Mua Máy xúc lật mini gấp khúc đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 11
G1500 Giant - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
G1500 Giant - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
G1500 Giant - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
G1500 Giant - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
G1500 Giant - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

G1500 Giant

Máy xúc lật mini gấp khúc
Mới175326 mã lực
Hà lan, Beekseweg 7 5737 RC Lieshout
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 36257
Hỏi giá
Mới175326 mã lực
Hà lan, Beekseweg 7 5737 RC Lieshout
KRAAKMAN
8
J
A
B
K
Liên hệ người bán
Weidemann 1160 - 3 Betriebsstunden - 2022 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Weidemann 1160 - 3 Betriebsstunden - 2022 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Weidemann 1160 - 3 Betriebsstunden - 2022 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Weidemann 1160 - 3 Betriebsstunden - 2022 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Weidemann 1160 - 3 Betriebsstunden - 2022 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Weidemann 1160 - 3 Betriebsstunden - 2022

Máy xúc lật mini gấp khúc
2022325 mã lực
Áo, Oberbreitsach 15, A-4906 Eberschwang, Austria
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
2022325 mã lực
Áo, Oberbreitsach 15, A-4906 Eberschwang, Austria
Liên hệ người bán
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Bluejay mini , Perkins, -

Máy xúc lật mini gấp khúc
202124 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Được phát hành: 2Ngày

16 658EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 457 860 122 VND
 • ≈ 17 998 USD
202124 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Liên hệ người bán
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Bluejay mini , Perkins, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Bluejay mini , Perkins, -

Máy xúc lật mini gấp khúc
202124 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Được phát hành: 2Ngày

16 658EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 457 860 122 VND
 • ≈ 17 998 USD
202124 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Liên hệ người bán
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Bluejay Allseason, Xinchai, -

Máy xúc lật mini gấp khúc
202133 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Được phát hành: 2Ngày

19 158EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 526 574 872 VND
 • ≈ 20 699 USD
202133 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Liên hệ người bán
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Bluejay Allseason, Xinchai, - - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Bluejay Allseason, Xinchai, -

Máy xúc lật mini gấp khúc
202133 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Được phát hành: 2Ngày

19 158EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 526 574 872 VND
 • ≈ 20 699 USD
202133 mã lực
Slovakia, Rastislavova 110, 040 01 Košice, SLOVENSKO
Liên hệ người bán
Weidemann 3070 CX60 LP T - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Weidemann 3070 CX60 LP T - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Weidemann 3070 CX60 LP T - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Weidemann 3070 CX60 LP T - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Weidemann 3070 CX60 LP T - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Weidemann 3070 CX60 LP T

Máy xúc lật mini gấp khúc
2014641061 mã lực
Đức, Auf dem Pfahl 4, 77974 Meißenheim-Kürzell, Germany
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 90014071

42 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 154 407 800 VND
 • ≈ 45 379 USD
2014641061 mã lực
Đức, Auf dem Pfahl 4, 77974 Meißenheim-Kürzell, Germany
Liên hệ người bán
Wacker Neuson WL 38 MACHINE SUISSE - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Wacker Neuson WL 38 MACHINE SUISSE - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Wacker Neuson WL 38 MACHINE SUISSE - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Wacker Neuson WL 38 MACHINE SUISSE - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Wacker Neuson WL 38 MACHINE SUISSE - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Wacker Neuson WL 38 MACHINE SUISSE

Máy xúc lật mini gấp khúc
20171278Trọng lượng tịnh: 4200 kg
Pháp, 02100 Neuville Saint Amand FRANCE
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 202829

35 200EUR

 • ≈ 967 503 680 VND
 • ≈ 38 032 USD
20171278Trọng lượng tịnh: 4200 kg
Pháp, 02100 Neuville Saint Amand FRANCE
Liên hệ người bán
Weidemann 1390 mit StVZO-Ausrüstung - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Weidemann 1390 mit StVZO-Ausrüstung - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Weidemann 1390 mit StVZO-Ausrüstung - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Weidemann 1390 mit StVZO-Ausrüstung - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Weidemann 1390 mit StVZO-Ausrüstung - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Weidemann 1390 mit StVZO-Ausrüstung

