Mua Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ

145
Xem tất cả các Container liên phương thức - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 8
Smz Afzetcontainer SMZ 10m³ - 5500x2300x800mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Smz Afzetcontainer SMZ 10m³ - 5500x2300x800mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Smz Afzetcontainer SMZ 10m³ - 5500x2300x800mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Smz Afzetcontainer SMZ 10m³ - 5500x2300x800mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Smz Afzetcontainer SMZ 10m³ - 5500x2300x800mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Smz Afzetcontainer SMZ 10m³ - 5500x2300x800mm

Mới2023Trọng lượng tịnh: 1830 kg
Bỉ, Bree
Được phát hành: 5Giờ 36PhútSố tham chiếu X454504001N

6 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 159 825 600 VND
 • ≈ 6 493 USD
Mới2023Trọng lượng tịnh: 1830 kg
Bỉ, Bree
Liên hệ người bán
Diversen Ellermann ASK18K - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Diversen Ellermann ASK18K - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Diversen Ellermann ASK18K - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Diversen Ellermann ASK18K - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4

Diversen Ellermann ASK18K

2006
Hà lan, Barneveld
Được phát hành: 18Giờ 58PhútSố tham chiếu 231991
Hỏi giá
2006
Hà lan, Barneveld
Liên hệ người bán
Container 14m³ PUINCONTAINER - GOEDE STAAT +/- 600x230x110 (100) - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Container 14m³ PUINCONTAINER - GOEDE STAAT +/- 600x230x110 (100) - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Container 14m³ PUINCONTAINER - GOEDE STAAT +/- 600x230x110 (100) - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Container 14m³ PUINCONTAINER - GOEDE STAAT +/- 600x230x110 (100) - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Container 14m³ PUINCONTAINER - GOEDE STAAT +/- 600x230x110 (100) - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Container 14m³ PUINCONTAINER - GOEDE STAAT +/- 600x230x110 (100)

2015
Bỉ, Pelt
Được phát hành: 21Giờ 33PhútSố tham chiếu MJC11193
Hỏi giá
2015
Bỉ, Pelt
Liên hệ người bán
Joab HL 18 2600 CAM - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Joab HL 18 2600 CAM - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Joab HL 18 2600 CAM - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Joab HL 18 2600 CAM - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Joab HL 18 2600 CAM - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (33)

Joab HL 18 2600 CAM

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 1Ngày

447EUR

Đấu giá
 • ≈ 11 907 007 VND
 • ≈ 483 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
Atlas ARK 254K Knickhaken - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Atlas ARK 254K Knickhaken - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Atlas ARK 254K Knickhaken - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Atlas ARK 254K Knickhaken - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Atlas ARK 254K Knickhaken - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Atlas ARK 254K Knickhaken

2003
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
2003
Đức
Liên hệ người bán
HIAB Multilift - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1

HIAB Multilift

Thụy Điển, Karlstad
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
Thụy Điển, Karlstad
Liên hệ người bán
TICO K1000 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
TICO K1000 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
TICO K1000 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
TICO K1000 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
TICO K1000 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

TICO K1000

1979Khối hàng: 5000 kg
Hà lan
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 82357

250EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 6 659 400 VND
 • ≈ 270 USD
1979Khối hàng: 5000 kg
Hà lan
Liên hệ người bán
Smz Afzetcontainer SMZ 12m³ - 5500x2300x1000mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Smz Afzetcontainer SMZ 12m³ - 5500x2300x1000mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Smz Afzetcontainer SMZ 12m³ - 5500x2300x1000mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Smz Afzetcontainer SMZ 12m³ - 5500x2300x1000mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Smz Afzetcontainer SMZ 12m³ - 5500x2300x1000mm - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Smz Afzetcontainer SMZ 12m³ - 5500x2300x1000mm

Mới2024Trọng lượng tịnh: 1960 kg
Bỉ, Bree
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu X454504020N

6 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 173 144 400 VND
 • ≈ 7 034 USD
Mới2024Trọng lượng tịnh: 1960 kg
Bỉ, Bree
Liên hệ người bán
För Lastväxlare - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
För Lastväxlare - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
För Lastväxlare - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
För Lastväxlare - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
För Lastväxlare - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

för Lastväxlare

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 5Ngày

983EUR

Đấu giá
 • ≈ 26 184 760 VND
 • ≈ 1 063 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
HMF1580 Hookplate + crane - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ cho Xe tải: hình 1
HMF1580 Hookplate + crane - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ cho Xe tải: hình 2
HMF1580 Hookplate + crane - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ cho Xe tải: hình 3
HMF1580 Hookplate + crane - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ cho Xe tải: hình 4
HMF1580 Hookplate + crane - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

