Mua Xe buýt sân bay đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 2
CONTRAC CONTRAC COBUS 2400 - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC CONTRAC COBUS 2400 - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC CONTRAC COBUS 2400 - Xe buýt sân bay: hình 3
CONTRAC CONTRAC COBUS 2400 - Xe buýt sân bay: hình 4

CONTRAC CONTRAC COBUS 2400

Xe buýt sân bay
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 3Tháng 14NgàySố tham chiếu AV12943
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
CONTRAC CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3

CONTRAC CONTRAC COBUS 3000

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 3Tháng 14NgàySố tham chiếu AV12917
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 1
MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 2
MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 3
MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 4

MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ CITARO

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10364
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
SOLARIS URBINO 15 - Xe buýt sân bay: hình 1
SOLARIS URBINO 15 - Xe buýt sân bay: hình 2
SOLARIS URBINO 15 - Xe buýt sân bay: hình 3
SOLARIS URBINO 15 - Xe buýt sân bay: hình 4
SOLARIS URBINO 15 - Xe buýt sân bay: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

SOLARIS URBINO 15

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV11600
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3

CONTRAC COBUS 3000

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV12852
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3

CONTRAC COBUS 3000

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV11450
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 3
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 4

CONTRAC COBUS 2700S

Xe buýt sân bay
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10130
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3

CONTRAC COBUS 3000

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV12851
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 1
MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 2
MERCEDES BENZ CITARO - Xe buýt sân bay: hình 3

MERCEDES BENZ CITARO

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV11519
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 3
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 4

CONTRAC COBUS 2700S

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10123
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 3
CONTRAC COBUS 2700S - Xe buýt sân bay: hình 4

CONTRAC COBUS 2700S

Xe buýt sân bay
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10126
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
CONTRAC COBUS 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3

CONTRAC COBUS 3000

Xe buýt sân bay
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV12916
Hỏi giá
Tây ban nha, Carrer Josep Serra, 13, 43870 Amposta, Tarragona
Liên hệ người bán
Solaris Urbino 12 - Xe buýt sân bay: hình 1
Solaris Urbino 12 - Xe buýt sân bay: hình 2
Solaris Urbino 12 - Xe buýt sân bay: hình 3
Solaris Urbino 12 - Xe buýt sân bay: hình 4
Solaris Urbino 12 - Xe buýt sân bay: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Solaris Urbino 12

Xe buýt sân bay
Tây ban nha
Được phát hành: 2Năm 5Tháng
Hỏi giá
Tây ban nha
Liên hệ người bán
Yutong Airport Bus - Xe buýt sân bay: hình 1
Yutong Airport Bus - Xe buýt sân bay: hình 2
Yutong Airport Bus - Xe buýt sân bay: hình 3
Yutong Airport Bus - Xe buýt sân bay: hình 4

Yutong Airport Bus

Xe buýt sân bay
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 2Năm 5Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 4
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Contrac Cobus 3000

Xe buýt sân bay
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 4Năm 2Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1

Contrac Cobus 3000

Xe buýt sân bay
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 4Năm 2Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
Contrac Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2

Contrac Cobus 3000

Xe buýt sân bay
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 4Năm 2Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
Solaris Urbino 15 - Xe buýt sân bay: hình 1
Solaris Urbino 15 - Xe buýt sân bay: hình 2
Solaris Urbino 15 - Xe buýt sân bay: hình 3
Solaris Urbino 15 - Xe buýt sân bay: hình 4
Solaris Urbino 15 - Xe buýt sân bay: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Solaris Urbino 15

Xe buýt sân bay
Tây ban nha
Được phát hành: 4Năm 4Tháng
Hỏi giá
Tây ban nha
Liên hệ người bán
Cobus Blackline - Xe buýt sân bay: hình 1

Cobus Blackline

Xe buýt sân bay
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 4Năm 4Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 1
Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 2
Cobus 3000 - Xe buýt sân bay: hình 3

Cobus 3000

Xe buýt sân bay
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 4Năm 7Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 2
1 / 2
T1 new listing page - Xe buýt sân bay, xe bus sân bay
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.