Mua Máy xếp chồng Linde L14 (1173) từ Hà lan - ID: 7957566
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
ĐÃ BÁN
Mở danh mục

Hmm có vẻ như mặt hàng đã được bán

View this ad in the archive
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 1173

2017điện4325Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 1NămSố tham chiếu ANL1066803

6 200EUR

 • ≈ 165 153 120 VND
 • ≈ 6 710 USD
2017điện4325Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 1173

2017điện3599Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 6Tháng 10NgàySố tham chiếu ANL1075292

5 950EUR

 • ≈ 158 493 720 VND
 • ≈ 6 439 USD
2017điện3599Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 1173

2017điện3095Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 3Tháng 18NgàySố tham chiếu ANL1068843

5 650EUR

 • ≈ 150 502 440 VND
 • ≈ 6 114 USD
2017điện3095Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 1173

2017điện3645Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu ANL1068844

5 200EUR

 • ≈ 138 515 520 VND
 • ≈ 5 627 USD
2017điện3645Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 1173

2017điện3652Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu ANL1071155

5 850EUR

 • ≈ 155 829 960 VND
 • ≈ 6 331 USD
2017điện3652Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 1173

2017điện3107Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu ANL1071152

5 850EUR

 • ≈ 155 829 960 VND
 • ≈ 6 331 USD
2017điện3107Chiều cao nâng: 2844 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 AP 1173

2017điện2829Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 11Tháng 10NgàySố tham chiếu ANL1072210

6 100EUR

 • ≈ 162 489 360 VND
 • ≈ 6 601 USD
2017điện2829Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)
Điện

Linde L 14 AP 1173

2017điện2221Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 11Tháng 9NgàySố tham chiếu ANL1072214

6 250EUR

 • ≈ 166 485 000 VND
 • ≈ 6 764 USD
2017điện2221Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Điện

Linde L 14 AP 1173

2017điện2707Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 11Tháng 7NgàySố tham chiếu ANL1072213

6 100EUR

 • ≈ 162 489 360 VND
 • ≈ 6 601 USD
2017điện2707Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 1
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 2
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 3
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 4
Linde L 14 AP 1173 - Máy xếp chồng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)
Điện

Linde L 14 AP 1173

2017điện3668Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Được phát hành: 11Tháng 18NgàySố tham chiếu ANL1072209

5 490EUR

 • ≈ 146 240 424 VND
 • ≈ 5 941 USD
2017điện3668Chiều cao nâng: 4144 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Friedberg
Liên hệ người bán

Máy xếp chồng Linde L14 (1173)

Được phát hành: 2Tháng 26Ngày

Hmm có vẻ như mặt hàng đã được bán
Máy xếp chồng Linde L14 (1173): hình 1

Tìm phiếu mua hàng mới trong danh mục

Mở danh mục
zoom in
Máy xếp chồng Linde L14 (1173): hình 1
See what's in stock now

Được phát hành: 2Tháng 26Ngày

ĐÃ BÁN

The seller didn't indicate the price

Do you want to know prices for the similar offers?

Mở danh mục
Nhãn hiệu

Số tham chiếu

17506
Năm sản xuất

2017
VIN

W41173H00841
Giờ máy

818
Khả năng nâng

1400 kg
Chiều cao nâng

1840 mm
Nâng tự do

150 mm
Chiều cao lái

1490 mm
Loại cột buồm

đơn
Địa điểm

Hà lan, Bouwstraat 8A, 7483 PA Haaksbergen, Netherlands
Động cơ/hệ thống truyền lực
nhiên liệu

Thêm thông tin

Standard 2W1840

Vorken (mm): 1150 x 560

Only 800 hours, Forks 1150 x 560 mm

ĐÃ BÁN

The seller didn't indicate the price

Do you want to know prices for the similar offers?

Mở danh mục
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 old test archive
t1 test archive - Material handling equipment
t1 test archive - Forklift Focus B.V.