Mua Rơ moóc bán hàng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Rơ moóc bán hàng


   Trang 1 trong số 8 1/8   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
ERZODA Catering trailer | Food Truck | coffee trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Catering trailer | Food Truck | coffee trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Catering trailer | Food Truck | coffee trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Catering trailer | Food Truck | coffee trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Catering trailer | Food Truck | coffee trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

ERZODA Catering trailer | Food Truck | coffee trailer

Trọng lượng tịnh: 800 kg Khối hàng: 700 kg 3
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 1Ngày

1 EUR

star
Trọng lượng tịnh: 800 kg Khối hàng: 700 kg 3
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
ERZODA Airstream trailer | pizza trailer | coffee trailer | food truck - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Airstream trailer | pizza trailer | coffee trailer | food truck - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Airstream trailer | pizza trailer | coffee trailer | food truck - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Airstream trailer | pizza trailer | coffee trailer | food truck - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Airstream trailer | pizza trailer | coffee trailer | food truck - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)
videocam

ERZODA Airstream trailer | pizza trailer | coffee trailer | food truck

2021 Mới Trọng lượng tịnh: 2 400 kg Khối hàng: 2 100 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 1Ngày

1 EUR

star
2021 Mới Trọng lượng tịnh: 2 400 kg Khối hàng: 2 100 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 1 600 kg Khối hàng: 800 kg
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 1Ngày

1 EUR

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 1 600 kg Khối hàng: 800 kg
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
ERZODA ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

ERZODA ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers

2022 Mới Trọng lượng tịnh: 1 600 kg Khối hàng: 800 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 1Ngày

10 800 EUR

star
2022 Mới Trọng lượng tịnh: 1 600 kg Khối hàng: 800 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer |

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 2 400 kg Khối hàng: 1 200 kg 3
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 1Ngày

1 EUR

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 2 400 kg Khối hàng: 1 200 kg 3
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
Hapert Koffer Promotionanhänger 400x176x210cm 3000 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Hapert Koffer Promotionanhänger 400x176x210cm 3000 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Hapert Koffer Promotionanhänger 400x176x210cm 3000 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Hapert Koffer Promotionanhänger 400x176x210cm 3000 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Hapert Koffer Promotionanhänger 400x176x210cm 3000 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Koffer Promotionanhänger 400x176x210cm 3000 kg

Mới Tổng trọng lượng: 3 000 kg Khối hàng: 922 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

12 604 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 000 kg Khối hàng: 922 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Hapert Koffer Verkaufsanhänger 600x234x210 cm - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Hapert Hapert Koffer Verkaufsanhänger 600x234x210 cm - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Hapert Hapert Koffer Verkaufsanhänger 600x234x210 cm - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Hapert Hapert Koffer Verkaufsanhänger 600x234x210 cm - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Hapert Hapert Koffer Verkaufsanhänger 600x234x210 cm - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Hapert Koffer Verkaufsanhänger 600x234x210 cm

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 000 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

16 806 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 000 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Koffer Promotionanhänger 600x234x210cm 3500 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Hapert Koffer Promotionanhänger 600x234x210cm 3500 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Hapert Koffer Promotionanhänger 600x234x210cm 3500 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Hapert Koffer Promotionanhänger 600x234x210cm 3500 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Hapert Koffer Promotionanhänger 600x234x210cm 3500 kg - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Koffer Promotionanhänger 600x234x210cm 3500 kg

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 1 717 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

22 269 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 1 717 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
 - Verkaufe Profi Kühlthekenanhänger Wurst Käse u.s.w - Rơ moóc bán hàng: hình 1
 - Verkaufe Profi Kühlthekenanhänger Wurst Käse u.s.w - Rơ moóc bán hàng: hình 2
 - Verkaufe Profi Kühlthekenanhänger Wurst Käse u.s.w - Rơ moóc bán hàng: hình 3
 - Verkaufe Profi Kühlthekenanhänger Wurst Käse u.s.w - Rơ moóc bán hàng: hình 4
 - Verkaufe Profi Kühlthekenanhänger Wurst Käse u.s.w - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

- Verkaufe Profi Kühlthekenanhänger Wurst Käse u.s.w

2018 Trọng lượng tịnh: 900 kg Tổng trọng lượng: 1 300 kg
Đức, Grevenbroich
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu AHW 549 used

10 200 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2018 Trọng lượng tịnh: 900 kg Tổng trọng lượng: 1 300 kg
Đức, Grevenbroich
email Liên hệ người bán
 Wm Meyer - Kühltheken 250cm Theke 3m länge mieten hire rental - Rơ moóc bán hàng: hình 1
 Wm Meyer - Kühltheken 250cm Theke 3m länge mieten hire rental - Rơ moóc bán hàng: hình 2
 Wm Meyer - Kühltheken 250cm Theke 3m länge mieten hire rental - Rơ moóc bán hàng: hình 3
 Wm Meyer - Kühltheken 250cm Theke 3m länge mieten hire rental - Rơ moóc bán hàng: hình 4
 Wm Meyer - Kühltheken 250cm Theke 3m länge mieten hire rental - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Wm Meyer - Kühltheken 250cm Theke 3m länge mieten hire rental

Tổng trọng lượng: 1 300 kg
Đức, Grevenbroich
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu AHW rental VK Cool

470 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Tổng trọng lượng: 1 300 kg
Đức, Grevenbroich
email Liên hệ người bán
Yowon YA-48 - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Yowon YA-48 - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Yowon YA-48 - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Yowon YA-48 - Rơ moóc bán hàng: hình 4

