Xe nâng trước 4 bánh từ Đan Mạch


130
Tìm thấy kết quả
   Trang 1 trong số 7 1/7   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Kalmar DCD75-6 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1998
Dầu
10 934
Chiều cao nâng: 4 550 mm
Khả năng nâng: 7 500 kg

Trực tuyến: 1Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2081

 Manitou MI35D - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2016
Dầu
1 147
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 3 500 kg

Trực tuyến: 20Ngày

Scantruck A/S

6

Đan Mạch, Skive

Mã số xe 000116971

 Manitou MI25D - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2016
Dầu
593
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 20Ngày

Scantruck A/S

6

Đan Mạch, Skive

Mã số xe 000116969

 Manitou MI35D - xe nâng trước 4 bánh
Hỏi giá
2015
Dầu
557
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 3 500 kg

Trực tuyến: 20Ngày

Scantruck A/S

6

Đan Mạch, Skive

Mã số xe 000116972

 Manitou MI25D - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2016
Dầu
1 094
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 20Ngày

Scantruck A/S

6

Đan Mạch, Skive

Mã số xe 000116970

 Manitou MI25D - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2014
Dầu
5 055
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 20Ngày

Scantruck A/S

6

Đan Mạch, Skive

Mã số xe 000117262

Clark CYD200 - xe nâng trước 4 bánh
 5
Hỏi giá
1970
Dầu
14 520
Chiều cao nâng: 6 150 mm
Khả năng nâng: 10 000 kg

Trực tuyến: 1Tháng 2Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2309

SveTruck 16120-38 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
2005
Dầu
7 528
Chiều cao nâng: 4 530 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 1Tháng 20Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2298

SveTruck 32120-46 LoPro - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
2000
Dầu
10 298
Chiều cao nâng: 4 170 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 1Tháng 20Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2299

SveTruck 28120-45 LoPro - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1999
Dầu
11 570
Chiều cao nâng: 3 020 mm
Khả năng nâng: 28 000 kg

Trực tuyến: 1Tháng 24Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2296

SveTruck 136120-33 - xe nâng trước 4 bánh
 1
Hỏi giá
2016
Dầu
10 060
Chiều cao nâng: 3 300 mm
Khả năng nâng: 13 600 kg

Trực tuyến: 1Tháng 24Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2294

SveTruck 16120-38 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1995
Dầu
20 036
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 1Tháng 24Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2297

CARER R160 KN - xe nâng trước 4 bánh
 17
Hỏi giá
Mới
2009
Điện
900
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1642

Kalmar DCE100-6 - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2003
Dầu
16 000
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 10 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1691

SveTruck 15120-35 - xe nâng trước 4 bánh
 13
Hỏi giá
2003
Dầu
11 100
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 15 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1711

Kalmar DCE100-6 - xe nâng trước 4 bánh
 11
Hỏi giá
2008
Dầu
9 800
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 10 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1379

Kalmar DCE160-12 - xe nâng trước 4 bánh
 11
Hỏi giá
2011
Dầu
11 500
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1968

Kalmar DCD80-6 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
2002
Dầu
Chiều cao nâng: 3 500 mm
Khả năng nâng: 8 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1820

Kalmar DCF250-12LB - xe nâng trước 4 bánh
 6
Hỏi giá
Mới
2014
Dầu
525
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 25 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1437

Hyster H28.00XM-12 - xe nâng trước 4 bánh
 14
Hỏi giá
2018
Dầu
240
Chiều cao nâng: 3 760 mm
Khả năng nâng: 28 000 kg

Trực tuyến: 2Tháng 4Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1906

1 2 3 7   

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.