Máy chất hàng bên từ Ba Lan

Tìm thấy kết quả: 24

Sắp xếp theo
  
Kết quả mỗi trang
  

Kết quả lọcXóa hết

 • Loại (1)
  Máy chất hàng bên
 • Xe nâng (1)
 • Quốc gia của người bán (1)
  Ba Lan
 • Vùng
 • Nhãn hiệu
 • Giá, EUR
 • Năm
 • Nhiên liệu
 • Giờ máy
 • Khả năng nâng, kg
 • Chiều cao nâng, mm
Máy chất hàng bên Fantuzzi SF70U
6
Máy chất hàng bên
Fantuzzi SF70U
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2006
dầu
8500
Chiều cao nâng: 3400 mm
Khả năng nâng: 7000 kg
19 000  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Ngày
Máy chất hàng bên Fantuzzi SF60L
7
Máy chất hàng bên
Fantuzzi SF60L
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
1998
dầu
16343
Khả năng nâng: 6000 kg
11 900  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Ngày
Máy chất hàng bên Combilift C6000
5
Máy chất hàng bên
Combilift C6000
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2001
dầu
9513
Chiều cao nâng: 3150 mm
Khả năng nâng: 6000 kg
23 800  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 8Ngày
Máy chất hàng bên Jumbo JDQ 80/20/49.7
7
Máy chất hàng bên
Jumbo JDQ 80/20/49.7
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2008
dầu
19215
Chiều cao nâng: 3300 mm
Khả năng nâng: 8000 kg
29 500  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 8Ngày
Máy chất hàng bên Fantuzzi SF50U
6
Máy chất hàng bên
Fantuzzi SF50U
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
11 900  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 26Ngày
Máy chất hàng bên Baumann HS40/14/40XL
6
Máy chất hàng bên
Baumann HS40/14/40XL
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
1994
dầu
6846
Chiều cao nâng: 2600 mm
Khả năng nâng: 4000 kg
11 900  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 29Ngày
Máy chất hàng bên Linde S40
5
Máy chất hàng bên
Linde S40
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2003
dầu
8213
Chiều cao nâng: 2700 mm
Khả năng nâng: 4000 kg
14 200  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Tháng 6Ngày
Máy chất hàng bên Jumbo JDQ60/14/45
5
Máy chất hàng bên
Jumbo JDQ60/14/45
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2006
dầu
9927
Chiều cao nâng: 2950 mm
Khả năng nâng: 6000 kg
23 800  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Tháng 6Ngày
Máy chất hàng bên Combilift C3500E
5
Máy chất hàng bên
Combilift C3500E
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2006
điện
1380
Chiều cao nâng: 3100 mm
Khả năng nâng: 3500 kg
18 500  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Tháng 10Ngày
Máy chất hàng bên STILL MX13-3
14
Máy chất hàng bên
STILL MX13-3
SWENSKA POWERHOUSE
Ba Lan
2002
13 170  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Tháng 13Ngày
Máy chất hàng bên Jumbo JDQ50/14/50
7
Máy chất hàng bên
Jumbo JDQ50/14/50
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2008
dầu
17397
Chiều cao nâng: 3250 mm
Khả năng nâng: 5000 kg
20 000  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 1Tháng 17Ngày
Máy chất hàng bên Baumann DX50/14/66
5
Máy chất hàng bên
Baumann DX50/14/66
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2003
dầu
18361
Chiều cao nâng: 4150 mm
Khả năng nâng: 5000 kg
17 500  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 2Tháng 15Ngày
Máy chất hàng bên Combilift ESL2528
8
Máy chất hàng bên
Combilift ESL2528
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2011
điện
1052
Chiều cao nâng: 2200 mm
Khả năng nâng: 2500 kg
14 300  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 2Tháng 18Ngày
Máy chất hàng bên Jumbo J/SH50/12/50
8
Máy chất hàng bên
Jumbo J/SH50/12/50
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2000
dầu
12650
Chiều cao nâng: 3250 mm
Khả năng nâng: 5000 kg
17 800  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 2Tháng 29Ngày
Máy chất hàng bên Combilift C6000
7
Máy chất hàng bên
Combilift C6000
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2008
dầu
8899
Chiều cao nâng: 3400 mm
Khả năng nâng: 6000 kg
28 500  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 2Tháng 29Ngày
Máy chất hàng bên Fantuzzi SF60U
6
Máy chất hàng bên
Fantuzzi SF60U
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2002
dầu
14853
Chiều cao nâng: 3200 mm
Khả năng nâng: 6000 kg
13 000  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 3Tháng 2Ngày
Máy chất hàng bên B-P Battioni e Pagani HT5C
7
Máy chất hàng bên
B-P Battioni e Pagani HT5C
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2000
dầu
12989
Chiều cao nâng: 3750 mm
Khả năng nâng: 4500 kg
11 900  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 3Tháng 2Ngày
Máy chất hàng bên Combilift C8000
6
Máy chất hàng bên
Combilift C8000
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2007
khí hóa lỏng
13419
Chiều cao nâng: 3400 mm
Khả năng nâng: 8000 kg
33 000  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 3Tháng 13Ngày
Máy chất hàng bên Linde S50
6
Máy chất hàng bên
Linde S50
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
2002
dầu
7586
Chiều cao nâng: 2800 mm
Khả năng nâng: 5000 kg
14 000  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 4Tháng 7Ngày
Máy chất hàng bên Baumann DX50/14/13/45
7
Máy chất hàng bên
Baumann DX50/14/13/45
SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska
Ba Lan
1997
khí hóa lỏng
22302
Chiều cao nâng: 4500 mm
Khả năng nâng: 5000 kg
10 700  EUR
Giá Netto
Trực tuyến: 4Tháng 21Ngày
Trang 1 trong số 2
Tìm thấy kết quả: 24
Tìm kiếm được lưu!

t1test

Được thêm vào đánh dấu trang của bạn!
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.