Mua Máy đóng gói đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy đóng gói


83
Tìm thấy kết quả
   Trang 1 trong số 5 1/5   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 Cyclop GL-110 Pallet Wrapping Machine - Máy đóng gói: hình 1
 Cyclop GL-110 Pallet Wrapping Machine - Máy đóng gói: hình 2
 Cyclop GL-110 Pallet Wrapping Machine - Máy đóng gói: hình 3
 Cyclop GL-110 Pallet Wrapping Machine - Máy đóng gói: hình 4
 Cyclop GL-110 Pallet Wrapping Machine - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Cyclop GL-110 Pallet Wrapping Machine

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 200225681
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 1
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 2
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 3
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 4
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Elitrex M-165

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 14Ngày Số tham chiếu 200223794
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 1
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 2
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 3
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 4
 Elitrex M-165 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Elitrex M-165

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 14Ngày Số tham chiếu 200223795
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
Maciuś Tippler box pallets W-700/Kistenkipper/Volt - Máy đóng gói: hình 1
Maciuś Tippler box pallets W-700/Kistenkipper/Volt - Máy đóng gói: hình 2
Maciuś Tippler box pallets W-700/Kistenkipper/Volt - Máy đóng gói: hình 3
Maciuś Tippler box pallets W-700/Kistenkipper/Volt - Máy đóng gói: hình 4
Maciuś Tippler box pallets W-700/Kistenkipper/Volt - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Maciuś Tippler box pallets W-700/Kistenkipper/Volt

2020 Trọng lượng tịnh: 500 kg
Ba Lan, Bialystok
Được phát hành: 28Ngày

3 121 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2020 Trọng lượng tịnh: 500 kg
Ba Lan, Bialystok
email Liên hệ người bán
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 1
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 2
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 3
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 4
Essegi F1300 Meccanica - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Essegi F1300 Meccanica

2018
Hà lan, Groningen
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 241764
Hỏi giá
star
2018
Hà lan, Groningen
email Liên hệ người bán
 HAVER Rotoseal - Máy đóng gói: hình 1

HAVER Rotoseal

Đức, Metten
Được phát hành: 1Tháng 20Ngày
Hỏi giá
star
Đức, Metten
email Liên hệ người bán
NORMPACK NDS 200L - Máy đóng gói: hình 1
NORMPACK NDS 200L - Máy đóng gói: hình 2
NORMPACK NDS 200L - Máy đóng gói: hình 3
NORMPACK NDS 200L - Máy đóng gói: hình 4
NORMPACK NDS 200L - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

NORMPACK NDS 200L

Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu 22867
Hỏi giá
star
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
Teufelberger 6X055SW - Máy đóng gói: hình 1
Teufelberger 6X055SW - Máy đóng gói: hình 2
Teufelberger 6X055SW - Máy đóng gói: hình 3

Teufelberger 6X055SW

Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP6X055SW
Hỏi giá
star
Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
Teufelberger 12X055SW - Máy đóng gói: hình 1
Teufelberger 12X055SW - Máy đóng gói: hình 2
Teufelberger 12X055SW - Máy đóng gói: hình 3

Teufelberger 12X055SW

Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP12X055SW
Hỏi giá
star
Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
Unkown EXS-206 - Máy đóng gói: hình 1
Unkown EXS-206 - Máy đóng gói: hình 2
Unkown EXS-206 - Máy đóng gói: hình 3
Unkown EXS-206 - Máy đóng gói: hình 4
Unkown EXS-206 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Unkown EXS-206

Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu 22894
Hỏi giá
star
Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
Cyklop Cyklop CD 80 - Máy đóng gói: hình 1
Cyklop Cyklop CD 80 - Máy đóng gói: hình 2
Cyklop Cyklop CD 80 - Máy đóng gói: hình 3

Cyklop Cyklop CD 80

2001
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu 22626
Hỏi giá
star
2001
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
TRANSPAK TP-702-59 - Máy đóng gói: hình 1
TRANSPAK TP-702-59 - Máy đóng gói: hình 2
TRANSPAK TP-702-59 - Máy đóng gói: hình 3
TRANSPAK TP-702-59 - Máy đóng gói: hình 4
TRANSPAK TP-702-59 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

TRANSPAK TP-702-59

2021 Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP1001
Hỏi giá
star
2021 Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
TRANSPAK H-46A-12 - Máy đóng gói: hình 1
TRANSPAK H-46A-12 - Máy đóng gói: hình 2

TRANSPAK H-46A-12

2021 Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP1003
Hỏi giá
star
2021 Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
TRANSPAK H-45L-12 - Máy đóng gói: hình 1
TRANSPAK H-45L-12 - Máy đóng gói: hình 2

TRANSPAK H-45L-12

2021 Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP1004
Hỏi giá
star
2021 Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
TRANSPAK H-44-12 - Máy đóng gói: hình 1

TRANSPAK H-44-12

2021 Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP1002
Hỏi giá
star
2021 Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
EVO Pac NOBEL - Máy đóng gói: hình 1
EVO Pac NOBEL - Máy đóng gói: hình 2
EVO Pac NOBEL - Máy đóng gói: hình 3
EVO Pac NOBEL - Máy đóng gói: hình 4
EVO Pac NOBEL - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

EVO Pac NOBEL

Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP2000
Hỏi giá
star
Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
Teufelberger 9X055SW - Máy đóng gói: hình 1
Teufelberger 9X055SW - Máy đóng gói: hình 2
Teufelberger 9X055SW - Máy đóng gói: hình 3

Teufelberger 9X055SW

Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP9X055SW
Hỏi giá
star
Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
TRANSPAK TP-202 - Máy đóng gói: hình 1
TRANSPAK TP-202 - Máy đóng gói: hình 2
TRANSPAK TP-202 - Máy đóng gói: hình 3
TRANSPAK TP-202 - Máy đóng gói: hình 4
TRANSPAK TP-202 - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

TRANSPAK TP-202

2021 Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu LAP1000
Hỏi giá
star
2021 Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
Cyklop Cyklop CD 80 - Máy đóng gói: hình 1
Cyklop Cyklop CD 80 - Máy đóng gói: hình 2
Cyklop Cyklop CD 80 - Máy đóng gói: hình 3

Cyklop Cyklop CD 80

2001
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu 22625
Hỏi giá
star
2001
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
  - Máy đóng gói: hình 1
  - Máy đóng gói: hình 2
  - Máy đóng gói: hình 3
  - Máy đóng gói: hình 4
  - Máy đóng gói: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Ba Lan, Lwówek
Được phát hành: 2Tháng 29Ngày

2 041.79 EUR

star
Ba Lan, Lwówek
email Liên hệ người bán
1 2 3 5   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Industrial equipment - Packaging machinery
t1 old