Máy xúc lật mini gấp khúc
202312Trọng lượng tịnh: 2750 kg24 mã lực
Đức, 18513 Holthof Deutschland
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 11307-390116910011

39 000EUR

 • ≈ 1 071 950 100 VND
 • ≈ 42 138 USD
202312Trọng lượng tịnh: 2750 kg24 mã lực
Đức, 18513 Holthof Deutschland
Liên hệ người bán
Weidemann 1140 Hoftrac Automatik - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Weidemann 1140 Hoftrac Automatik - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Weidemann 1140 Hoftrac Automatik - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Weidemann 1140 Hoftrac Automatik - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Weidemann 1140 Hoftrac Automatik - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Weidemann 1140 Hoftrac Automatik

Máy xúc lật mini gấp khúc
202215Trọng lượng tịnh: 1600 kg24 mã lực
Đức, 18513 Holthof Deutschland
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 11307-389374010011

23 700EUR

 • ≈ 651 415 830 VND
 • ≈ 25 607 USD
202215Trọng lượng tịnh: 1600 kg24 mã lực
Đức, 18513 Holthof Deutschland
Liên hệ người bán
Giant G1200 Hoflader - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Giant G1200 Hoflader - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Giant G1200 Hoflader - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Giant G1200 Hoflader - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Giant G1200 Hoflader - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Giant G1200 Hoflader

Máy xúc lật mini gấp khúc
2022Trọng lượng tịnh: 1100000 kg22 mã lực
Đức, 46348 Raesfeld Deutschland
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu TRIO 4956 HD

23 500EUR

 • ≈ 645 918 650 VND
 • ≈ 25 391 USD
2022Trọng lượng tịnh: 1100000 kg22 mã lực
Đức, 46348 Raesfeld Deutschland
Liên hệ người bán
JCB 403 agri Hoflader, Hoftruck, kein Weidemann, Schäffer - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
JCB 403 agri Hoflader, Hoftruck, kein Weidemann, Schäffer - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
JCB 403 agri Hoflader, Hoftruck, kein Weidemann, Schäffer - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
JCB 403 agri Hoflader, Hoftruck, kein Weidemann, Schäffer - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
JCB 403 agri Hoflader, Hoftruck, kein Weidemann, Schäffer - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

JCB 403 agri Hoflader, Hoftruck, kein Weidemann, Schäffer

Máy xúc lật mini gấp khúc
Mới2023Trọng lượng tịnh: 2500 kg25 mã lực
Đức, 46348 Raesfeld Deutschland
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu Trio 4555

35 900EUR

 • ≈ 986 743 810 VND
 • ≈ 38 788 USD
Mới2023Trọng lượng tịnh: 2500 kg25 mã lực
Đức, 46348 Raesfeld Deutschland
Liên hệ người bán
JCB 409 inkl. Waage Radlader, Hoflader kein Schäffer, Weidemann - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
JCB 409 inkl. Waage Radlader, Hoflader kein Schäffer, Weidemann - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
JCB 409 inkl. Waage Radlader, Hoflader kein Schäffer, Weidemann - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
JCB 409 inkl. Waage Radlader, Hoflader kein Schäffer, Weidemann - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
JCB 409 inkl. Waage Radlader, Hoflader kein Schäffer, Weidemann - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

JCB 409 inkl. Waage Radlader, Hoflader kein Schäffer, Weidemann

Máy xúc lật mini gấp khúc
20136950Trọng lượng tịnh: 5900 kg73 mã lực
Đức, 46348 Raesfeld Deutschland
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu Trio 3568

24 900EUR

 • ≈ 684 398 910 VND
 • ≈ 26 903 USD
20136950Trọng lượng tịnh: 5900 kg73 mã lực
Đức, 46348 Raesfeld Deutschland
Liên hệ người bán
Qingdao Promising 1.2T Capacity Small Hydraulic Wheel Loader ZL12F - Máy xúc lật bánh lốp, Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Qingdao Promising 1.2T Capacity Small Hydraulic Wheel Loader ZL12F - Máy xúc lật bánh lốp, Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Qingdao Promising 1.2T Capacity Small Hydraulic Wheel Loader ZL12F - Máy xúc lật bánh lốp, Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Qingdao Promising 1.2T Capacity Small Hydraulic Wheel Loader ZL12F - Máy xúc lật bánh lốp, Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Qingdao Promising 1.2T Capacity Small Hydraulic Wheel Loader ZL12F - Máy xúc lật bánh lốp, Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Qingdao Promising 1.2T Capacity Small Hydraulic Wheel Loader ZL12F

