Mua Sơ mi rơ moóc TRAX đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
TRAX
Trax - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Trax - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Trax - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Trax - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Trax - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trax

Sơ mi rơ moóc hộp kín
Bỉ, Rue de l'industrie 20, B-1400 Nivelles
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu 7768-019

350EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 9 669 590 VND
 • ≈ 379 USD
Bỉ, Rue de l'industrie 20, B-1400 Nivelles
Liên hệ người bán
Trax 3 ESSIEUX - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax 3 ESSIEUX - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax 3 ESSIEUX - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax 3 ESSIEUX - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax 3 ESSIEUX - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (36)

Trax 3 ESSIEUX

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
2003Tổng trọng lượng: 34000 kg
Pháp, 02100 Neuville Saint Amand FRANCE
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu 1058067

6 500EUR

 • ≈ 179 578 100 VND
 • ≈ 7 052 USD
2003Tổng trọng lượng: 34000 kg
Pháp, 02100 Neuville Saint Amand FRANCE
Liên hệ người bán
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - SMB - DRUM - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - SMB - DRUM - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - SMB - DRUM - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - SMB - DRUM - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - SMB - DRUM - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - SMB - DRUM

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20083Khối hàng: 24500 kgTổng trọng lượng: 34000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Được phát hành: 7Tháng 10NgàySố tham chiếu 2209

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 138 137 000 VND
 • ≈ 5 424 USD
20083Khối hàng: 24500 kgTổng trọng lượng: 34000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long + Lifting axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long + Lifting axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long + Lifting axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long + Lifting axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long + Lifting axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long + Lifting axle

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20063Khối hàng: 28500 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Được phát hành: 7Tháng 10NgàySố tham chiếu 2208

3 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 103 602 750 VND
 • ≈ 4 068 USD
20063Khối hàng: 28500 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trax MAX 16.70 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax MAX 16.70 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax MAX 16.70 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax MAX 16.70 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax MAX 16.70 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Trax MAX 16.70 meter long

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20073Khối hàng: 30800 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Được phát hành: 7Tháng 21NgàySố tham chiếu 2198

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 138 137 000 VND
 • ≈ 5 424 USD
20073Khối hàng: 30800 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Trax 3 Meter extendable - MAX 15.5 meter long

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20003Khối hàng: 30650 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Được phát hành: 9Tháng 13NgàySố tham chiếu 2177

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 138 137 000 VND
 • ≈ 5 424 USD
20003Khối hàng: 30650 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trax 19 Meter Extendable 1x Lifting Axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax 19 Meter Extendable 1x Lifting Axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax 19 Meter Extendable 1x Lifting Axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax 19 Meter Extendable 1x Lifting Axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax 19 Meter Extendable 1x Lifting Axle - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Trax 19 Meter Extendable 1x Lifting Axle

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
19993Khối hàng: 27500 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Được phát hành: 9Tháng 14NgàySố tham chiếu 2176

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 138 137 000 VND
 • ≈ 5 424 USD
19993Khối hàng: 27500 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Hà lan, Frederick Hendrikstraat 60, 4586AC Lamswaarde, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trax EXTENDABLE - 16.6M LONG - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax EXTENDABLE - 16.6M LONG - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax EXTENDABLE - 16.6M LONG - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax EXTENDABLE - 16.6M LONG - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax EXTENDABLE - 16.6M LONG - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Trax EXTENDABLE - 16.6M LONG

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20023
Hà lan, Lamswaarde
Được phát hành: 11Tháng 12NgàySố tham chiếu 001724

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 138 137 000 VND
 • ≈ 5 424 USD
20023
Hà lan, Lamswaarde
Liên hệ người bán
Trax 3 METER EXTENDABLE (TOTAL LENGTH 16.60 METER) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax 3 METER EXTENDABLE (TOTAL LENGTH 16.60 METER) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax 3 METER EXTENDABLE (TOTAL LENGTH 16.60 METER) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax 3 METER EXTENDABLE (TOTAL LENGTH 16.60 METER) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax 3 METER EXTENDABLE (TOTAL LENGTH 16.60 METER) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Trax 3 METER EXTENDABLE (TOTAL LENGTH 16.60 METER)

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20073
Hà lan, Lamswaarde
Được phát hành: 11Tháng 12NgàySố tham chiếu 001714

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 138 137 000 VND
 • ≈ 5 424 USD
20073
Hà lan, Lamswaarde
Liên hệ người bán
Trax Oplegger extandable/extensible - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax Oplegger extandable/extensible - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax Oplegger extandable/extensible - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax Oplegger extandable/extensible - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax Oplegger extandable/extensible - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Trax Oplegger extandable/extensible

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
1998Khối hàng: 32200 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Bỉ, Kanaal Noord 1157, BE-3960 Bree, Belgium
Được phát hành: 2Năm 7ThángSố tham chiếu 30007092

4 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 129 848 780 VND
 • ≈ 5 099 USD
1998Khối hàng: 32200 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Bỉ, Kanaal Noord 1157, BE-3960 Bree, Belgium
Liên hệ người bán
Trax Plateau coil - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Trax Plateau coil - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Trax Plateau coil - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Trax Plateau coil - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Trax Plateau coil - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Trax Plateau coil

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20103Khối hàng: 31700 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, BE
Được phát hành: 4Năm 10ThángSố tham chiếu 19050970

6 850EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 189 247 690 VND
 • ≈ 7 431 USD
20103Khối hàng: 31700 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, BE
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc TRAX
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.