Mua Rèm bên hoán đổi thân đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 7
Wecon hæve tag - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Wecon hæve tag - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Wecon hæve tag - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Wecon hæve tag - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Wecon hæve tag - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Wecon hæve tag

2006Tổng trọng lượng: 16000 kgTrọng lượng tịnh: 3100 kg
Đan Mạch
Được phát hành: 3Giờ 59Phút
Hỏi giá
2006Tổng trọng lượng: 16000 kgTrọng lượng tịnh: 3100 kg
Đan Mạch
Liên hệ người bán
Fruehauf BDF - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Fruehauf BDF - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Fruehauf BDF - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Fruehauf BDF - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Fruehauf BDF - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Fruehauf BDF

2010
Bỉ, Meer
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 2548

1 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 39 956 400 VND
 • ≈ 1 623 USD
2010
Bỉ, Meer
Liên hệ người bán
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 66787

4 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 117 205 440 VND
 • ≈ 4 762 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Liên hệ người bán
Krone Zabudowa Krone BDF 7,45m 18 palet - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Krone Zabudowa Krone BDF 7,45m 18 palet - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Krone Zabudowa Krone BDF 7,45m 18 palet - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Krone Zabudowa Krone BDF 7,45m 18 palet - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Krone Zabudowa Krone BDF 7,45m 18 palet - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone Zabudowa Krone BDF 7,45m 18 palet

2007
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

3 684EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 98 132 918 VND
 • ≈ 3 987 USD
2007
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Wecon Zabudowa BDF Jumbo 8,30 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Wecon Zabudowa BDF Jumbo 8,30 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Wecon Zabudowa BDF Jumbo 8,30 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Wecon Zabudowa BDF Jumbo 8,30 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Wecon Zabudowa BDF Jumbo 8,30 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Wecon Zabudowa BDF Jumbo 8,30

2016
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

8 342EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 222 210 859 VND
 • ≈ 9 028 USD
2016
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Kögel Zabudowa BDF Burto-Firana Kogel Faktura VAT - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Kögel Zabudowa BDF Burto-Firana Kogel Faktura VAT - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Kögel Zabudowa BDF Burto-Firana Kogel Faktura VAT - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Kögel Zabudowa BDF Burto-Firana Kogel Faktura VAT - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Kögel Zabudowa BDF Burto-Firana Kogel Faktura VAT - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Kögel Zabudowa BDF Burto-Firana Kogel Faktura VAT

2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

5 306EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 141 339 105 VND
 • ≈ 5 742 USD
2012
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Wecon Jumbo Firana Wecon Faktura Vat - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Wecon Jumbo Firana Wecon Faktura Vat - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Wecon Jumbo Firana Wecon Faktura Vat - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Wecon Jumbo Firana Wecon Faktura Vat - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Wecon Jumbo Firana Wecon Faktura Vat - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Wecon Jumbo Firana Wecon Faktura Vat

2011
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 2Ngày

4 866EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 129 618 561 VND
 • ≈ 5 266 USD
2011
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
Krone Zabudowa BDF Krone 7,45m - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Krone Zabudowa BDF Krone 7,45m - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Krone Zabudowa BDF Krone 7,45m - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Krone Zabudowa BDF Krone 7,45m - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Krone Zabudowa BDF Krone 7,45m - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Krone Zabudowa BDF Krone 7,45m

2008
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Được phát hành: 8Ngày

4 286EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 114 168 753 VND
 • ≈ 4 638 USD
2008
Ba Lan, 62-635 PRZEDECZ
Liên hệ người bán
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 66768

4 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 117 205 440 VND
 • ≈ 4 762 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Liên hệ người bán
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 66789

4 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 117 205 440 VND
 • ≈ 4 762 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Liên hệ người bán
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 66783

4 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 117 205 440 VND
 • ≈ 4 762 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Liên hệ người bán
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 66792

4 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 117 205 440 VND
 • ≈ 4 762 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Liên hệ người bán
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

KRONE Wechselbrücke 7,82 , Edscha, 2650mm innen

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 66779

4 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 117 205 440 VND
 • ≈ 4 762 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 13280 kg
Đức, Bakum
Liên hệ người bán
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001

2001Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 12900 kg
Đức, Legden
Được phát hành: 12NgàySố tham chiếu 9082a

2 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 77 249 040 VND
 • ≈ 3 138 USD
2001Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 12900 kg
Đức, Legden
Liên hệ người bán
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane

2012
Đức, Legden
Được phát hành: 12NgàySố tham chiếu 8760a

2 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 77 249 040 VND
 • ≈ 3 138 USD
2012
Đức, Legden
Liên hệ người bán
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone WP 7,7 N2C-CS Wechselpritsche Schiebeplane

2008
Đức, Legden
Được phát hành: 12NgàySố tham chiếu 8763a

2 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 77 249 040 VND
 • ≈ 3 138 USD
2008
Đức, Legden
Liên hệ người bán
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001 - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Wecon WPR 782 Wechselbrücke Pritsche + Plane Bj.2001

2001Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 12900 kg
Đức, Legden
Được phát hành: 12NgàySố tham chiếu 9083a

2 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 77 249 040 VND
 • ≈ 3 138 USD
2001Tổng trọng lượng: 16000 kgKhối hàng: 12900 kg
Đức, Legden
Liên hệ người bán
Kapellilava Jalkalava/vaihtolava 2,85 m sisäk. - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Kapellilava Jalkalava/vaihtolava 2,85 m sisäk. - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Kapellilava Jalkalava/vaihtolava 2,85 m sisäk. - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Kapellilava Jalkalava/vaihtolava 2,85 m sisäk. - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4

Kapellilava Jalkalava/vaihtolava 2,85 m sisäk.

2010
Phần Lan
Được phát hành: 14Ngày

3 900EUR

 • ≈ 103 886 640 VND
 • ≈ 4 220 USD
2010
Phần Lan
Liên hệ người bán
Krone Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Krone Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Krone Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Krone Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Krone Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Krone Heck mit Portaltüren

2006Tổng trọng lượng: 16000 kgTrọng lượng tịnh: 3240 kgKhối hàng: 12760 kg
Đức, Oelde
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu G0120155_1

1 625EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 43 286 100 VND
 • ≈ 1 758 USD
2006Tổng trọng lượng: 16000 kgTrọng lượng tịnh: 3240 kgKhối hàng: 12760 kg
Đức, Oelde
Liên hệ người bán
Kögel Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 1
Kögel Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 2
Kögel Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 3
Kögel Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 4
Kögel Heck mit Portaltüren - Rèm bên hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kögel Heck mit Portaltüren

2012Tổng trọng lượng: 16000 kgTrọng lượng tịnh: 2572 kgKhối hàng: 13428 kg
Đức, Oelde
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu G0115137

2 675EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 71 255 580 VND
 • ≈ 2 895 USD
2012Tổng trọng lượng: 16000 kgTrọng lượng tịnh: 2572 kgKhối hàng: 13428 kg
Đức, Oelde
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 7
1 / 7
T1 new listing page - Rèm bên hoán đổi thân
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.