Xe nâng trước 4 bánh HANGCHA


   Trang 1 trong số 5 1/5   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
20 093 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 9Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N8553

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
17 053 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 3 700 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9512

Hangcha XF50D - xe nâng trước 4 bánh
 1
Hỏi giá
2019
Dầu
Chiều cao nâng: 4 800 mm
Khả năng nâng: 5 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N6800

Hangcha XF35D - xe nâng trước 4 bánh
 1
24 885 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 5 500 mm
Khả năng nâng: 3 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9526

Hangcha XF18D - xe nâng trước 4 bánh
 2
17 432 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 3 700 mm
Khả năng nâng: 1 800 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N8489

Hangcha XF35D - xe nâng trước 4 bánh
 1
23 086 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 3 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9504

Hangcha XF20D - xe nâng trước 4 bánh
 1
15 500 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 3 600 mm
Khả năng nâng: 2 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N8795

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
Hỏi giá
Mới
2020
Dầu
Chiều cao nâng: 3 300 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe XF25D 2v3300

Hangcha XF70D - xe nâng trước 4 bánh
 1
60 348 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 7 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N8862

Hangcha XF70D - xe nâng trước 4 bánh
 1
63 470 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 7 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9272

Hangcha XF35D - xe nâng trước 4 bánh
 1
23 527 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 3 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9506

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
27 620 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 6 000 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N7972

Hangcha XF100D - xe nâng trước 4 bánh
 4
87 923 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 10 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N6803

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
22 529 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 500 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N8546

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
16 484 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 3 600 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9258

Hangcha XF30D - xe nâng trước 4 bánh
 1
23 013 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 3 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9524

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
17 053 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 3 700 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9510

Hangcha XF30D - xe nâng trước 4 bánh
 1
22 255 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 3 000 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9499

Hangcha XF35D - xe nâng trước 4 bánh
 1
22 803 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 5 500 mm
Khả năng nâng: 3 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9271

Hangcha XF25D - xe nâng trước 4 bánh
 1
25 033 EUR
Mới
2021
Dầu
Chiều cao nâng: 4 700 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg

Trực tuyến: 15Ngày

CAPM EUROPE

7

Pháp, Senlis

Mã số xe N9374

1 2 3 5   

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.