Mua Hộp hoán đổi thân từ Ba Lan đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Hộp hoán đổi thân từ Ba Lan

13
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
Ba Lan
Krone Kontener BDF 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener BDF 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener BDF 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener BDF 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener BDF 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone Kontener BDF 7.45m 18 palet

2008
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

4 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 126 528 600 VND
 • ≈ 5 140 USD
2008
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontener na magazyn BDF 7.45m - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener na magazyn BDF 7.45m - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener na magazyn BDF 7.45m - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener na magazyn BDF 7.45m - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener na magazyn BDF 7.45m - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone Kontener na magazyn BDF 7.45m

2005
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

2 525EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 67 259 940 VND
 • ≈ 2 732 USD
2005
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontener BDF Krone 7,82m roleta - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener BDF Krone 7,82m roleta - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener BDF Krone 7,82m roleta - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener BDF Krone 7,82m roleta - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener BDF Krone 7,82m roleta - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Krone Kontener BDF Krone 7,82m roleta

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

5 306EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 141 339 105 VND
 • ≈ 5 742 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Krone Kontener płaski BDF 7,82

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

5 306EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 141 339 105 VND
 • ≈ 5 742 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener płaski BDF 7,82 - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Krone Kontener płaski BDF 7,82

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

5 306EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 141 339 105 VND
 • ≈ 5 742 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
MAN Kontener na magazyn Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 1
MAN Kontener na magazyn Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 2
MAN Kontener na magazyn Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 3
MAN Kontener na magazyn Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 4
MAN Kontener na magazyn Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

MAN Kontener na magazyn Krone

2009
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 8Ngày

1 390EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 37 026 264 VND
 • ≈ 1 504 USD
2009
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontener BDF KRONE 7.45 - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener BDF KRONE 7.45 - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener BDF KRONE 7.45 - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener BDF KRONE 7.45 - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener BDF KRONE 7.45 - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Krone Kontener BDF KRONE 7.45

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 17Ngày

4 632EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 123 385 363 VND
 • ≈ 5 013 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Inny KONTENER płaski 7,45 - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Inny KONTENER płaski 7,45 - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Inny KONTENER płaski 7,45 - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Inny KONTENER płaski 7,45 - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Inny KONTENER płaski 7,45 - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Inny KONTENER płaski 7,45

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 24Ngày

5 791EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 154 258 341 VND
 • ≈ 6 267 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
BURTY DO NACZEP I PRZYCZEP - Hộp hoán đổi thân: hình 1
BURTY DO NACZEP I PRZYCZEP - Hộp hoán đổi thân: hình 2
BURTY DO NACZEP I PRZYCZEP - Hộp hoán đổi thân: hình 3
BURTY DO NACZEP I PRZYCZEP - Hộp hoán đổi thân: hình 4
BURTY DO NACZEP I PRZYCZEP - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

BURTY DO NACZEP I PRZYCZEP

Ba Lan
Được phát hành: 2Tháng 6Ngày

46EUR

 • ≈ 1 225 329 VND
 • ≈ 49 USD
Ba Lan
Liên hệ người bán
Krone Kontener Krone BDF dł 7.45 /szer 2.48m /wys 2.7m - rok 2012 - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener Krone BDF dł 7.45 /szer 2.48m /wys 2.7m - rok 2012 - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener Krone BDF dł 7.45 /szer 2.48m /wys 2.7m - rok 2012 - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener Krone BDF dł 7.45 /szer 2.48m /wys 2.7m - rok 2012 - Hộp hoán đổi thân: hình 4

Krone Kontener Krone BDF dł 7.45 /szer 2.48m /wys 2.7m - rok 2012

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Tháng 18Ngày

4 632EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 123 385 363 VND
 • ≈ 5 013 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Krone

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Tháng 25Ngày

5 883EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 156 709 000 VND
 • ≈ 6 367 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontenery Krone BDF 7.45m 2012r - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontenery Krone BDF 7.45m 2012r - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontenery Krone BDF 7.45m 2012r - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontenery Krone BDF 7.45m 2012r - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontenery Krone BDF 7.45m 2012r - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone Kontenery Krone BDF 7.45m 2012r

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 3Tháng 3Ngày

4 609EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 122 772 698 VND
 • ≈ 4 988 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Kontener BDF Krone 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 1
Krone Kontener BDF Krone 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 2
Krone Kontener BDF Krone 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 3
Krone Kontener BDF Krone 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 4
Krone Kontener BDF Krone 7.45m 18 palet - Hộp hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Krone Kontener BDF Krone 7.45m 18 palet

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 4Tháng 6Ngày

5 906EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 157 321 665 VND
 • ≈ 6 392 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Hộp hoán đổi thân từ Ba Lan
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.