Mua Container biển đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 9
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 1
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 2
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 3
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 4
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points

Mới2022Tổng trọng lượng: 12000 kgTrọng lượng tịnh: 1400 kgKhối hàng: 10600 kg
Hà lan, Aanwas
Được phát hành: 8Giờ 5PhútSố tham chiếu 102333

2 650EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 70 289 130 VND
 • ≈ 2 864 USD
Mới2022Tổng trọng lượng: 12000 kgTrọng lượng tịnh: 1400 kgKhối hàng: 10600 kg
Hà lan, Aanwas
Liên hệ người bán
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 1
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 2
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 3
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 4
Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Onbekend NEW/One way 10FT DV container, many load securing points

Mới2022Tổng trọng lượng: 12000 kgTrọng lượng tịnh: 1400 kgKhối hàng: 10600 kg
Hà lan, Aanwas
Được phát hành: 8Giờ 11PhútSố tham chiếu 102325

2 650EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 70 289 130 VND
 • ≈ 2 864 USD
Mới2022Tổng trọng lượng: 12000 kgTrọng lượng tịnh: 1400 kgKhối hàng: 10600 kg
Hà lan, Aanwas
Liên hệ người bán
Tolsma 1000 liter Kiwa IBC dieseltank Nieuw ! - Container biển: hình 1
Tolsma 1000 liter Kiwa IBC dieseltank Nieuw ! - Container biển: hình 2
Tolsma 1000 liter Kiwa IBC dieseltank Nieuw ! - Container biển: hình 3
Tolsma 1000 liter Kiwa IBC dieseltank Nieuw ! - Container biển: hình 4
Tolsma 1000 liter Kiwa IBC dieseltank Nieuw ! - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Tolsma 1000 liter Kiwa IBC dieseltank Nieuw !

2023
Hà lan, Veen
Được phát hành: 9Giờ 5PhútSố tham chiếu 0004375

3 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 104 770 590 VND
 • ≈ 4 269 USD
2023
Hà lan, Veen
Liên hệ người bán
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 1
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 2
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 3
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 4
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points

Mới2022Tổng trọng lượng: 6000 kgTrọng lượng tịnh: 880 kgKhối hàng: 5120 kg
Hà lan, Aanwas
Được phát hành: 12Giờ 29PhútSố tham chiếu 082324

1 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 51 722 190 VND
 • ≈ 2 107 USD
Mới2022Tổng trọng lượng: 6000 kgTrọng lượng tịnh: 880 kgKhối hàng: 5120 kg
Hà lan, Aanwas
Liên hệ người bán
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 1
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 2
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 3
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 4
Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Onbekend NEW/One way 8FT DV container, many load securing points

Mới2022Tổng trọng lượng: 6000 kgTrọng lượng tịnh: 880 kgKhối hàng: 5120 kg
Hà lan, Aanwas
Được phát hành: 12Giờ 47PhútSố tham chiếu 082323

1 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 51 722 190 VND
 • ≈ 2 107 USD
Mới2022Tổng trọng lượng: 6000 kgTrọng lượng tịnh: 880 kgKhối hàng: 5120 kg
Hà lan, Aanwas
Liên hệ người bán
45 fot - Container biển: hình 1
45 fot - Container biển: hình 2
45 fot - Container biển: hình 3
45 fot - Container biển: hình 4
45 fot - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

45 fot

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 14Giờ 29Phút

804EUR

Đấu giá
 • ≈ 21 325 456 VND
 • ≈ 869 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 1
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 2
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 3
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 4
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

2022 Femil RC3475

2022
Đức
Được phát hành: 15Giờ 35PhútSố tham chiếu 200228470
Đấu giá
2022
Đức
Liên hệ người bán
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 1
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 2
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 3
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 4
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

2022 Femil RC3475

2022
Đức
Được phát hành: 15Giờ 35PhútSố tham chiếu 200228460
Đấu giá
2022
Đức
Liên hệ người bán
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 1
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 2
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 3
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 4
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

