
 • ≈ 1 629,92 USD
2014
Ba Lan, Skierniewice
Liên hệ người bán
Herbst 24' Tri Axle Low Loader Trailer, Sprung Drawbar, Ramps - Toa kéo trang trại: hình 1
Herbst 24' Tri Axle Low Loader Trailer, Sprung Drawbar, Ramps - Toa kéo trang trại: hình 2
Herbst 24' Tri Axle Low Loader Trailer, Sprung Drawbar, Ramps - Toa kéo trang trại: hình 3
Herbst 24' Tri Axle Low Loader Trailer, Sprung Drawbar, Ramps - Toa kéo trang trại: hình 4
Herbst 24' Tri Axle Low Loader Trailer, Sprung Drawbar, Ramps - Toa kéo trang trại: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Herbst 24' Tri Axle Low Loader Trailer, Sprung Drawbar, Ramps

Anh Quốc
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 100310802
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
2020 Herron Single Axle Dropside Tipping Trailer - Toa kéo trang trại: hình 1
2020 Herron Single Axle Dropside Tipping Trailer - Toa kéo trang trại: hình 2
2020 Herron Single Axle Dropside Tipping Trailer - Toa kéo trang trại: hình 3
2020 Herron Single Axle Dropside Tipping Trailer - Toa kéo trang trại: hình 4
2020 Herron Single Axle Dropside Tipping Trailer - Toa kéo trang trại: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

2020 Herron Single Axle Dropside Tipping Trailer

2020
Anh Quốc
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 100310504
Đấu giá
2020
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Fleming TR2 - Toa kéo trang trại: hình 1
Fleming TR2 - Toa kéo trang trại: hình 2
Fleming TR2 - Toa kéo trang trại: hình 3
Fleming TR2 - Toa kéo trang trại: hình 4
Fleming TR2 - Toa kéo trang trại: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Fleming TR2

Anh Quốc
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 100310804
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Metsjö Metamid - Toa kéo trang trại: hình 1

Metsjö Metamid

2016
Thụy Điển, Karlstad
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
2016
Thụy Điển, Karlstad
Liên hệ người bán
Söderbergs - Toa kéo nhỏng/ Xe đổ: hình 1

Söderbergs

1966
Thụy Điển, Karlstad
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
1966
Thụy Điển, Karlstad
Liên hệ người bán
Bala TKD 401 - Toa kéo trang trại: hình 1

Bala TKD 401

2011
Thụy Điển, Karlstad
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
2011
Thụy Điển, Karlstad
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 27
1 / 27
T1 new listing page - Toa kéo trang trại
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.