Mua Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển: bột đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Sơ mi rơ moóc bồn

70
để vận chuyển: bột
Xem tất cả các Sơ mi rơ moóc - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 4
Bột
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20003Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 38000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 1NgàySố tham chiếu OF07633

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20003Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 38000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp

Sơ mi rơ moóc bồn
20123Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 14NgàySố tham chiếu EO036007

26 000EUR

 • ≈ 703 578 200 VND
 • ≈ 27 640 USD
20123Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp

Sơ mi rơ moóc bồn
20123Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 14NgàySố tham chiếu EO036003

24 000EUR

 • ≈ 649 456 800 VND
 • ≈ 25 513 USD
20123Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp

Sơ mi rơ moóc bồn
20083Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 14NgàySố tham chiếu EO034671

21 500EUR

 • ≈ 581 805 050 VND
 • ≈ 22 856 USD
20083Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 26NgàySố tham chiếu EO051326

42 500EUR

 • ≈ 1 150 079 750 VND
 • ≈ 45 180 USD
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (35)

Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor

Sơ mi rơ moóc bồn
20193Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 40000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 2Tháng 12NgàySố tham chiếu EO055614

48 000EUR

 • ≈ 1 298 913 600 VND
 • ≈ 51 027 USD
20193Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 40000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor

Sơ mi rơ moóc bồn
20093Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 42000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 2Tháng 13NgàySố tham chiếu EO040801

26 500EUR

 • ≈ 717 108 550 VND
 • ≈ 28 171 USD
20093Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 42000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 2Tháng 25NgàySố tham chiếu EO051968

42 500EUR

 • ≈ 1 150 079 750 VND
 • ≈ 45 180 USD
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor

Sơ mi rơ moóc bồn
20083Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 3Tháng 10NgàySố tham chiếu EO035997

24 000EUR

 • ≈ 649 456 800 VND
 • ≈ 25 513 USD
20083Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20003Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 38000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 3Tháng 14NgàySố tham chiếu OF07636

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20003Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 38000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

JSIE JSIE9401FT

Sơ mi rơ moóc bồn
Mới20243Khối hàng: 20000 kgDung tích bồn: 42 L
Trung Quốc, Unit 604-2, No.64, Pingshan Nanli, Haicang District, Xiamen ,China
Được phát hành: 3Tháng 22Ngày

54 000EUR

 • ≈ 1 461 277 800 VND
 • ≈ 57 406 USD
Mới20243Khối hàng: 20000 kgDung tích bồn: 42 L
Trung Quốc, Unit 604-2, No.64, Pingshan Nanli, Haicang District, Xiamen ,China
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 8NgàySố tham chiếu O025982

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 8NgàySố tham chiếu O025981

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (38)

Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp

Sơ mi rơ moóc bồn
20053Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 55000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 14NgàySố tham chiếu O041690

16 000EUR

 • ≈ 432 971 200 VND
 • ≈ 17 009 USD
20053Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 55000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (29)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp

Sơ mi rơ moóc bồn
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu EO051827

31 000EUR

 • ≈ 838 881 700 VND
 • ≈ 32 955 USD
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 27NgàySố tham chiếu O025980

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 27NgàySố tham chiếu O025979

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 27NgàySố tham chiếu O026190

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 27NgàySố tham chiếu O026191

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

Sơ mi rơ moóc bồn
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Được phát hành: 4Tháng 27NgàySố tham chiếu O025983

13 000EUR

 • ≈ 351 789 100 VND
 • ≈ 13 820 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Antwerpsestraatweg 177, 4631 PN Hoogerheide, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 4
1 / 4
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc bồn
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.