Mua Xe khử băng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 2
FMC TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 1
FMC TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 2
FMC TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 3

FMC TEMPEST 2

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12915
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 1
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 2
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 3
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 4
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

VESTERGAARD ELEPHANT MY

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV10482
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
JBT TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 1
JBT TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 2
JBT TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 3

JBT TEMPEST 2

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12512
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 1
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 2
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 3
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 4

VESTERGAARD ELEPHANT MY

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12739
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
DAMMANN FEA 6024 - Xe khử băng: hình 1
DAMMANN FEA 6024 - Xe khử băng: hình 2
DAMMANN FEA 6024 - Xe khử băng: hình 3
DAMMANN FEA 6024 - Xe khử băng: hình 4
DAMMANN FEA 6024 - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

DAMMANN FEA 6024

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12771
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
FMC TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 1
FMC TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 2
FMC TEMPEST 2 - Xe khử băng: hình 3

FMC TEMPEST 2

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV10739
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
FMC SMD-1200 - Xe khử băng: hình 1
FMC SMD-1200 - Xe khử băng: hình 2
FMC SMD-1200 - Xe khử băng: hình 3
FMC SMD-1200 - Xe khử băng: hình 4

FMC SMD-1200

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV11300
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 1
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 2
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 3
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 4

VESTERGAARD ELEPHANT MY

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12740
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
JBT TEMPEST - Xe khử băng: hình 1
JBT TEMPEST - Xe khử băng: hình 2
JBT TEMPEST - Xe khử băng: hình 3
JBT TEMPEST - Xe khử băng: hình 4

JBT TEMPEST

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12066
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 1
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 2

FMC LMD 2000

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV11878
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 1
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 2
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 3
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 4
VESTERGAARD ELEPHANT MY - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

VESTERGAARD ELEPHANT MY

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV10290
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 1
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 2
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 3
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 4
FMC LMD 2000 - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

FMC LMD 2000

Xe khử băng
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 18NgàySố tham chiếu AV12509
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
Volvo FL6 180 4X2 Carrus. EFI 1000 De-ice Steelsuspension Arbeitbühnen - Xe khử băng: hình 1
Volvo FL6 180 4X2 Carrus. EFI 1000 De-ice Steelsuspension Arbeitbühnen - Xe khử băng: hình 2
Volvo FL6 180 4X2 Carrus. EFI 1000 De-ice Steelsuspension Arbeitbühnen - Xe khử băng: hình 3
Volvo FL6 180 4X2 Carrus. EFI 1000 De-ice Steelsuspension Arbeitbühnen - Xe khử băng: hình 4
Volvo FL6 180 4X2 Carrus. EFI 1000 De-ice Steelsuspension Arbeitbühnen - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Volvo FL6 180 4X2 Carrus. EFI 1000 De-ice Steelsuspension Arbeitbühnen

Xe khử băng
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 7NgàySố tham chiếu 70227309

6 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 178 658 350 VND
  • ≈ 7 023 USD
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Liên hệ người bán
Volvo FL6 180 4X2 De-icier anti-icing Carrus EFI 1000 Vema Euro 1 - Xe khử băng: hình 1
Volvo FL6 180 4X2 De-icier anti-icing Carrus EFI 1000 Vema Euro 1 - Xe khử băng: hình 2
Volvo FL6 180 4X2 De-icier anti-icing Carrus EFI 1000 Vema Euro 1 - Xe khử băng: hình 3
Volvo FL6 180 4X2 De-icier anti-icing Carrus EFI 1000 Vema Euro 1 - Xe khử băng: hình 4
Volvo FL6 180 4X2 De-icier anti-icing Carrus EFI 1000 Vema Euro 1 - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Volvo FL6 180 4X2 De-icier anti-icing Carrus EFI 1000 Vema Euro 1

Xe khử băng
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 7NgàySố tham chiếu 70227308

6 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 178 658 350 VND
  • ≈ 7 023 USD
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Liên hệ người bán
Kalmar De-icer - Xe khử băng: hình 1

Kalmar De-icer

Xe khử băng
Hà lan, Starnmeer
Được phát hành: 3Tháng 29NgàySố tham chiếu A2012
Hỏi giá
Hà lan, Starnmeer
Liên hệ người bán
Kunz Aircraft De-Icer Anti-Icer 1200E GSE - Xe khử băng: hình 1
Kunz Aircraft De-Icer Anti-Icer 1200E GSE - Xe khử băng: hình 2
Kunz Aircraft De-Icer Anti-Icer 1200E GSE - Xe khử băng: hình 3
Kunz Aircraft De-Icer Anti-Icer 1200E GSE - Xe khử băng: hình 4
Kunz Aircraft De-Icer Anti-Icer 1200E GSE - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Kunz Aircraft De-Icer Anti-Icer 1200E GSE

Xe khử băng
Đức, Wendelstein
Được phát hành: 11Tháng 27Ngày

4 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 134 680 910 VND
  • ≈ 5 294 USD
Đức, Wendelstein
VESTERGAARD ELEPHANT β - Xe khử băng: hình 1
VESTERGAARD ELEPHANT β - Xe khử băng: hình 2
VESTERGAARD ELEPHANT β - Xe khử băng: hình 3
VESTERGAARD ELEPHANT β - Xe khử băng: hình 4

VESTERGAARD ELEPHANT β

Xe khử băng
Hà lan, Schaijk, Netherlands
Được phát hành: 1Năm 3ThángSố tham chiếu 1095891
Hỏi giá
Hà lan, Schaijk, Netherlands
Liên hệ người bán
FMC Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 1
FMC Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 2
FMC Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 3
FMC Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 4
FMC Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

FMC Deicer Tempest 2

Xe khử băng
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 1Năm 5Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
JBT Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 1
JBT Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 2
JBT Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 3
JBT Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 4
JBT Deicer Tempest 2 - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

JBT Deicer Tempest 2

Xe khử băng
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 1Năm 5Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
VESTERGAARD ELEPHANT-BETA - Xe khử băng: hình 1
VESTERGAARD ELEPHANT-BETA - Xe khử băng: hình 2
VESTERGAARD ELEPHANT-BETA - Xe khử băng: hình 3
VESTERGAARD ELEPHANT-BETA - Xe khử băng: hình 4
VESTERGAARD ELEPHANT-BETA - Xe khử băng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

VESTERGAARD ELEPHANT-BETA

Xe khử băng
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 1Năm 5Tháng
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
12
Trang 1 trong số 2
1 / 2
T1 new listing page - Xe khử băng
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.