Mua Rơ moóc bán hàng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 10
BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben - Rơ moóc bán hàng: hình 1
BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben - Rơ moóc bán hàng: hình 2
BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben - Rơ moóc bán hàng: hình 3
TOP

BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben

Mới2023
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
Mới2023
Đức
Liên hệ người bán
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)
TOP

ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer

Mới2023Khối hàng: 800 kg
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 5Ngày

1EUR

 • ≈ 26 637 VND
 • ≈ 1 USD
Mới2023Khối hàng: 800 kg
Trung Quốc, NINGBO
Huanmai Airstream Burger Food Truck,Beer Food Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Huanmai Airstream Burger Food Truck,Beer Food Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Huanmai Airstream Burger Food Truck,Beer Food Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Huanmai Airstream Burger Food Truck,Beer Food Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Huanmai Airstream Burger Food Truck,Beer Food Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Huanmai Airstream Burger Food Truck,Beer Food Trailer

Mới20232
Trung Quốc, Shanghai
Được phát hành: 3Giờ 14PhútSố tham chiếu 24040
Hỏi giá
Mới20232
Trung Quốc, Shanghai
HUANMAI Burger Food Truck, Fast Food Trailers,Catering Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
HUANMAI Burger Food Truck, Fast Food Trailers,Catering Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
HUANMAI Burger Food Truck, Fast Food Trailers,Catering Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
HUANMAI Burger Food Truck, Fast Food Trailers,Catering Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
HUANMAI Burger Food Truck, Fast Food Trailers,Catering Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

HUANMAI Burger Food Truck, Fast Food Trailers,Catering Trailer

Mới2
Trung Quốc, Shanghai
Được phát hành: 4Giờ 14PhútSố tham chiếu 24060
Hỏi giá
Mới2
Trung Quốc, Shanghai
Coffee Food Trucks,Coffee Food Trailers,Coffee Foodtruck - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Coffee Food Trucks,Coffee Food Trailers,Coffee Foodtruck - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Coffee Food Trucks,Coffee Food Trailers,Coffee Foodtruck - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Coffee Food Trucks,Coffee Food Trailers,Coffee Foodtruck - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Coffee Food Trucks,Coffee Food Trailers,Coffee Foodtruck - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Coffee Food Trucks,Coffee Food Trailers,Coffee Foodtruck

Mới2
Trung Quốc, Shanghai
Được phát hành: 5Giờ 14Phút
Hỏi giá
Mới2
Trung Quốc, Shanghai
BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben - Rơ moóc bán hàng: hình 1
BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben - Rơ moóc bán hàng: hình 2
BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben - Rơ moóc bán hàng: hình 3
TOP

BM Grupa Umbau des Anhängers - neues Leben

Mới2023
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
Mới2023
Đức
Liên hệ người bán
WARK Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 1
WARK Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 2
WARK Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 3
WARK Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 4
WARK Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

WARK Premium 4m

2021Tổng trọng lượng: 2000 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1Ngày

29 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 772 490 400 VND
 • ≈ 31 386 USD
2021Tổng trọng lượng: 2000 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Premium 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Premium 4m

MớiKhối hàng: 1700 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 6

26 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 705 896 400 VND
 • ≈ 28 680 USD
MớiKhối hàng: 1700 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Wark - WARK Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 6m - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Wark - WARK Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 6m - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Wark - WARK Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 6m - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Wark - WARK Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 6m - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Wark - WARK Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 6m - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Wark - WARK Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 6m

MớiKhối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 5

35 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 945 634 800 VND
 • ≈ 38 421 USD
MớiKhối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Wark - Premium Imbiss leer mit hydraulischer Absenkung - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Wark - Premium Imbiss leer mit hydraulischer Absenkung - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Wark - Premium Imbiss leer mit hydraulischer Absenkung - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Wark - Premium Imbiss leer mit hydraulischer Absenkung - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Wark - Premium Imbiss leer mit hydraulischer Absenkung - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Wark - Premium Imbiss leer mit hydraulischer Absenkung

MớiKhối hàng: 1750 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1Ngày

26 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 705 896 400 VND
 • ≈ 28 680 USD
MớiKhối hàng: 1750 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 4m - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 4m

MớiKhối hàng: 1700 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 3

28 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 745 852 800 VND
 • ≈ 30 304 USD
MớiKhối hàng: 1700 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 5m - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 5m - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 5m - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 5m - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 5m - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Comfort 5m

MớiKhối hàng: 1600 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 4

31 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 839 084 400 VND
 • ≈ 34 092 USD
MớiKhối hàng: 1600 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Bonanza 6M - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Bonanza 6M - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Bonanza 6M - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Bonanza 6M - Rơ moóc bán hàng: hình 4

Wark - Imbiss Verkaufsanhänger Bonanza 6M

Mới2Khối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Ba Lan, Suchy Las
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 2

