Mua Máy đóng gói đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 10
Rollenbahn Roller - Máy đóng gói: hình 1

Rollenbahn Roller

Máy đóng gói
Đức, Am Waldwinkel 2 D-34414 Warburg, Germany
Được phát hành: 15Giờ 13Phút
Hỏi giá
Đức, Am Waldwinkel 2 D-34414 Warburg, Germany
Liên hệ người bán
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 1
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 2
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 3
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 4
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Essegi F1300 Meccanica

Máy đóng gói
Hà lan, 8448 CE Heerenveen The Netherlands
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 241764
Hỏi giá
Hà lan, 8448 CE Heerenveen The Netherlands
Ravenwood Nobac Cwrap - Máy đóng gói: hình 1
Ravenwood Nobac Cwrap - Máy đóng gói: hình 2
Ravenwood Nobac Cwrap - Máy đóng gói: hình 3
Ravenwood Nobac Cwrap - Máy đóng gói: hình 4
Ravenwood Nobac Cwrap - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Ravenwood Nobac Cwrap

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu 3590
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Ravenwood Nobac Cwrap sleever - Máy đóng gói: hình 1
Ravenwood Nobac Cwrap sleever - Máy đóng gói: hình 2
Ravenwood Nobac Cwrap sleever - Máy đóng gói: hình 3
Ravenwood Nobac Cwrap sleever - Máy đóng gói: hình 4
Ravenwood Nobac Cwrap sleever - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Ravenwood Nobac Cwrap sleever

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu 3591
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Stainless steel sealing machine AUDION ELEKTRO 720/STMED-2 - Máy đóng gói: hình 1
Stainless steel sealing machine AUDION ELEKTRO 720/STMED-2 - Máy đóng gói: hình 2
Stainless steel sealing machine AUDION ELEKTRO 720/STMED-2 - Máy đóng gói: hình 3
Stainless steel sealing machine AUDION ELEKTRO 720/STMED-2 - Máy đóng gói: hình 4
Stainless steel sealing machine AUDION ELEKTRO 720/STMED-2 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Stainless steel sealing machine AUDION ELEKTRO 720/STMED-2

Máy đóng gói
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu A3-21162-34

250EUR

Đấu giá
  • ≈ 6 871 475 VND
  • ≈ 270 USD
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Liên hệ người bán
Stainless steel labeling machine H300SLK 8 with turntable NN - Máy đóng gói: hình 1
Stainless steel labeling machine H300SLK 8 with turntable NN - Máy đóng gói: hình 2
Stainless steel labeling machine H300SLK 8 with turntable NN - Máy đóng gói: hình 3
Stainless steel labeling machine H300SLK 8 with turntable NN - Máy đóng gói: hình 4
Stainless steel labeling machine H300SLK 8 with turntable NN - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Stainless steel labeling machine H300SLK 8 with turntable NN

Máy đóng gói
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu A3-21162-32

400EUR

Đấu giá
  • ≈ 10 994 360 VND
  • ≈ 432 USD
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Liên hệ người bán
Pallet wrapper OMS AV160 ECON get. COEMAN - Máy đóng gói: hình 1
Pallet wrapper OMS AV160 ECON get. COEMAN - Máy đóng gói: hình 2
Pallet wrapper OMS AV160 ECON get. COEMAN - Máy đóng gói: hình 3
Pallet wrapper OMS AV160 ECON get. COEMAN - Máy đóng gói: hình 4
Pallet wrapper OMS AV160 ECON get. COEMAN - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Pallet wrapper OMS AV160 ECON get. COEMAN

Máy đóng gói
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu A3-21162-233

250EUR

Đấu giá
  • ≈ 6 871 475 VND
  • ≈ 270 USD
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Liên hệ người bán
Box sealing machine COMARME get. COEMAN Packaging GEM45 - Máy đóng gói: hình 1
Box sealing machine COMARME get. COEMAN Packaging GEM45 - Máy đóng gói: hình 2
Box sealing machine COMARME get. COEMAN Packaging GEM45 - Máy đóng gói: hình 3
Box sealing machine COMARME get. COEMAN Packaging GEM45 - Máy đóng gói: hình 4
Box sealing machine COMARME get. COEMAN Packaging GEM45 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Box sealing machine COMARME get. COEMAN Packaging GEM45

Máy đóng gói
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu A3-21162-37

100EUR

Đấu giá
  • ≈ 2 748 590 VND
  • ≈ 108 USD
Bỉ, Liersesteenweg 203, 2200, Heist-op-den-Berg, BE
Liên hệ người bán
Teufelberger strapping tape 6X055SW - Máy đóng gói: hình 1
Teufelberger strapping tape 6X055SW - Máy đóng gói: hình 2
Teufelberger strapping tape 6X055SW - Máy đóng gói: hình 3

Teufelberger strapping tape 6X055SW

Máy đóng gói
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Được phát hành: 1Tháng 26NgàySố tham chiếu LAP6X055SW
Hỏi giá
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Liên hệ người bán
Teufelberger strapping tape 9X055SW - Máy đóng gói: hình 1
Teufelberger strapping tape 9X055SW - Máy đóng gói: hình 2
Teufelberger strapping tape 9X055SW - Máy đóng gói: hình 3

