Mua Container biển đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Container biển


   Trang 1 trong số 9 1/9   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 1
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 2
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 3
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 4
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS

Pháp, SEVIGNY WALEPPE
Được phát hành: 3Ngày

2 850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
email Liên hệ người bán
Onbekend - Container biển: hình 1
Onbekend - Container biển: hình 2
Onbekend - Container biển: hình 3
Onbekend - Container biển: hình 4
Onbekend - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Onbekend

Hà lan, Breda
Được phát hành: 1Giờ 15Phút Số tham chiếu 73530

500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

gavel Đấu giá
star
Hà lan, Breda
email Liên hệ người bán
Onbekend - Container biển: hình 1
Onbekend - Container biển: hình 2
Onbekend - Container biển: hình 3
Onbekend - Container biển: hình 4
Onbekend - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Onbekend

Hà lan, Breda
Được phát hành: 1Giờ 15Phút Số tham chiếu 73529

500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

gavel Đấu giá
star
Hà lan, Breda
email Liên hệ người bán
 32' x 10' Steel Site Cabin - Container biển: hình 1
 32' x 10' Steel Site Cabin - Container biển: hình 2
 32' x 10' Steel Site Cabin - Container biển: hình 3
 32' x 10' Steel Site Cabin - Container biển: hình 4
 32' x 10' Steel Site Cabin - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

32' x 10' Steel Site Cabin

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 38Phút Số tham chiếu 100303073
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Unused Double Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 43Phút Số tham chiếu 100300928
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 9' Container, Side Door, Window - Container biển: hình 1
 Unused 9' Container, Side Door, Window - Container biển: hình 2
 Unused 9' Container, Side Door, Window - Container biển: hình 3
 Unused 9' Container, Side Door, Window - Container biển: hình 4
 Unused 9' Container, Side Door, Window - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Unused 9' Container, Side Door, Window

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 45Phút Số tham chiếu 100302806
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 16' x 9' Steel Toilet Block (No Keys) - Container biển: hình 1
 16' x 9' Steel Toilet Block (No Keys) - Container biển: hình 2
 16' x 9' Steel Toilet Block (No Keys) - Container biển: hình 3
 16' x 9' Steel Toilet Block (No Keys) - Container biển: hình 4
 16' x 9' Steel Toilet Block (No Keys) - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

16' x 9' Steel Toilet Block (No Keys)

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 52Phút Số tham chiếu 100303074
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 32' x 10' Modular Building - Container biển: hình 1
 32' x 10' Modular Building - Container biển: hình 2
 32' x 10' Modular Building - Container biển: hình 3
 32' x 10' Modular Building - Container biển: hình 4
 32' x 10' Modular Building - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

32' x 10' Modular Building

Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 6Giờ 54Phút Số tham chiếu 140373132
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
email Liên hệ người bán
 40' Container - Container biển: hình 1
 40' Container - Container biển: hình 2
 40' Container - Container biển: hình 3
 40' Container - Container biển: hình 4
 40' Container - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

40' Container

Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 6Giờ 56Phút Số tham chiếu 140373385
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
email Liên hệ người bán
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Unused Double Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 57Phút Số tham chiếu 100300929
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Unused Single Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 4Phút Số tham chiếu 100300931
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Unused Portable Shower, Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 7Phút Số tham chiếu 100300926
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Single Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Unused Single Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 7Phút Số tham chiếu 100300932
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Double Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Unused Double Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 12Phút Số tham chiếu 100300930
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused Single Portable Toilet - Container biển: hình 1
 Unused Single Portable Toilet - Container biển: hình 2
 Unused Single Portable Toilet - Container biển: hình 3
 Unused Single Portable Toilet - Container biển: hình 4
 Unused Single Portable Toilet - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Unused Single Portable Toilet

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 17Phút Số tham chiếu 100303621
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 40ft Steel Container site office - Container biển: hình 1
 40ft Steel Container site office - Container biển: hình 2
 40ft Steel Container site office - Container biển: hình 3
 40ft Steel Container site office - Container biển: hình 4

40ft Steel Container site office

Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 7Giờ 17Phút Số tham chiếu 140372518
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
email Liên hệ người bán
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 1
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 2
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 3
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 4
 Unused Portable Shower, Toilet Block - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Unused Portable Shower, Toilet Block

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 25Phút Số tham chiếu 100300927
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
Diversen 20 feet, 2006, NO RUST - Container biển: hình 1
Diversen 20 feet, 2006, NO RUST - Container biển: hình 2
Diversen 20 feet, 2006, NO RUST - Container biển: hình 3
Diversen 20 feet, 2006, NO RUST - Container biển: hình 4
Diversen 20 feet, 2006, NO RUST - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Diversen 20 feet, 2006, NO RUST

2006
Hà lan, Ter aar
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu cont2

1 850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006
Hà lan, Ter aar
email Liên hệ người bán
TRANSLIFT CONTAINER + CRANE PALFINGER PK 15500 (3x) - 5e+6e F PLATEAU 5m20 - ROTATOR - GRIJPER - Container biển: hình 1
TRANSLIFT CONTAINER + CRANE PALFINGER PK 15500 (3x) - 5e+6e F PLATEAU 5m20 - ROTATOR - GRIJPER - Container biển: hình 2
TRANSLIFT CONTAINER + CRANE PALFINGER PK 15500 (3x) - 5e+6e F PLATEAU 5m20 - ROTATOR - GRIJPER - Container biển: hình 3
TRANSLIFT CONTAINER + CRANE PALFINGER PK 15500 (3x) - 5e+6e F PLATEAU 5m20 - ROTATOR - GRIJPER - Container biển: hình 4
TRANSLIFT CONTAINER + CRANE PALFINGER PK 15500 (3x) - 5e+6e F PLATEAU 5m20 - ROTATOR - GRIJPER - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

TRANSLIFT CONTAINER + CRANE PALFINGER PK 15500 (3x) - 5e+6e F PLATEAU 5m20 - ROTATOR - GRIJPER

2006 3 634
Bỉ, Pelt
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu MJC10902
Hỏi giá
star
2006 3 634
Bỉ, Pelt
email Liên hệ người bán
 MARTIME - Container biển: hình 1
 MARTIME - Container biển: hình 2
 MARTIME - Container biển: hình 3
 MARTIME - Container biển: hình 4
 MARTIME - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

MARTIME

Pháp, SEVIGNY WALEPPE
Được phát hành: 3Ngày

4 400 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
email Liên hệ người bán
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 1
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 2
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 3
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 4
 CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS - Container biển: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

CONTENEUR MARITIME 20 PIEDS

Pháp, SEVIGNY WALEPPE
Được phát hành: 3Ngày

2 850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
email Liên hệ người bán
1 2 3 9   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Swap bodies/ Containers - Shipping containers
t1 old