Mua Lớp ống đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Lớp ống


74
Tìm thấy kết quả
   Trang 1 trong số 4 1/4   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 1
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 2
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 3
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 4
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Talleks ETC-2011

1989 Trọng lượng tịnh: 12 500 kg Dầu 78 mã lực
Litva, Vilnius
Được phát hành: 7Giờ 28Phút

3 000 EUR

star
1989 Trọng lượng tịnh: 12 500 kg Dầu 78 mã lực
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 1
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 2
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 3
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 4
Talleks ETC-2011 - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Talleks ETC-2011

1990 Dầu
Litva, Vilnius
Được phát hành: 7Giờ 29Phút

2 100 EUR

star
1990 Dầu
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Caterpillar 587R - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 587R

2011 6 073 Trọng lượng tịnh: 53 442 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 26Phút Số tham chiếu E04830
Hỏi giá
star
2011 6 073 Trọng lượng tịnh: 53 442 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 1
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 2
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 3
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 4
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar D8K Pipe carrier

1978 1 235
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 26Phút Số tham chiếu E04881
Hỏi giá
star
1978 1 235
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 583K - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 583K

1977 1 949 Trọng lượng tịnh: 40 600 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 26Phút Số tham chiếu E04714
Hỏi giá
star
1977 1 949 Trọng lượng tịnh: 40 600 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 1
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 2
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 3
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 4
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Delta DPM345FX Kit

2016
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 31Phút Số tham chiếu K04756
Hỏi giá
star
2016
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 1
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 2
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 3
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 4
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Delta DPM345FX Kit

2016
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 31Phút Số tham chiếu K04757
Hỏi giá
star
2016
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 1
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 2
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 3
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 4
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

EPE Hookblock 35T

2010 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 32Phút Số tham chiếu K01401

3 150 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 1
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 2
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 3
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 4
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

O.F.S. Sheave block 25T

2014 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 32Phút Số tham chiếu K02753

2 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 1
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 2
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 3
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 4
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

O.F.S. Hookblock 25T

2014 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 32Phút Số tham chiếu K02751

2 650 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 1
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 2
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 3
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 4
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

EPE Sheave block 35T

2010 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 32Phút Số tham chiếu K01405

3 275 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 1
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 2
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 3
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 4
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar D6E Pipe carrier

1995 4 281
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 33Phút Số tham chiếu E04434
Hỏi giá
star
1995 4 281
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 594H - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 594H

1985 Trọng lượng tịnh: 55 100 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 33Phút Số tham chiếu E04973
Hỏi giá
star
1985 Trọng lượng tịnh: 55 100 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 572G - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 572G

1976 2 304 Trọng lượng tịnh: 27 400 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 33Phút Số tham chiếu E04187
Hỏi giá
star
1976 2 304 Trọng lượng tịnh: 27 400 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 2
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 3
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 4
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)
videocam

Xrok Granite 400

2023 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 33Phút Số tham chiếu E04398
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1
videocam

Xrok Granite 400

2023 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 34Phút Số tham chiếu E04518
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1
videocam

Xrok Granite 400

2023 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 34Phút Số tham chiếu E04517
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1
videocam

Xrok Granite 400

2023 Mới
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 34Phút Số tham chiếu E04519
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 1
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 2
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 3
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 4
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar D8T Pipe carrier

2015
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 34Phút Số tham chiếu E02750
Hỏi giá
star
2015
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
EPE PL95H - Lớp ống: hình 1

EPE PL95H

2013 976 Trọng lượng tịnh: 60 850 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 8Giờ 34Phút Số tham chiếu E02997
Hỏi giá
star
2013 976 Trọng lượng tịnh: 60 850 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
1 2 3 4   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Pipe layers
t1 old