Mua Sơ mi rơ moóc chở gia súc đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Sơ mi rơ moóc chở gia súc


   Trang 1 trong số 3 1/3   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Menke-Janzen Menke 4 Stock Lenk Lift Typ2 Lüfter Dusche Tränk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen Menke 4 Stock Lenk Lift Typ2 Lüfter Dusche Tränk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen Menke 4 Stock Lenk Lift Typ2 Lüfter Dusche Tränk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen Menke 4 Stock Lenk Lift Typ2 Lüfter Dusche Tränk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen Menke 4 Stock Lenk Lift Typ2 Lüfter Dusche Tränk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Menke-Janzen Menke 4 Stock Lenk Lift Typ2 Lüfter Dusche Tränk

2011 Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 27 240 kg 3
Đức, Dorsten
Được phát hành: 12Giờ 44Phút
Hỏi giá
star
2011 Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 27 240 kg 3
Đức, Dorsten
email Liên hệ người bán
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand

2010 Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 26 770 kg 3
Đức, Dorsten
Được phát hành: 12Giờ 44Phút

43 490 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 26 770 kg 3
Đức, Dorsten
email Liên hệ người bán
Finkl 3 Stock Vollausstattung Hubdach - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl 3 Stock Vollausstattung Hubdach - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl 3 Stock Vollausstattung Hubdach - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl 3 Stock Vollausstattung Hubdach - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl 3 Stock Vollausstattung Hubdach - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Finkl 3 Stock Vollausstattung Hubdach

2011 Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 26 770 kg 3
Đức, Dorsten
Được phát hành: 12Giờ 44Phút

43 890 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 26 770 kg 3
Đức, Dorsten
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 4 Stock Vollalu Typ 2 Lenkachse - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 4 Stock Vollalu Typ 2 Lenkachse - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 4 Stock Vollalu Typ 2 Lenkachse - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 4 Stock Vollalu Typ 2 Lenkachse - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 4 Stock Vollalu Typ 2 Lenkachse - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Menke-Janzen 4 Stock Vollalu Typ 2 Lenkachse

2010 Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 27 240 kg 3
Đức, Dorsten
Được phát hành: 12Giờ 44Phút
Hỏi giá
star
2010 Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 27 240 kg 3
Đức, Dorsten
email Liên hệ người bán
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pezzaioli SBA 31U 3Stock Vollausstattung GPS Top Zustand

2010 Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 26 770 kg 3
Đức, Dorsten
Được phát hành: 12Giờ 45Phút

43 490 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 26 770 kg 3
Đức, Dorsten
email Liên hệ người bán
Menke 3.Stock m. Hubdach, Tränke, Aggegat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke 3.Stock m. Hubdach, Tränke, Aggegat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke 3.Stock m. Hubdach, Tränke, Aggegat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke 3.Stock m. Hubdach, Tränke, Aggegat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke 3.Stock m. Hubdach, Tränke, Aggegat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Menke 3.Stock m. Hubdach, Tränke, Aggegat

2008 Tổng trọng lượng: 35 500 kg Khối hàng: 23 750 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 4245

24 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2008 Tổng trọng lượng: 35 500 kg Khối hàng: 23 750 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 3.Stock Ladelift Tränke Heizung Tridec Lenkung - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 3.Stock Ladelift Tränke Heizung Tridec Lenkung - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 3.Stock Ladelift Tränke Heizung Tridec Lenkung - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 3.Stock Ladelift Tränke Heizung Tridec Lenkung - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 3.Stock Ladelift Tränke Heizung Tridec Lenkung - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Menke-Janzen 3.Stock Ladelift Tränke Heizung Tridec Lenkung

2013 Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 22 250 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6262

55 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 22 250 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl SAV 34 4/5 Stock Multiliner Hubdach Rampe - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl SAV 34 4/5 Stock Multiliner Hubdach Rampe - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl SAV 34 4/5 Stock Multiliner Hubdach Rampe - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl SAV 34 4/5 Stock Multiliner Hubdach Rampe - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl SAV 34 4/5 Stock Multiliner Hubdach Rampe - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Finkl SAV 34 4/5 Stock Multiliner Hubdach Rampe

2014 Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 24 700 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 7250

15 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 24 700 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Pezzaioli 3.Stock Cattle-Cruiser Hals+Tiefbett Typ2 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli 3.Stock Cattle-Cruiser Hals+Tiefbett Typ2 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli 3.Stock Cattle-Cruiser Hals+Tiefbett Typ2 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli 3.Stock Cattle-Cruiser Hals+Tiefbett Typ2 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli 3.Stock Cattle-Cruiser Hals+Tiefbett Typ2 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Pezzaioli 3.Stock Cattle-Cruiser Hals+Tiefbett Typ2

2014 Tổng trọng lượng: 35 000 kg Khối hàng: 22 000 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6851

59 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Tổng trọng lượng: 35 000 kg Khối hàng: 22 000 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Gray&Adams Cattelcruiser 2.Stock m. Ladelift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Gray&Adams Cattelcruiser 2.Stock m. Ladelift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Gray&Adams Cattelcruiser 2.Stock m. Ladelift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Gray&Adams Cattelcruiser 2.Stock m. Ladelift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Gray&Adams Cattelcruiser 2.Stock m. Ladelift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Gray&Adams Cattelcruiser 2.Stock m. Ladelift