HMF1580 Hookplate + crane

2020
Estonia, Tartu linn
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 67482

16 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 426 201 600 VND
 • ≈ 17 316 USD
2020
Estonia, Tartu linn
Liên hệ người bán
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Lastväxlare JOAB

2014
Thụy Điển
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 12051
Hỏi giá
2014
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Lastväxlare JOAB - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Lastväxlare JOAB

2003
Thụy Điển
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 121028
Hỏi giá
2003
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Lastväxlare HIAB XR21SL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Lastväxlare HIAB XR21SL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Lastväxlare HIAB XR21SL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Lastväxlare HIAB XR21SL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Lastväxlare HIAB XR21SL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Lastväxlare HIAB XR21SL

2016
Thụy Điển
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 121037
Hỏi giá
2016
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Lastväxlare HIAB XR20SL-52 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Lastväxlare HIAB XR20SL-52 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Lastväxlare HIAB XR20SL-52 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Lastväxlare HIAB XR20SL-52 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Lastväxlare HIAB XR20SL-52 - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Lastväxlare HIAB XR20SL-52

2012
Thụy Điển
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 121069
Hỏi giá
2012
Thụy Điển
Liên hệ người bán
WIREHEJS - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
WIREHEJS - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
WIREHEJS - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
WIREHEJS - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4

WIREHEJS

Đan Mạch, Tappernøje
Được phát hành: 16NgàySố tham chiếu 2332117
Hỏi giá
Đan Mạch, Tappernøje
Liên hệ người bán
HOOK MULTILIFT - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
HOOK MULTILIFT - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
HOOK MULTILIFT - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
HOOK MULTILIFT - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
HOOK MULTILIFT - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

HOOK MULTILIFT

2003Khối hàng: 15000 kg
Estonia
Được phát hành: 23Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 66 594 000 VND
 • ≈ 2 705 USD
2003Khối hàng: 15000 kg
Estonia
Liên hệ người bán
Marrel Abrollkipperaufbau 2 Achser 18 to. - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Marrel Abrollkipperaufbau 2 Achser 18 to. - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Marrel Abrollkipperaufbau 2 Achser 18 to. - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Marrel Abrollkipperaufbau 2 Achser 18 to. - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Marrel Abrollkipperaufbau 2 Achser 18 to. - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Marrel Abrollkipperaufbau 2 Achser 18 to.

1997
Đức, Wuerselen
Được phát hành: 23Ngày

3 999EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 106 523 762 VND
 • ≈ 4 328 USD
1997
Đức, Wuerselen
Liên hệ người bán
Onbekend - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Onbekend - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Onbekend - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Onbekend - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Onbekend - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Onbekend

Hà lan
Được phát hành: 24NgàySố tham chiếu 81925

250EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 6 659 400 VND
 • ≈ 270 USD
Hà lan
Liên hệ người bán
Mercedes-Benz A1 Abrollrahmen DIN-Unterrahmen Container - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Mercedes-Benz A1 Abrollrahmen DIN-Unterrahmen Container - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Mercedes-Benz A1 Abrollrahmen DIN-Unterrahmen Container - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Mercedes-Benz A1 Abrollrahmen DIN-Unterrahmen Container - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4
Mercedes-Benz A1 Abrollrahmen DIN-Unterrahmen Container - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Mercedes-Benz A1 Abrollrahmen DIN-Unterrahmen Container

2019
Đức, 27793 Wildeshausen
Được phát hành: 25NgàySố tham chiếu ZG 19417 + 19419

2 850EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 75 917 160 VND
 • ≈ 3 084 USD
2019
Đức, 27793 Wildeshausen
Liên hệ người bán
Equipo de gancho CAYVOL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 1
Equipo de gancho CAYVOL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 2
Equipo de gancho CAYVOL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 3
Equipo de gancho CAYVOL - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ: hình 4

Equipo de gancho CAYVOL

2000
Tây ban nha, Barcelona
Được phát hành: 29NgàySố tham chiếu CE-2300053B
Hỏi giá
2000
Tây ban nha, Barcelona
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 8
1 / 8
T1 new listing page - Hệ thống nâng móc/ Chở thùng nhỏ
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.