Mua Xe tải tiện ích điện đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Xe tải tiện ích điện


   Trang 1 trong số 2 1/2   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Long Van - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Long Van - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Long Van - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Long Van - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Long Van - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Long Van

2015 6 443 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 781573

9 900 EUR

star
2015 6 443 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
 Elektryczny wózek akumlatorowy z burtami paką mały samochód - Xe tải tiện ích điện: hình 1
 Elektryczny wózek akumlatorowy z burtami paką mały samochód - Xe tải tiện ích điện: hình 2
 Elektryczny wózek akumlatorowy z burtami paką mały samochód - Xe tải tiện ích điện: hình 3
 Elektryczny wózek akumlatorowy z burtami paką mały samochód - Xe tải tiện ích điện: hình 4
 Elektryczny wózek akumlatorowy z burtami paką mały samochód - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Elektryczny wózek akumlatorowy z burtami paką mały samochód

Ba Lan, ul. Sowińskiego 3a, 32-020 Wieliczka
Được phát hành: 1Tháng 5Ngày

1 622.26 EUR

star
Ba Lan, ul. Sowińskiego 3a, 32-020 Wieliczka
email Liên hệ người bán
BUCHER CITYCAT 2020 - Xe quét đường: hình 1
BUCHER CITYCAT 2020 - Xe quét đường: hình 2
BUCHER CITYCAT 2020 - Xe quét đường: hình 3
BUCHER CITYCAT 2020 - Xe quét đường: hình 4
BUCHER CITYCAT 2020 - Xe quét đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

BUCHER CITYCAT 2020

2001 Cho phụ tùng Tổng trọng lượng: 4 000 kg Dầu 55 mã lực 2
Estonia, 85008
Được phát hành: 2Tháng 4Ngày Số tham chiếu 1818
Hỏi giá
star
2001 Cho phụ tùng Tổng trọng lượng: 4 000 kg Dầu 55 mã lực 2
Estonia, 85008
email Liên hệ người bán
Goupil G3 UTV Electric Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G3 UTV Electric Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G3 UTV Electric Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G3 UTV Electric Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G3 UTV Electric Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G3 UTV Electric Closed Box Van Utility

2014 11 370 km Tổng trọng lượng: 1 068 kg 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Tháng 6Ngày Số tham chiếu 781363

9 400 EUR

star
2014 11 370 km Tổng trọng lượng: 1 068 kg 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Van - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Van - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Van - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Van - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Van - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G3 Electric UTV Utility Closed Box Van

2015 45 636 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 9 mã lực 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Tháng 9Ngày Số tham chiếu 781362

8 950 EUR

star
2015 45 636 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 9 mã lực 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility

2015 6 587 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 9 mã lực
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Tháng 17Ngày Số tham chiếu 781271

9 900 EUR

star
2015 6 587 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 9 mã lực
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
Goupil G4 Electric UTV Tipper Kipper Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G4 Electric UTV Tipper Kipper Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G4 Electric UTV Tipper Kipper Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G4 Electric UTV Tipper Kipper Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G4 Electric UTV Tipper Kipper Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G4 Electric UTV Tipper Kipper Van Utility

2019 18 640 km Tổng trọng lượng: 2 100 kg 13 mã lực 4x2
Hà lan, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant, Niederlande
Được phát hành: 2Tháng 17Ngày Số tham chiếu 781270

11 950 EUR

star
2019 18 640 km Tổng trọng lượng: 2 100 kg 13 mã lực 4x2
Hà lan, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant, Niederlande
email Liên hệ người bán
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G3 Electric UTV Closed Box Van Utility

2015 7 937 km Hỏng Tổng trọng lượng: 2 075 kg 9 mã lực 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Tháng 17Ngày Số tham chiếu 781272

9 900 EUR

star
2015 7 937 km Hỏng Tổng trọng lượng: 2 075 kg 9 mã lực 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
Goupil G4 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G4 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G4 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G4 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G4 Electric UTV Closed Box Van Utility - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G4 Electric UTV Closed Box Van Utility

2019 2 433 km Tổng trọng lượng: 2 100 kg 13 mã lực 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Tháng 17Ngày Số tham chiếu 781269

