Mua Thiết bị nhà kho đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Thiết bị nhà kho, thiết bị kho bãi

3983
Xem tất cả các Thiết bị xử lý vật liệu - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 200
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)
Điện

Jungheinrich ETV 216

Xe tải tiếp cận
2014điện8513Chiều cao nâng: 7750 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 42Phút
Đấu giá
2014điện8513Chiều cao nâng: 7750 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)
Điện

Jungheinrich ETV 216

Xe tải tiếp cận
2012điện8756Chiều cao nâng: 9950 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 44Phút
Đấu giá
2012điện8756Chiều cao nâng: 9950 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Dexion Gegalvaniseerd - Giá kệ kho: hình 1
Dexion Gegalvaniseerd - Giá kệ kho: hình 2
Dexion Gegalvaniseerd - Giá kệ kho: hình 3
Dexion Gegalvaniseerd - Giá kệ kho: hình 4
Dexion Gegalvaniseerd - Giá kệ kho: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Dexion Gegalvaniseerd

Giá kệ kho
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 45Phút
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
AR  - Giá kệ kho: hình 1
AR  - Giá kệ kho: hình 2
AR  - Giá kệ kho: hình 3
AR  - Giá kệ kho: hình 4
AR  - Giá kệ kho: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

AR

Giá kệ kho
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 46Phút
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV214 SN - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV214 SN - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV214 SN - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV214 SN - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV214 SN - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Jungheinrich ETV214 SN

Xe tải tiếp cận
2014điện6262Khả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 46Phút
Đấu giá
2014điện6262Khả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)
Điện

Jungheinrich ETV 318

Xe tải tiếp cận
2015điện9029Chiều cao nâng: 10220 mmKhả năng nâng: 1800 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 47Phút
Đấu giá
2015điện9029Chiều cao nâng: 10220 mmKhả năng nâng: 1800 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Linde D12AP - Máy xếp chồng: hình 1
Linde D12AP - Máy xếp chồng: hình 2
Linde D12AP - Máy xếp chồng: hình 3
Linde D12AP - Máy xếp chồng: hình 4
Linde D12AP - Máy xếp chồng: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Linde D12AP

Máy xếp chồng
20191059Chiều cao nâng: 2420 mmKhả năng nâng: 1200 kg
Đức
Được phát hành: 2Giờ 47Phút
Đấu giá
20191059Chiều cao nâng: 2420 mmKhả năng nâng: 1200 kg
Đức
Liên hệ người bán
Jungheinrich ERC214z - Máy xếp chồng: hình 1
Jungheinrich ERC214z - Máy xếp chồng: hình 2
Jungheinrich ERC214z - Máy xếp chồng: hình 3
Jungheinrich ERC214z - Máy xếp chồng: hình 4
Jungheinrich ERC214z - Máy xếp chồng: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Jungheinrich ERC214z

Máy xếp chồng
20147828Chiều cao nâng: 4700 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức
Được phát hành: 2Giờ 47Phút

2 000EUR

Đấu giá
  • ≈ 54 971 800 VND
  • ≈ 2 160 USD
20147828Chiều cao nâng: 4700 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)
Điện

Jungheinrich ETV 325

Xe tải tiếp cận
2013điện6243Chiều cao nâng: 8720 mmKhả năng nâng: 2000 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 50Phút
Đấu giá
2013điện6243Chiều cao nâng: 8720 mmKhả năng nâng: 2000 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
BT RRE 160 - Xe tải tiếp cận: hình 1
BT RRE 160 - Xe tải tiếp cận: hình 2
BT RRE 160 - Xe tải tiếp cận: hình 3
BT RRE 160 - Xe tải tiếp cận: hình 4
BT RRE 160 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (29)
Điện

BT RRE 160

Xe tải tiếp cận
2016điệnChiều cao nâng: 9000 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 50Phút
Đấu giá
2016điệnChiều cao nâng: 9000 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 325 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)
Điện

Jungheinrich ETV 325

Xe tải tiếp cận
2013điện7956Chiều cao nâng: 8420 mmKhả năng nâng: 2500 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 51Phút
Đấu giá
2013điện7956Chiều cao nâng: 8420 mmKhả năng nâng: 2500 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Jungheinrich ETV 214

Xe tải tiếp cận
2011điện7034Chiều cao nâng: 8320 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 52Phút
Đấu giá
2011điện7034Chiều cao nâng: 8320 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 320 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 320 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 320 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 320 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 320 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)
Điện

Jungheinrich ETV 320

Xe tải tiếp cận
2011điện8726Chiều cao nâng: 10880 mmKhả năng nâng: 2000 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 53Phút
Đấu giá
2011điện8726Chiều cao nâng: 10880 mmKhả năng nâng: 2000 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Jungheinrich ETV 214

Xe tải tiếp cận
20185388Chiều cao nâng: 10700 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 55Phút
Đấu giá
20185388Chiều cao nâng: 10700 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Jungheinrich ETV 216

Xe tải tiếp cận
2012điện12794Chiều cao nâng: 9920 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 56Phút
Đấu giá
2012điện12794Chiều cao nâng: 9920 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
BT BT SPE 120L - Máy xếp chồng: hình 1
BT BT SPE 120L - Máy xếp chồng: hình 2
BT BT SPE 120L - Máy xếp chồng: hình 3
BT BT SPE 120L - Máy xếp chồng: hình 4
BT BT SPE 120L - Máy xếp chồng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

BT BT SPE 120L

Máy xếp chồng
20164211Khả năng nâng: 1200 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 56Phút
Đấu giá
20164211Khả năng nâng: 1200 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 318 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Jungheinrich ETV 318

Xe tải tiếp cận
20158502Chiều cao nâng: 9620 mmKhả năng nâng: 1800 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 57Phút
Đấu giá
20158502Chiều cao nâng: 9620 mmKhả năng nâng: 1800 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 214 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)
Điện

Jungheinrich ETV 214

Xe tải tiếp cận
2011điện8776Khả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 58Phút
Đấu giá
2011điện8776Khả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV 216 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Jungheinrich ETV 216

Xe tải tiếp cận
2018điện5141Chiều cao nâng: 9920 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 59Phút
Đấu giá
2018điện5141Chiều cao nâng: 9920 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jungheinrich ETV216 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Jungheinrich ETV216 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Jungheinrich ETV216 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Jungheinrich ETV216 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Jungheinrich ETV216 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)
Điện

Jungheinrich ETV216

Xe tải tiếp cận
2010điện526Chiều cao nâng: 9410 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Giờ 59Phút
Đấu giá
2010điện526Chiều cao nâng: 9410 mmKhả năng nâng: 1600 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 200
1 / 200
T1 new listing page - Thiết bị nhà kho, thiết bị kho bãi
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.