Máy xúc lật bánh lốp, Máy xúc lật mini gấp khúc
Mới20245 km5Trọng lượng tịnh: 3500 kgKhối hàng: 1200 kg50 mã lực
Trung Quốc, 24th Floor Tianzhi Building, Qingdao Free Trade Zone
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu 8429510000

7 300EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 200 647 070 VND
 • ≈ 7 887 USD
Mới20245 km5Trọng lượng tịnh: 3500 kgKhối hàng: 1200 kg50 mã lực
Trung Quốc, 24th Floor Tianzhi Building, Qingdao Free Trade Zone
Terex TL80 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Terex TL80 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Terex TL80 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Terex TL80 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Terex TL80 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Terex TL80

Máy xúc lật mini gấp khúc
200711600
Đan Mạch, Katkjærvej 5, 7800 Skive, Denmark
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 000122406
Hỏi giá
200711600
Đan Mạch, Katkjærvej 5, 7800 Skive, Denmark
Liên hệ người bán
Giant W11 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Giant W11 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Giant W11 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Giant W11 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Giant W11 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Giant W11

Máy xúc lật mini gấp khúc
202120 mã lực
Na Uy, 1925, Akershus
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 18027

18 400EUR

 • ≈ 505 740 560 VND
 • ≈ 19 880 USD
202120 mã lực
Na Uy, 1925, Akershus
Liên hệ người bán
GiANT G2500HD Med skovl og pallegaffel - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
GiANT G2500HD Med skovl og pallegaffel - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
GiANT G2500HD Med skovl og pallegaffel - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
GiANT G2500HD Med skovl og pallegaffel - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4

GiANT G2500HD Med skovl og pallegaffel

Máy xúc lật mini gấp khúc
202325 mã lực
Đan Mạch, Aulum, Dänemark
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 12270

42 760EUR

 • ≈ 1 175 297 084 VND
 • ≈ 46 200 USD
202325 mã lực
Đan Mạch, Aulum, Dänemark
Liên hệ người bán
Kubota RT 160 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Kubota RT 160 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Kubota RT 160 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Kubota RT 160 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Kubota RT 160 - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Kubota RT 160

Máy xúc lật mini gấp khúc
20193503263 mã lực
Đức, Alte Ziegelei 12 48734 Reken, Germany
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 20819482

30 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 824 577 000 VND
 • ≈ 32 414 USD
20193503263 mã lực
Đức, Alte Ziegelei 12 48734 Reken, Germany
Liên hệ người bán
Schäffer 4260 Neuwertig Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Schäffer 4260 Neuwertig Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Schäffer 4260 Neuwertig Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Schäffer 4260 Neuwertig Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Schäffer 4260 Neuwertig Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Schäffer 4260 Neuwertig Typ L-H

Máy xúc lật mini gấp khúc
2014488060 mã lực
Đức, Tönsholter Weg 1, D-46282 Dorsten, Germany
Được phát hành: 7Ngày

35 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 988 118 105 VND
 • ≈ 38 842 USD
2014488060 mã lực
Đức, Tönsholter Weg 1, D-46282 Dorsten, Germany
Liên hệ người bán
Schäffer 3545 Top Zustand Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 1
Schäffer 3545 Top Zustand Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 2
Schäffer 3545 Top Zustand Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 3
Schäffer 3545 Top Zustand Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 4
Schäffer 3545 Top Zustand Typ L-H - Máy xúc lật mini gấp khúc: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Schäffer 3545 Top Zustand Typ L-H

Máy xúc lật mini gấp khúc
201794144 mã lực
Đức, Tönsholter Weg 1, D-46282 Dorsten, Germany
Được phát hành: 7Ngày

46 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 278 094 350 VND
 • ≈ 50 241 USD
201794144 mã lực
Đức, Tönsholter Weg 1, D-46282 Dorsten, Germany
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 11
1 / 11
T1 new listing page - Máy xúc lật mini gấp khúc
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.