11 950 EUR

star
2019 2 433 km Tổng trọng lượng: 2 100 kg 13 mã lực 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
Goupil G3 Electric UTV Tipper Kipper Vehicle - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Goupil G3 Electric UTV Tipper Kipper Vehicle - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Goupil G3 Electric UTV Tipper Kipper Vehicle - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Goupil G3 Electric UTV Tipper Kipper Vehicle - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Goupil G3 Electric UTV Tipper Kipper Vehicle - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Goupil G3 Electric UTV Tipper Kipper Vehicle

2012 53 012 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
Được phát hành: 2Tháng 20Ngày Số tham chiếu 781251

6 950 EUR

star
2012 53 012 km Tổng trọng lượng: 2 075 kg 4x2
Hà lan, Niederlande, EINDHOVEN-AIRPORT, Noord-Brabant
email Liên hệ người bán
Diversen CITYFORT E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Diversen CITYFORT E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Diversen CITYFORT E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Diversen CITYFORT E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Diversen CITYFORT E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Diversen CITYFORT E10002 4x2 tipper - electric tipper

2012 16 060 km Trọng lượng tịnh: 750 kg Tổng trọng lượng: 1 450 kg Khối hàng: 700 kg Điện 4x2 2
Slovenia, Gomilsko, Slovenia
Được phát hành: 2Tháng 26Ngày

7 500 EUR

star
2012 16 060 km Trọng lượng tịnh: 750 kg Tổng trọng lượng: 1 450 kg Khối hàng: 700 kg Điện 4x2 2
Slovenia, Gomilsko, Slovenia
email Liên hệ người bán
Diversen E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Diversen E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 2
Diversen E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 3
Diversen E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 4
Diversen E10002 4x2 tipper - electric tipper - Xe tải tiện ích điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Diversen E10002 4x2 tipper - electric tipper

2012 16 060 km Trọng lượng tịnh: 750 kg Tổng trọng lượng: 1 450 kg Khối hàng: 700 kg Điện 4x2 2
Slovenia, Gomilsko, Slovenia
Được phát hành: 2Tháng 26Ngày

7 500 EUR

star
2012 16 060 km Trọng lượng tịnh: 750 kg Tổng trọng lượng: 1 450 kg Khối hàng: 700 kg Điện 4x2 2
Slovenia, Gomilsko, Slovenia
email Liên hệ người bán
Volvo FEE ELECTRIC Geesink GPM IV 21m³ ZERO EMISSION - Xe tải chở rác: hình 1
Volvo FEE ELECTRIC Geesink GPM IV 21m³ ZERO EMISSION - Xe tải chở rác: hình 2
Volvo FEE ELECTRIC Geesink GPM IV 21m³ ZERO EMISSION - Xe tải chở rác: hình 3
Volvo FEE ELECTRIC Geesink GPM IV 21m³ ZERO EMISSION - Xe tải chở rác: hình 4
Volvo FEE ELECTRIC Geesink GPM IV 21m³ ZERO EMISSION - Xe tải chở rác: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Volvo FEE ELECTRIC Geesink GPM IV 21m³ ZERO EMISSION

2023 501 km Trọng lượng tịnh: 16 694 kg Tổng trọng lượng: 27 000 kg Khối hàng: 10 306 kg Điện 544 mã lực 6x2 3 Số chỗ ngồi: 3
Hà lan, Zetten
Được phát hành: 3Tháng 28Ngày Số tham chiếu 43192
Hỏi giá
star
2023 501 km Trọng lượng tịnh: 16 694 kg Tổng trọng lượng: 27 000 kg Khối hàng: 10 306 kg Điện 544 mã lực 6x2 3 Số chỗ ngồi: 3
Hà lan, Zetten
email Liên hệ người bán
Aixam Mega Goupil Aixam Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche Kastenaufbau 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 1
Aixam Mega Goupil Aixam Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche Kastenaufbau 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 2
Aixam Mega Goupil Aixam Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche Kastenaufbau 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 3
Aixam Mega Goupil Aixam Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche Kastenaufbau 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 4
Aixam Mega Goupil Aixam Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche Kastenaufbau 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
Điện

Aixam Mega Goupil Aixam Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche Kastenaufbau 72Volt

2014 37 866 km Trọng lượng tịnh: 843 kg Tổng trọng lượng: 1 640 kg Điện 13 mã lực Số chỗ ngồi: 2
Đức, Wendelstein
Được phát hành: 6Tháng 29Ngày