2005 Tổng trọng lượng: 37 000 kg Khối hàng: 24 000 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 8076

24 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2005 Tổng trọng lượng: 37 000 kg Khối hàng: 24 000 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Pezzaioli SBA 63/3.Stock, Aggregat, Hubdach, Tränke - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli SBA 63/3.Stock, Aggregat, Hubdach, Tränke - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli SBA 63/3.Stock, Aggregat, Hubdach, Tränke - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli SBA 63/3.Stock, Aggregat, Hubdach, Tränke - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli SBA 63/3.Stock, Aggregat, Hubdach, Tränke - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pezzaioli SBA 63/3.Stock, Aggregat, Hubdach, Tränke

2015 Tổng trọng lượng: 35 000 kg Khối hàng: 22 700 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 4225

44 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Tổng trọng lượng: 35 000 kg Khối hàng: 22 700 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl SAV 34,5.Stock Multiliner, Tränke,Hubdach, - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl SAV 34,5.Stock Multiliner, Tränke,Hubdach, - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl SAV 34,5.Stock Multiliner, Tränke,Hubdach, - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl SAV 34,5.Stock Multiliner, Tränke,Hubdach, - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl SAV 34,5.Stock Multiliner, Tränke,Hubdach, - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Finkl SAV 34,5.Stock Multiliner, Tränke,Hubdach,

2013 Tổng trọng lượng: 34 000 kg Khối hàng: 21 700 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 3994

29 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 34 000 kg Khối hàng: 21 700 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat

2009 Tổng trọng lượng: 35 500 kg Khối hàng: 22 820 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 4541

29 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Tổng trọng lượng: 35 500 kg Khối hàng: 22 820 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl 3.Stock m. Tiefbett Tränke Hubdach Funk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl 3.Stock m. Tiefbett Tränke Hubdach Funk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl 3.Stock m. Tiefbett Tränke Hubdach Funk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl 3.Stock m. Tiefbett Tränke Hubdach Funk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl 3.Stock m. Tiefbett Tränke Hubdach Funk - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Finkl 3.Stock m. Tiefbett Tränke Hubdach Funk

2011 Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 25 600 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6869

59 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 25 600 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl SAV 35 *Unfallschaden* - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl SAV 35 *Unfallschaden* - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl SAV 35 *Unfallschaden* - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl SAV 35 *Unfallschaden* - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl SAV 35 *Unfallschaden* - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Finkl SAV 35 *Unfallschaden*

2020 Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 4518

16 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2020 Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke 3.Stock mit Aggregat Hubdach Lenk/Lift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke 3.Stock mit Aggregat Hubdach Lenk/Lift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke 3.Stock mit Aggregat Hubdach Lenk/Lift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke 3.Stock mit Aggregat Hubdach Lenk/Lift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke 3.Stock mit Aggregat Hubdach Lenk/Lift - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Menke 3.Stock mit Aggregat Hubdach Lenk/Lift

2009 Tổng trọng lượng: 35 500 kg Khối hàng: 23 630 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5254

24 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Tổng trọng lượng: 35 500 kg Khối hàng: 23 630 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
CUPPERS LVO 12-27 ASL - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
CUPPERS LVO 12-27 ASL - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
CUPPERS LVO 12-27 ASL - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
CUPPERS LVO 12-27 ASL - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
CUPPERS LVO 12-27 ASL - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

CUPPERS LVO 12-27 ASL

2010 3
Hà lan, Vriezenveen
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu OS54NS
Hỏi giá
star
2010 3
Hà lan, Vriezenveen
email Liên hệ người bán
CUPPERS O4/DA 13 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
CUPPERS O4/DA 13 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
CUPPERS O4/DA 13 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
CUPPERS O4/DA 13 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
CUPPERS O4/DA 13 - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

CUPPERS O4/DA 13

2009 Trọng lượng tịnh: 9 320 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 29 680 kg 3
Hà lan, Vriezenveen
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu OK07XZ

47 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Trọng lượng tịnh: 9 320 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 29 680 kg 3
Hà lan, Vriezenveen
email Liên hệ người bán
Jumbo landbouwverkeer - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
Jumbo landbouwverkeer - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
Jumbo landbouwverkeer - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
Jumbo landbouwverkeer - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
Jumbo landbouwverkeer - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Jumbo landbouwverkeer

1989
Hà lan, Vriezenveen
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu LJT96P

12 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1989
Hà lan, Vriezenveen
email Liên hệ người bán
 Zabudowa do zwierząt - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 1
 Zabudowa do zwierząt - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 2
 Zabudowa do zwierząt - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 3
 Zabudowa do zwierząt - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 4
 Zabudowa do zwierząt - Sơ mi rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Zabudowa do zwierząt

Ba Lan, ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Được phát hành: 2Ngày

5 426 EUR

star
Ba Lan, ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
email Liên hệ người bán
1 2 3   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Semi-trailers - Livestock semi-trailers
t1 old