Teufelberger strapping tape 9X055SW

Máy đóng gói
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Được phát hành: 1Tháng 26NgàySố tham chiếu LAP9X055SW
Hỏi giá
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Liên hệ người bán
Naturapack 12X060Papier - Máy đóng gói: hình 1
Naturapack 12X060Papier - Máy đóng gói: hình 2

Naturapack 12X060Papier

Máy đóng gói
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Được phát hành: 1Tháng 26NgàySố tham chiếu LAP12X060Papier
Hỏi giá
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Liên hệ người bán
Kallfass Universa 5050 - Máy đóng gói: hình 1
Kallfass Universa 5050 - Máy đóng gói: hình 2
Kallfass Universa 5050 - Máy đóng gói: hình 3
Kallfass Universa 5050 - Máy đóng gói: hình 4

Kallfass Universa 5050

Máy đóng gói
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Được phát hành: 1Tháng 27NgàySố tham chiếu 70169
Hỏi giá
Đức, Germany, D-97332, Volkach, Im Seelein 8
Liên hệ người bán
Kallfass Universa 400 NT - Universal 450 N - Máy đóng gói: hình 1
Kallfass Universa 400 NT - Universal 450 N - Máy đóng gói: hình 2
Kallfass Universa 400 NT - Universal 450 N - Máy đóng gói: hình 3
Kallfass Universa 400 NT - Universal 450 N - Máy đóng gói: hình 4
Kallfass Universa 400 NT - Universal 450 N - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Kallfass Universa 400 NT - Universal 450 N

Máy đóng gói
Đức, Emskirchen - Nuernberg
Được phát hành: 2Tháng 3NgàySố tham chiếu KD004
Hỏi giá
Đức, Emskirchen - Nuernberg
Liên hệ người bán
Jacob White TFS Two flap sealer - Máy đóng gói: hình 1
Jacob White TFS Two flap sealer - Máy đóng gói: hình 2
Jacob White TFS Two flap sealer - Máy đóng gói: hình 3
Jacob White TFS Two flap sealer - Máy đóng gói: hình 4
Jacob White TFS Two flap sealer - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Jacob White TFS Two flap sealer

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 3NgàySố tham chiếu 3543
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Ilpra Rotary table - Máy đóng gói: hình 1
Ilpra Rotary table - Máy đóng gói: hình 2
Ilpra Rotary table - Máy đóng gói: hình 3
Ilpra Rotary table - Máy đóng gói: hình 4
Ilpra Rotary table - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Ilpra Rotary table

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 14NgàySố tham chiếu 3491
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Loveshaw EC701S2 - Máy đóng gói: hình 1
Loveshaw EC701S2 - Máy đóng gói: hình 2
Loveshaw EC701S2 - Máy đóng gói: hình 3
Loveshaw EC701S2 - Máy đóng gói: hình 4
Loveshaw EC701S2 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Loveshaw EC701S2

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 17NgàySố tham chiếu 3495
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Ilapak Carrera 2000PC Flow wrapping line - Máy đóng gói: hình 1
Ilapak Carrera 2000PC Flow wrapping line - Máy đóng gói: hình 2
Ilapak Carrera 2000PC Flow wrapping line - Máy đóng gói: hình 3
Ilapak Carrera 2000PC Flow wrapping line - Máy đóng gói: hình 4
Ilapak Carrera 2000PC Flow wrapping line - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Ilapak Carrera 2000PC Flow wrapping line

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 18NgàySố tham chiếu 1918
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Strema 770 VG fully automatic food sealer - Máy đóng gói: hình 1
Strema 770 VG fully automatic food sealer - Máy đóng gói: hình 2
Strema 770 VG fully automatic food sealer - Máy đóng gói: hình 3
Strema 770 VG fully automatic food sealer - Máy đóng gói: hình 4
Strema 770 VG fully automatic food sealer - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Strema 770 VG fully automatic food sealer

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 18NgàySố tham chiếu 1679
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Intact RM571 - Máy đóng gói: hình 1
Intact RM571 - Máy đóng gói: hình 2
Intact RM571 - Máy đóng gói: hình 3
Intact RM571 - Máy đóng gói: hình 4
Intact RM571 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Intact RM571

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 20NgàySố tham chiếu 2123
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Mantle packaging twin tray sealer - Máy đóng gói: hình 1
Mantle packaging twin tray sealer - Máy đóng gói: hình 2
Mantle packaging twin tray sealer - Máy đóng gói: hình 3
Mantle packaging twin tray sealer - Máy đóng gói: hình 4
Mantle packaging twin tray sealer - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Mantle packaging twin tray sealer

Máy đóng gói
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Được phát hành: 2Tháng 20NgàySố tham chiếu 2126
Hỏi giá
Anh Quốc, Summit House Horsecroft Road Harlow CM19 5BN, United Kingdom
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 10
1 / 10
T1 new listing page - Máy đóng gói
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.