Mua Thiết bị HVAC công nghiệp đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 4
Aspiration 4 sacs - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Aspiration 4 sacs - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Aspiration 4 sacs - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
Aspiration 4 sacs - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
Aspiration 4 sacs - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Aspiration 4 sacs

Thiết bị HVAC công nghiệp
Bỉ, Nivelles
Được phát hành: 6Giờ 13PhútSố tham chiếu 8064-007

50EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 383 280 VND
 • ≈ 54 USD
Bỉ, Nivelles
Liên hệ người bán
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017

Máy cấp nhiệt xây dựng
România
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
România
Liên hệ người bán
Calore - C31 - Heat cannon - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Calore - C31 - Heat cannon - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Calore - C31 - Heat cannon - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Calore - C31 - Heat cannon - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Calore - C31 - Heat cannon - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Calore - C31 - Heat cannon - 2017

Máy cấp nhiệt xây dựng
România
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
România
Liên hệ người bán
Infra Red Oil Trap 6 - Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Infra Red Oil Trap 6 - Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Infra Red Oil Trap 6 - Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Infra Red Oil Trap 6 - Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Infra Red Oil Trap 6 - Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Infra Red Oil Trap 6 - Heater

Máy cấp nhiệt xây dựng
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Calore - C31 - Heat cannon - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Calore - C31 - Heat cannon - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Calore - C31 - Heat cannon - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Calore - C31 - Heat cannon - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Calore - C31 - Heat cannon - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Calore - C31 - Heat cannon

Máy cấp nhiệt xây dựng
România
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
România
Liên hệ người bán
2023 RTE 5804 Fan 90cm - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
2023 RTE 5804 Fan 90cm - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
2023 RTE 5804 Fan 90cm - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
2023 RTE 5804 Fan 90cm - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
2023 RTE 5804 Fan 90cm - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

2023 RTE 5804 Fan 90cm

Máy cấp nhiệt xây dựng
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Sovelor - C15 - Electric Heater - 2017

Máy cấp nhiệt xây dựng
România
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
România
Liên hệ người bán
BiLuVa KL-2900 Cold Humidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
BiLuVa KL-2900 Cold Humidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
BiLuVa KL-2900 Cold Humidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
BiLuVa KL-2900 Cold Humidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
BiLuVa KL-2900 Cold Humidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

BiLuVa KL-2900 Cold Humidifier

Thiết bị HVAC công nghiệp
Đức, Dabergotz 16818 , Bahnhofstrasse 13 a, Germany
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
Đức, Dabergotz 16818 , Bahnhofstrasse 13 a, Germany
Liên hệ người bán
Ventilatoren Typ NV für Trocknungs- und Belüftungsanlagen - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Ventilatoren Typ NV für Trocknungs- und Belüftungsanlagen - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Ventilatoren Typ NV für Trocknungs- und Belüftungsanlagen - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3

Ventilatoren Typ NV für Trocknungs- und Belüftungsanlagen

Thiết bị HVAC công nghiệp
Đức, 74842 Baden-Württemberg - Billigheim
Được phát hành: 3Ngày

1 200EUR

 • ≈ 33 198 720 VND
 • ≈ 1 308 USD
Đức, 74842 Baden-Württemberg - Billigheim
Liên hệ người bán
FE90-T1 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
FE90-T1 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
FE90-T1 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
FE90-T1 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
FE90-T1 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

FE90-T1

Thiết bị HVAC công nghiệp
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Được phát hành: 3Ngày
Đấu giá
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Liên hệ người bán
2017 Aktobis WDH-BGP09 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
2017 Aktobis WDH-BGP09 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
2017 Aktobis WDH-BGP09 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
2017 Aktobis WDH-BGP09 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4

2017 Aktobis WDH-BGP09

Máy cấp nhiệt xây dựng
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Được phát hành: 3Ngày
Đấu giá
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Liên hệ người bán
2019 Trotec TDS 19 E - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
2019 Trotec TDS 19 E - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
2019 Trotec TDS 19 E - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
2019 Trotec TDS 19 E - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4