Yowon YA-48

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 1 800 kg Tổng trọng lượng: 1 850 kg Khối hàng: 1 700 kg 2
Trung Quốc
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 01

10 000 EUR

Giá đã có thuế GTGT

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 1 800 kg Tổng trọng lượng: 1 850 kg Khối hàng: 1 700 kg 2
Trung Quốc
email Liên hệ người bán
Tamhart Verkaufsanhänger mit Kühlung und Heizung - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Tamhart Verkaufsanhänger mit Kühlung und Heizung - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Tamhart Verkaufsanhänger mit Kühlung und Heizung - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Tamhart Verkaufsanhänger mit Kühlung und Heizung - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Tamhart Verkaufsanhänger mit Kühlung und Heizung - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Tamhart Verkaufsanhänger mit Kühlung und Heizung

1998 Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 730 kg 1
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7246

14 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1998 Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 730 kg 1
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
SAN CAR - Rơ moóc bán hàng: hình 1
SAN CAR - Rơ moóc bán hàng: hình 2
SAN CAR - Rơ moóc bán hàng: hình 3
SAN CAR - Rơ moóc bán hàng: hình 4
SAN CAR - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

SAN CAR

2015 3
Ba Lan
Được phát hành: 7Ngày

29 297 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 3
Ba Lan
email Liên hệ người bán
Saris FW 3,05x1,52 Verkaufsanhänger mit 2m Innenhöhe! - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Saris FW 3,05x1,52 Verkaufsanhänger mit 2m Innenhöhe! - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Saris FW 3,05x1,52 Verkaufsanhänger mit 2m Innenhöhe! - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Saris FW 3,05x1,52 Verkaufsanhänger mit 2m Innenhöhe! - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Saris FW 3,05x1,52 Verkaufsanhänger mit 2m Innenhöhe! - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Saris FW 3,05x1,52 Verkaufsanhänger mit 2m Innenhöhe!

Mới Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 380 kg 2
Đức, Zell (Mosel)
Được phát hành: 7Ngày Số tham chiếu FW 2000 V Mit Verkaufsklappe

5 705 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 380 kg 2
Đức, Zell (Mosel)
email Liên hệ người bán
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | Food Trailers | catering truck | Kitchen Trailer

2021 Mới Trọng lượng tịnh: 1 400 kg Khối hàng: 1 000 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 10Ngày

1 EUR

star
2021 Mới Trọng lượng tịnh: 1 400 kg Khối hàng: 1 000 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | pizza trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | pizza trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | pizza trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | pizza trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | pizza trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)
videocam

ERZODA Catering Trailer | Food Truck | Concession trailer | pizza trailer

Mới Trọng lượng tịnh: 1 400 kg Khối hàng: 2 000 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 10Ngày

1 EUR

star
Mới Trọng lượng tịnh: 1 400 kg Khối hàng: 2 000 kg 2
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
ERZODA food trailer/food truck/hamburger trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
ERZODA food trailer/food truck/hamburger trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
ERZODA food trailer/food truck/hamburger trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
ERZODA food trailer/food truck/hamburger trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
ERZODA food trailer/food truck/hamburger trailer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

ERZODA food trailer/food truck/hamburger trailer

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 1 200 kg Khối hàng: 600 kg 1
Trung Quốc, NINGBO
Được phát hành: 10Ngày

1 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

gavel Đấu giá
star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 1 200 kg Khối hàng: 600 kg 1
Trung Quốc, NINGBO
email Liên hệ người bán
 Saris FW Verkaufsanhänger mit Verkaufsklappe - Rơ moóc bán hàng: hình 1
 Saris FW Verkaufsanhänger mit Verkaufsklappe - Rơ moóc bán hàng: hình 2
 Saris FW Verkaufsanhänger mit Verkaufsklappe - Rơ moóc bán hàng: hình 3
 Saris FW Verkaufsanhänger mit Verkaufsklappe - Rơ moóc bán hàng: hình 4
 Saris FW Verkaufsanhänger mit Verkaufsklappe - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Saris FW Verkaufsanhänger mit Verkaufsklappe

Đức, Zell (Mosel)
Được phát hành: 10Ngày

7 128 EUR

star
Đức, Zell (Mosel)
email Liên hệ người bán
 Borco-Höhns Foodtruck/Imbisswagen mit Gas/Grill/Kühlschrank - Rơ moóc bán hàng: hình 1
 Borco-Höhns Foodtruck/Imbisswagen mit Gas/Grill/Kühlschrank - Rơ moóc bán hàng: hình 2
 Borco-Höhns Foodtruck/Imbisswagen mit Gas/Grill/Kühlschrank - Rơ moóc bán hàng: hình 3
 Borco-Höhns Foodtruck/Imbisswagen mit Gas/Grill/Kühlschrank - Rơ moóc bán hàng: hình 4
 Borco-Höhns Foodtruck/Imbisswagen mit Gas/Grill/Kühlschrank - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Borco-Höhns Foodtruck/Imbisswagen mit Gas/Grill/Kühlschrank

Đức, Zell (Mosel)
Được phát hành: 10Ngày

18 490 EUR

star
Đức, Zell (Mosel)
email Liên hệ người bán
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 1
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 2
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 3
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 4
Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer - Rơ moóc bán hàng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Esselmann Sandwichanhänger Verkaufsanhänger leer

2022 Mới
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 11Ngày Số tham chiếu Karello 4

9 622 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 Mới
Đức, Lengenbostel / Sittensen
email Liên hệ người bán
1 2 3 8   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Vending trailers
t1 old