11 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 37 866 km Trọng lượng tịnh: 843 kg Tổng trọng lượng: 1 640 kg Điện 13 mã lực Số chỗ ngồi: 2
Đức, Wendelstein
email Liên hệ người bán
Aixam Mega Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 1
Aixam Mega Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 2
Aixam Mega Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 3
Aixam Mega Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 4
Aixam Mega Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche 72Volt - Xe ben nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
Điện

Aixam Mega Mega E-worker langer Radstand Elektrofahrzeug Kipper Pritsche 72Volt

2017 13 655 km Điện
Đức, Wendelstein
Được phát hành: 6Tháng

13 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 13 655 km Điện
Đức, Wendelstein
email Liên hệ người bán
Tropos Motors ABLE XT 1 N 1 - Xe tải tiện ích điện: hình 1
Điện

Tropos Motors ABLE XT 1 N 1

2021 Mới Điện
Đức, Rudolf-Diesel-Str. 7
Được phát hành: 7Tháng 28Ngày Số tham chiếu MXTP_0003

21 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2021 Mới Điện
Đức, Rudolf-Diesel-Str. 7
email Liên hệ người bán
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 1
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 2
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 3
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 4
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung

2014 40 193 km Tổng trọng lượng: 1 860 kg Khối hàng: 1 311 kg 20 mã lực 4x4 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, Sottrum
Được phát hành: 9Tháng 14Ngày Số tham chiếu 8005154

18 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 40 193 km Tổng trọng lượng: 1 860 kg Khối hàng: 1 311 kg 20 mã lực 4x4 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, Sottrum
email Liên hệ người bán
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 1
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 2
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 3
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 4
Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
Điện

Goupil Elektro / Benzin Hybrid Müll-Gehweg Reinigung

2014 40 193 km Tổng trọng lượng: 1 860 kg Khối hàng: 1 311 kg Điện 20 mã lực 4x4 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, Sottrum
Được phát hành: 9Tháng 14Ngày Số tham chiếu 9005154

18 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 40 193 km Tổng trọng lượng: 1 860 kg Khối hàng: 1 311 kg Điện 20 mã lực 4x4 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, Sottrum
email Liên hệ người bán
Goupil G5 H Hybrid Benzin/Elektro Kipper - Xe ben nhỏ: hình 1
Goupil G5 H Hybrid Benzin/Elektro Kipper - Xe ben nhỏ: hình 2
Goupil G5 H Hybrid Benzin/Elektro Kipper - Xe ben nhỏ: hình 3
Goupil G5 H Hybrid Benzin/Elektro Kipper - Xe ben nhỏ: hình 4
Goupil G5 H Hybrid Benzin/Elektro Kipper - Xe ben nhỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
Điện

Goupil G5 H Hybrid Benzin/Elektro Kipper

2015 17 851 km Trọng lượng tịnh: 1 161 kg Tổng trọng lượng: 1 970 kg Điện 20 mã lực 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, In der Lach 68, 90530 Wendelstein, Germany
Được phát hành: 1Năm 2Tháng

16 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 17 851 km Trọng lượng tịnh: 1 161 kg Tổng trọng lượng: 1 970 kg Điện 20 mã lực 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, In der Lach 68, 90530 Wendelstein, Germany
email Liên hệ người bán
Multicar Goupil G5 Elektro / Benzin Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 1
Multicar Goupil G5 Elektro / Benzin Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 2
Multicar Goupil G5 Elektro / Benzin Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 3
Multicar Goupil G5 Elektro / Benzin Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 4
Multicar Goupil G5 Elektro / Benzin Müll-Gehweg Reinigung - Xe tải chở rác: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
Điện

Multicar Goupil G5 Elektro / Benzin Müll-Gehweg Reinigung

2014 40 193 km Tổng trọng lượng: 1 860 kg Khối hàng: 1 311 kg Điện 20 mã lực 4x4 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, Sottrum
Được phát hành: 1Năm 10Tháng Số tham chiếu 4800

18 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 40 193 km Tổng trọng lượng: 1 860 kg Khối hàng: 1 311 kg Điện 20 mã lực 4x4 2 Số chỗ ngồi: 2
Đức, Sottrum
email Liên hệ người bán
1 2   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Municipal/ Special vehicles - Electric utility vehicles
t1 old