Xe nâng trước 4 bánh SVETRUCK


   Trang 1 trong số 3 1/3   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Svetruck 1260-30  - xe nâng trước 4 bánh
 8
33 000 EUR
Giá Netto
2005
Dầu
17 021
Chiều cao nâng: 3 580 mm
Khả năng nâng: 12 000 kg

Trực tuyến: 3Tháng

SUPERLIFT Alicja Wegrzeniejewska

Ba Lan, Strzałkowo

SveTruck 16120-38 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
2005
Dầu
7 400
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 13Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2298

SveTruck 32120-46 LoPro - xe nâng trước 4 bánh
 5
Hỏi giá
2000
Dầu
10 295
Chiều cao nâng: 3 020 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 13Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2299

SveTruck 28120-45 LoPro - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1999
Dầu
11 570
Chiều cao nâng: 3 020 mm
Khả năng nâng: 28 000 kg

Trực tuyến: 16Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2296

SveTruck 136120-33 - xe nâng trước 4 bánh
 1
Hỏi giá
2016
Dầu
10 060
Chiều cao nâng: 3 300 mm
Khả năng nâng: 13 600 kg

Trực tuyến: 16Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2294

SveTruck 16120-38 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1995
Dầu
20 036
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 16Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2297

SveTruck 15120-35 - xe nâng trước 4 bánh
 13
Hỏi giá
2003
Dầu
11 100
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 15 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1711

SveTruck 32120-47 - xe nâng trước 4 bánh
 1
Hỏi giá
1996
Dầu
12 000
Chiều cao nâng: 7 000 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1807

SveTruck 32120-47 - xe nâng trước 4 bánh
 6
Hỏi giá
1992
Dầu
5 000
Chiều cao nâng: 7 000 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2104

SveTruck 136600-32 - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2002
Dầu
14 000
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 13 600 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1405

SveTruck 12120-33 - xe nâng trước 4 bánh
 7
Hỏi giá
1999
Dầu
1 389
Chiều cao nâng: 4 000 mm
Khả năng nâng: 12 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1524

SveTruck 32120-50 - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2008
Dầu
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1756

SveTruck 32120-47 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1996
Dầu
10 500
Chiều cao nâng: 7 000 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1618

SveTruck 16120-35 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
2000
Dầu
7 726
Chiều cao nâng: 4 000 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1871

SveTruck 25120-42 - xe nâng trước 4 bánh
 8
Hỏi giá
2002
Dầu
Chiều cao nâng: 4 000 mm
Khả năng nâng: 25 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1755

SveTruck 32120-50 - xe nâng trước 4 bánh
 10
Hỏi giá
2007
Dầu
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1757

SveTruck 16120-38 - xe nâng trước 4 bánh
 12
Hỏi giá
2000
Dầu
10 200
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1475

SveTruck 32120-50 - xe nâng trước 4 bánh
 15
Hỏi giá
2009
Dầu
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 32 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 2007

SveTruck 42120-54 - xe nâng trước 4 bánh
 7
Hỏi giá
1995
Dầu
18 000
Chiều cao nâng: 4 000 mm
Khả năng nâng: 42 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1462

SveTruck 1260-30 - xe nâng trước 4 bánh
 4
Hỏi giá
1997
Dầu
24 389
Chiều cao nâng: 6 500 mm
Khả năng nâng: 12 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1903

SveTruck 16120-35 - xe nâng trước 4 bánh
 6
Hỏi giá
2004
Dầu
10 885
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 16 000 kg

Trực tuyến: 27Ngày

UnikTruck A/S

7

Đan Mạch, Odder

Mã số xe 1366

1 2 3   

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.