Mua Lớp ống đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Lớp ống

66
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 4
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1

Xrok Granite 400

Mới2024
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 37PhútSố tham chiếu E04518
Hỏi giá
Mới2024
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 1
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 2
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 3
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 4
Caterpillar D8T Pipe carrier - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar D8T Pipe carrier

2015
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 37PhútSố tham chiếu E02750
Hỏi giá
2015
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
EPE PL95H - Lớp ống: hình 1

EPE PL95H

2013976Trọng lượng tịnh: 60850 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 37PhútSố tham chiếu E02997
Hỏi giá
2013976Trọng lượng tịnh: 60850 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 1
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 2
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 3
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 4
Caterpillar D8K Pipe carrier - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar D8K Pipe carrier

19781235
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 37PhútSố tham chiếu E04881
Hỏi giá
19781235
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 1
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 2
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 3
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 4
EPE Hookblock 35T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

EPE Hookblock 35T

Mới2010
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 41PhútSố tham chiếu K01401

3 150EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 83 551 230 VND
  • ≈ 3 405 USD
Mới2010
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 1
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 2
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 3
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 4
EPE Sheave block 35T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

EPE Sheave block 35T

Mới2010
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 41PhútSố tham chiếu K01405

3 275EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 86 866 755 VND
  • ≈ 3 540 USD
Mới2010
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 1
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 2
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 3
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 4
O.F.S. Hookblock 25T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

O.F.S. Hookblock 25T

Mới2014
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 43PhútSố tham chiếu K02751

2 650EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 70 289 130 VND
  • ≈ 2 864 USD
Mới2014
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Scaip SPX-960 - Lớp ống: hình 1
Scaip SPX-960 - Lớp ống: hình 2
Scaip SPX-960 - Lớp ống: hình 3
Scaip SPX-960 - Lớp ống: hình 4
Scaip SPX-960 - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Scaip SPX-960

20182072
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 43PhútSố tham chiếu E05882
Hỏi giá
20182072
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 1
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 2
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 3
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 4
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Delta DPM345FX Kit

2016
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 45PhútSố tham chiếu K04756
Hỏi giá
2016
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 1
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 2
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 3
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 4
Delta DPM345FX Kit - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Delta DPM345FX Kit

2016
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 45PhútSố tham chiếu K04757
Hỏi giá
2016
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 1
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 2
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 3
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 4
O.F.S. Sheave block 25T - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

O.F.S. Sheave block 25T

Mới2014
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu K02753

2 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

  • ≈ 72 941 550 VND
  • ≈ 2 972 USD
Mới2014
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 1
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 2
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 3
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 4
Caterpillar D6E Pipe carrier - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar D6E Pipe carrier

19954281
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04434
Hỏi giá
19954281
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1

Xrok Granite 400

Mới2024
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04519
Hỏi giá
Mới2024
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 2
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 3
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 4
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Xrok Granite 400

Mới2023
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04398
Hỏi giá
Mới2023
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Granite 400 - Lớp ống: hình 1

Xrok Granite 400

Mới2024
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04517
Hỏi giá
Mới2024
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar 594H - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 594H

1985Trọng lượng tịnh: 55100 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04973
Hỏi giá
1985Trọng lượng tịnh: 55100 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar 587R - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 587R

20116073Trọng lượng tịnh: 53442 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04830
Hỏi giá
20116073Trọng lượng tịnh: 53442 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar 583K - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 583K

19771949Trọng lượng tịnh: 40600 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 47PhútSố tham chiếu E04714
Hỏi giá
19771949Trọng lượng tịnh: 40600 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Caterpillar 572G - Lớp ống: hình 1

Caterpillar 572G

19762304Trọng lượng tịnh: 27400 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 14Giờ 49PhútSố tham chiếu E04187
Hỏi giá
19762304Trọng lượng tịnh: 27400 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Raupe 583H (3357) - Lớp ống: hình 1
Raupe 583H (3357) - Lớp ống: hình 2
Raupe 583H (3357) - Lớp ống: hình 3
Raupe 583H (3357) - Lớp ống: hình 4
Raupe 583H (3357) - Lớp ống: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Raupe 583H (3357)

41
Áo, Ansfelden
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu 3357
Hỏi giá
41
Áo, Ansfelden
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 4
1 / 4
T1 new listing page - Lớp ống
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.