2019 Trotec TDS 19 E

Máy cấp nhiệt xây dựng
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Liên hệ người bán
THERMO BETOX TB 1300 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
THERMO BETOX TB 1300 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
THERMO BETOX TB 1300 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
THERMO BETOX TB 1300 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
THERMO BETOX TB 1300 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

THERMO BETOX TB 1300

Máy cấp nhiệt xây dựng
Ba Lan, Mszczonowska 18A lok. 2B
Được phát hành: 7Ngày

209,71EUR

 • ≈ 5 782 110,39 VND
 • ≈ 227,87 USD
Ba Lan, Mszczonowska 18A lok. 2B
Liên hệ người bán
ABC Løkkes Maskinfabrik Ventil Tor - model ST / 7,5 HK - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
ABC Løkkes Maskinfabrik Ventil Tor - model ST / 7,5 HK - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
ABC Løkkes Maskinfabrik Ventil Tor - model ST / 7,5 HK - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
ABC Løkkes Maskinfabrik Ventil Tor - model ST / 7,5 HK - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
ABC Løkkes Maskinfabrik Ventil Tor - model ST / 7,5 HK - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

ABC Løkkes Maskinfabrik Ventil Tor - model ST / 7,5 HK

Thiết bị HVAC công nghiệp
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 8Ngày

135EUR

Đấu giá
 • ≈ 3 734 856 VND
 • ≈ 147 USD
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Thermags VRA 60 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Thermags VRA 60 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Thermags VRA 60 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Thermags VRA 60 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4

Thermags VRA 60

Máy cấp nhiệt xây dựng
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 8Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Aspiration de poussières à bois extérieur - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Aspiration de poussières à bois extérieur - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Aspiration de poussières à bois extérieur - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
Aspiration de poussières à bois extérieur - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
Aspiration de poussières à bois extérieur - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Aspiration de poussières à bois extérieur

Thiết bị HVAC công nghiệp
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 336706

12 000EUR

Đấu giá
 • ≈ 331 987 200 VND
 • ≈ 13 083 USD
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Liên hệ người bán
Kocoverk VAP-80TA-5 Diesel Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Kocoverk VAP-80TA-5 Diesel Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Kocoverk VAP-80TA-5 Diesel Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Kocoverk VAP-80TA-5 Diesel Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Kocoverk VAP-80TA-5 Diesel Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Kocoverk VAP-80TA-5 Diesel Heater

Máy cấp nhiệt xây dựng
Thụy Điển, Skåne
Được phát hành: 11NgàySố tham chiếu S4652

302EUR

 • ≈ 8 355 011 VND
 • ≈ 329 USD
Thụy Điển, Skåne
Liên hệ người bán
Cold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Cold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Cold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
Cold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
Cold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Cold

Thiết bị HVAC công nghiệp
Phần Lan, Itäinenkatu 13 3321 Tampere Finland
Được phát hành: 13NgàySố tham chiếu A6-23227-36

10EUR

Đấu giá
 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
Phần Lan, Itäinenkatu 13 3321 Tampere Finland
Liên hệ người bán
LowNox URS 100HL category 12L - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
LowNox URS 100HL category 12L - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
LowNox URS 100HL category 12L - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3

LowNox URS 100HL category 12L

Máy cấp nhiệt xây dựng
Ba Lan
Được phát hành: 13Ngày
Đấu giá
Ba Lan
Liên hệ người bán
Ticab INFRARED ASPHALT HEATER MIRA-1 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Ticab INFRARED ASPHALT HEATER MIRA-1 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Ticab INFRARED ASPHALT HEATER MIRA-1 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Ticab INFRARED ASPHALT HEATER MIRA-1 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Ticab INFRARED ASPHALT HEATER MIRA-1 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Ticab INFRARED ASPHALT HEATER MIRA-1

Máy cấp nhiệt xây dựng
Ba Lan, 35-322 , ul.Spichlerzowa 38C Rzeszow, Poland
Được phát hành: 20Ngày

3 740EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 103 469 344 VND
 • ≈ 4 077 USD
Ba Lan, 35-322 , ul.Spichlerzowa 38C Rzeszow, Poland
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 4
1 / 4
T1 new listing page - Thiết bị HVAC công nghiệp
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.