2022 Femil RC3475

2022
Đức
Được phát hành: 15Giờ 36PhútSố tham chiếu 200228483
Đấu giá
2022
Đức
Liên hệ người bán
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 1
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 2
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 3
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 4
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

2022 Femil RC3475

2022
Đức
Được phát hành: 15Giờ 36PhútSố tham chiếu 200228473
Đấu giá
2022
Đức
Liên hệ người bán
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 1
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 2
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 3
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 4
2022 Femil RC3475 - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

2022 Femil RC3475

2022
Đức
Được phát hành: 15Giờ 36PhútSố tham chiếu 200228461
Đấu giá
2022
Đức
Liên hệ người bán
Single Toilet Block - Container biển: hình 1
Single Toilet Block - Container biển: hình 2
Single Toilet Block - Container biển: hình 3
Single Toilet Block - Container biển: hình 4
Single Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Single Toilet Block

Anh Quốc
Được phát hành: 17Giờ 19PhútSố tham chiếu 100310607
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
10 fot - Container biển: hình 1

10 fot

2016
Thụy Điển, Karlstad
Được phát hành: 17Giờ 49Phút
Đấu giá
2016
Thụy Điển, Karlstad
Liên hệ người bán
Hamo - Container biển: hình 1

Hamo

2013
Thụy Điển, Karlstad
Được phát hành: 17Giờ 50Phút
Đấu giá
2013
Thụy Điển, Karlstad
Liên hệ người bán
ICA-Box Additional PCT & WEC ECAU1013349 - Container biển: hình 1
ICA-Box Additional PCT & WEC ECAU1013349 - Container biển: hình 2
ICA-Box Additional PCT & WEC ECAU1013349 - Container biển: hình 3

ICA-Box Additional PCT & WEC ECAU1013349

Đức
Được phát hành: 20Giờ 51Phút

400EUR

Đấu giá
 • ≈ 10 609 680 VND
 • ≈ 432 USD
Đức
Liên hệ người bán
LYPU 40 ft High Cube - Container biển: hình 1
LYPU 40 ft High Cube - Container biển: hình 2
LYPU 40 ft High Cube - Container biển: hình 3
LYPU 40 ft High Cube - Container biển: hình 4
LYPU 40 ft High Cube - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

LYPU 40 ft High Cube

Trọng lượng tịnh: 4260 kg
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 20Giờ 56Phút
Đấu giá
Trọng lượng tịnh: 4260 kg
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Shipping container 20FT - Container biển: hình 1
Shipping container 20FT - Container biển: hình 2
Shipping container 20FT - Container biển: hình 3
Shipping container 20FT - Container biển: hình 4
Shipping container 20FT - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Shipping container 20FT

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 20Giờ 58Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
LYPU 7 ft - Container biển: hình 1
LYPU 7 ft - Container biển: hình 2
LYPU 7 ft - Container biển: hình 3
LYPU 7 ft - Container biển: hình 4
LYPU 7 ft - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

LYPU 7 ft

2024
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 20Giờ 59Phút
Đấu giá
2024
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
20 ft. - Container biển: hình 1
20 ft. - Container biển: hình 2
20 ft. - Container biển: hình 3
20 ft. - Container biển: hình 4
20 ft. - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

20 ft.

Trọng lượng tịnh: 2170 kg
Bỉ
Được phát hành: 21Giờ 6Phút

520EUR

Đấu giá
 • ≈ 13 792 584 VND
 • ≈ 562 USD
Trọng lượng tịnh: 2170 kg
Bỉ
Liên hệ người bán
20' x 8' Storage Container (Cannot be Reconsigned) - Container biển: hình 1
20' x 8' Storage Container (Cannot be Reconsigned) - Container biển: hình 2
20' x 8' Storage Container (Cannot be Reconsigned) - Container biển: hình 3
20' x 8' Storage Container (Cannot be Reconsigned) - Container biển: hình 4
20' x 8' Storage Container (Cannot be Reconsigned) - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

20' x 8' Storage Container (Cannot be Reconsigned)

Anh Quốc
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 140392668
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 9
1 / 9
T1 new listing page - Container biển
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.