Giao kết máy chất hàng bên
Lập lịch trình thanh toán thuê
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Cho thuê Baumann DX50/14/66 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 17500 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2003
Dầu
18 361
Chiều cao nâng: 4 150 mm
Khả năng nâng: 5 000 kg
Cho thuê Combilift ESL2528 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 14300 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2011
Điện
1 052
Chiều cao nâng: 2 200 mm
Khả năng nâng: 2 500 kg
Cho thuê B-P Battioni e Pagani HT5C - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 11900 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2003
Dầu
14 043
Chiều cao nâng: 3 250 mm
Khả năng nâng: 5 000 kg
Cho thuê Combilift C6000 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 28500 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2008
Dầu
8 899
Chiều cao nâng: 3 400 mm
Khả năng nâng: 6 000 kg
Cho thuê Baumann GS75.65/16-3/35(40) - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 39000 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2012
Dầu
5 660
Chiều cao nâng: 3 270 mm
Khả năng nâng: 7 500 kg
Cho thuê Fantuzzi SF60U - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 13000 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2002
Dầu
14 853
Chiều cao nâng: 3 200 mm
Khả năng nâng: 6 000 kg
Cho thuê Combilift C8000 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 33000 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2007
Khí hóa lỏng
13 419
Chiều cao nâng: 3 400 mm
Khả năng nâng: 8 000 kg
Cho thuê Baumann HX40/12/50 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 29800 EUR

Pháp, Senlis

2008
7 423
Chiều cao nâng: 5 000 mm
Khả năng nâng: 4 000 kg
Cho thuê Linde S50 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 14000 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2002
Dầu
7 586
Chiều cao nâng: 2 800 mm
Khả năng nâng: 5 000 kg
Cho thuê Combilift C8000 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 47000 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2015
Khí hóa lỏng
4 168
Chiều cao nâng: 3 430 mm
Khả năng nâng: 8 000 kg
Cho thuê Baumann GX50/18/45 - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 23800 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2013
Dầu
17 369
Chiều cao nâng: 3 200 mm
Khả năng nâng: 5 000 kg
Cho thuê Combilift C3000ST - máy chất hàng bên

EUR/tháng
Giá khởi đầu: 23800 EUR

Ba Lan, Strzałkowo

2012
Khí hóa lỏng
2 650
Chiều cao nâng: 8 300 mm
Khả năng nâng: 3 000 kg

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.