Mua Thiết bị HVAC công nghiệp đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 6
110 Volt Dehumidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
110 Volt Dehumidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
110 Volt Dehumidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
110 Volt Dehumidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
110 Volt Dehumidifier - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

110 Volt Dehumidifier

Anh Quốc
Được phát hành: 15Giờ 37PhútSố tham chiếu 140396654
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
2014 Val 6 Space Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
2014 Val 6 Space Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
2014 Val 6 Space Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
2014 Val 6 Space Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
2014 Val 6 Space Heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

2014 Val 6 Space Heater

Anh Quốc
Được phát hành: 16Giờ 13PhútSố tham chiếu 100309957
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
EBAC BD12 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
EBAC BD12 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
EBAC BD12 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
EBAC BD12 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
EBAC BD12 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

EBAC BD12

Tây ban nha
Được phát hành: 17Giờ 48PhútSố tham chiếu 240055862
Đấu giá
Tây ban nha
Liên hệ người bán
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Central heating heater

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 19Giờ 18Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Central heating heater

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 19Giờ 25Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Central heating heater

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 19Giờ 30Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Wolf Lh40-4 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Wolf Lh40-4 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Wolf Lh40-4 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Wolf Lh40-4 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Wolf Lh40-4 - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Wolf Lh40-4

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 19Giờ 41Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Central heating heater - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Central heating heater

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 19Giờ 43Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Vivox  - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Vivox  - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Vivox  - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Vivox  - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4

Vivox

Bỉ
Được phát hành: 19Giờ 52Phút
Đấu giá
Bỉ
Liên hệ người bán
5 st Ventilationsdon Swegon eagle fg 250 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
5 st Ventilationsdon Swegon eagle fg 250 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
5 st Ventilationsdon Swegon eagle fg 250 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
5 st Ventilationsdon Swegon eagle fg 250 - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4

5 st Ventilationsdon Swegon eagle fg 250

Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 1116093
Đấu giá
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Ventilationsaggregat - Swegon Gold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Ventilationsaggregat - Swegon Gold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Ventilationsaggregat - Swegon Gold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
Ventilationsaggregat - Swegon Gold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
Ventilationsaggregat - Swegon Gold - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Ventilationsaggregat - Swegon Gold

Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 1158447
Đấu giá
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Torkskåp - Electrolux Professional - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Torkskåp - Electrolux Professional - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Torkskåp - Electrolux Professional - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
Torkskåp - Electrolux Professional - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4

Torkskåp - Electrolux Professional

Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 1158448
Đấu giá
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Space Heater / Cañon de Calor - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Space Heater / Cañon de Calor - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Space Heater / Cañon de Calor - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Space Heater / Cañon de Calor - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Space Heater / Cañon de Calor - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Space Heater / Cañon de Calor

Tây ban nha
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 240055301
Đấu giá
Tây ban nha
Liên hệ người bán
Master Dehumidifier / Deshumidificador - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Master Dehumidifier / Deshumidificador - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Master Dehumidifier / Deshumidificador - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
Master Dehumidifier / Deshumidificador - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
Master Dehumidifier / Deshumidificador - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Master Dehumidifier / Deshumidificador

Tây ban nha
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 240055296
Đấu giá
Tây ban nha
Liên hệ người bán
2010 GEA Klimatechnik CPP200VUHS - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
2010 GEA Klimatechnik CPP200VUHS - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
2010 GEA Klimatechnik CPP200VUHS - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3
2010 GEA Klimatechnik CPP200VUHS - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 4
2010 GEA Klimatechnik CPP200VUHS - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (50)

2010 GEA Klimatechnik CPP200VUHS

Đức
Được phát hành: 1Ngày

178EUR

Đấu giá
  • ≈ 4 721 307 VND
  • ≈ 192 USD
Đức
Liên hệ người bán
Pallet of Heaters, Topcon Level, Lights , Flu Pipe - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Pallet of Heaters, Topcon Level, Lights , Flu Pipe - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Pallet of Heaters, Topcon Level, Lights , Flu Pipe - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Pallet of Heaters, Topcon Level, Lights , Flu Pipe - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4

Pallet of Heaters, Topcon Level, Lights , Flu Pipe

Anh Quốc
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 100309941
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Rhino TQ3 110 Volt Heater, Makita 110 Volt Mitre Saw (2 of) - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 1
Rhino TQ3 110 Volt Heater, Makita 110 Volt Mitre Saw (2 of) - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 2
Rhino TQ3 110 Volt Heater, Makita 110 Volt Mitre Saw (2 of) - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 3
Rhino TQ3 110 Volt Heater, Makita 110 Volt Mitre Saw (2 of) - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 4
Rhino TQ3 110 Volt Heater, Makita 110 Volt Mitre Saw (2 of) - Máy cấp nhiệt xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Rhino TQ3 110 Volt Heater, Makita 110 Volt Mitre Saw (2 of)

Anh Quốc
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 100310322
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Drasut Metallslang utdragbar 1 meter, 125 mm, 5 stycken - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1

Drasut Metallslang utdragbar 1 meter, 125 mm, 5 stycken

Thụy Điển
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 1160836
Đấu giá
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Tilluftsdon DDVR A-Collection 100, 4 stycken - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1

Tilluftsdon DDVR A-Collection 100, 4 stycken

Thụy Điển
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 1160598
Đấu giá
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Diverse ventilations rör och en fläkt - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 1
Diverse ventilations rör och en fläkt - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 2
Diverse ventilations rör och en fläkt - Thiết bị HVAC công nghiệp: hình 3

Diverse ventilations rör och en fläkt

Thụy Điển
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 1159055
Đấu giá
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 6
1 / 6
T1 new listing page - Thiết bị HVAC công nghiệp
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.