31 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 839 084 400 VND
 • ≈ 34 092 USD
Mới2Khối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Ba Lan, Suchy Las
Liên hệ người bán
Trailershop aerodynamischer Koffer 360x200x210cm Zurrsystem 100km/H 2700kg Neuverkauf - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Trailershop aerodynamischer Koffer 360x200x210cm Zurrsystem 100km/H 2700kg Neuverkauf - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Trailershop aerodynamischer Koffer 360x200x210cm Zurrsystem 100km/H 2700kg Neuverkauf - Rơ moóc bán hàng: hình 3

trailershop aerodynamischer Koffer 360x200x210cm Zurrsystem 100km/H 2700kg Neuverkauf

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Grevenbroich
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 20548370

7 138EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 190 139 188 VND
 • ≈ 7 725 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Grevenbroich
Liên hệ người bán
Trailershop Camper Verlängerung Koffer Heckrampe Fenster - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Trailershop Camper Verlängerung Koffer Heckrampe Fenster - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Trailershop Camper Verlängerung Koffer Heckrampe Fenster - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Trailershop Camper Verlängerung Koffer Heckrampe Fenster - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Trailershop Camper Verlängerung Koffer Heckrampe Fenster - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

trailershop Camper Verlängerung Koffer Heckrampe Fenster

MớiTổng trọng lượng: 750 kg
Đức, Grevenbroich
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 20296133

6 970EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 185 664 072 VND
 • ≈ 7 543 USD
MớiTổng trọng lượng: 750 kg
Đức, Grevenbroich
Liên hệ người bán
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer

Mới2022
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu Karello 4

9 622EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 256 306 987 VND
 • ≈ 10 413 USD
Mới2022
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer

Mới2022
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 111470

8 800EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 234 410 880 VND
 • ≈ 9 524 USD
Mới2022
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Esselmann Anhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Esselmann Anhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Esselmann Anhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Esselmann Anhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Esselmann Anhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Esselmann Anhänger Verkaufsanhänger leer

Mới20232Tổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu Karello 5

12 600EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 335 633 760 VND
 • ≈ 13 636 USD
Mới20232Tổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
WM Meyer Imbiss - Rơ moóc bán hàng: hình 1
WM Meyer Imbiss - Rơ moóc bán hàng: hình 2
WM Meyer Imbiss - Rơ moóc bán hàng: hình 3
WM Meyer Imbiss - Rơ moóc bán hàng: hình 4
WM Meyer Imbiss - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

WM Meyer Imbiss

20101Tổng trọng lượng: 1300 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu Strauss

25 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 665 940 000 VND
 • ≈ 27 057 USD
20101Tổng trọng lượng: 1300 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Borco-Höhns Seba Borco Höhns Imbiss Anhänger - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Borco-Höhns Seba Borco Höhns Imbiss Anhänger - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Borco-Höhns Seba Borco Höhns Imbiss Anhänger - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Borco-Höhns Seba Borco Höhns Imbiss Anhänger - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Borco-Höhns Seba Borco Höhns Imbiss Anhänger - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)
TOP

Borco-Höhns Seba Borco Höhns Imbiss Anhänger

20041Tổng trọng lượng: 2450 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 412844

18 800EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 500 786 880 VND
 • ≈ 20 347 USD
20041Tổng trọng lượng: 2450 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
FOOD STATION SWEDEN/FSS - Rơ moóc bán hàng: hình 1
FOOD STATION SWEDEN/FSS - Rơ moóc bán hàng: hình 2
FOOD STATION SWEDEN/FSS - Rơ moóc bán hàng: hình 3
FOOD STATION SWEDEN/FSS - Rơ moóc bán hàng: hình 4
FOOD STATION SWEDEN/FSS - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (50)

FOOD STATION SWEDEN/FSS

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 3Ngày

2 056EUR

Đấu giá
 • ≈ 54 766 905 VND
 • ≈ 2 225 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
HAPERT HG Verkaufsanhänger Hapert SAPPHIRE 400x180x180 cm 2700 Kg - Rơ moóc bán hàng: hình 1
HAPERT HG Verkaufsanhänger Hapert SAPPHIRE 400x180x180 cm 2700 Kg - Rơ moóc bán hàng: hình 2
HAPERT HG Verkaufsanhänger Hapert SAPPHIRE 400x180x180 cm 2700 Kg - Rơ moóc bán hàng: hình 3
HAPERT HG Verkaufsanhänger Hapert SAPPHIRE 400x180x180 cm 2700 Kg - Rơ moóc bán hàng: hình 4
HAPERT HG Verkaufsanhänger Hapert SAPPHIRE 400x180x180 cm 2700 Kg - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

HAPERT HG Verkaufsanhänger Hapert SAPPHIRE 400x180x180 cm 2700 Kg

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 3Ngày

10 126EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 269 732 337 VND
 • ≈ 10 959 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 10
1 / 10
T1 new listing page - Rơ moóc bán hàng
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.