Mua Máy đóng cọc đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 16
MALAGUITI PB301 - Máy đóng cọc: hình 1
MALAGUITI PB301 - Máy đóng cọc: hình 2
MALAGUITI PB301 - Máy đóng cọc: hình 3
MALAGUITI PB301 - Máy đóng cọc: hình 4
MALAGUITI PB301 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

MALAGUITI PB301

2011
Ý
Được phát hành: 23Giờ 15Phút
Đấu giá
2011
Ý
Liên hệ người bán
ABI mast Muller MS-M12000T Sennebogen ZR28T no bauer rtg rg bg tm mobilram - Máy đóng cọc: hình 1
ABI mast Muller MS-M12000T Sennebogen ZR28T no bauer rtg rg bg tm mobilram - Máy đóng cọc: hình 2
ABI mast Muller MS-M12000T Sennebogen ZR28T no bauer rtg rg bg tm mobilram - Máy đóng cọc: hình 3
ABI mast Muller MS-M12000T Sennebogen ZR28T no bauer rtg rg bg tm mobilram - Máy đóng cọc: hình 4
ABI mast Muller MS-M12000T Sennebogen ZR28T no bauer rtg rg bg tm mobilram - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (42)

ABI mast Muller MS-M12000T Sennebogen ZR28T no bauer rtg rg bg tm mobilram

199614670255 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Được phát hành: 8Ngày

48 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 278 604 800 VND
 • ≈ 51 949 USD
199614670255 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
GIKEN GIKEN SJ-125e piler water jet system pump jetting pres-in for silent piler no kowan still worker cutter cutting - Máy đóng cọc: hình 1
GIKEN GIKEN SJ-125e piler water jet system pump jetting pres-in for silent piler no kowan still worker cutter cutting - Máy đóng cọc: hình 2
GIKEN GIKEN SJ-125e piler water jet system pump jetting pres-in for silent piler no kowan still worker cutter cutting - Máy đóng cọc: hình 3
GIKEN GIKEN SJ-125e piler water jet system pump jetting pres-in for silent piler no kowan still worker cutter cutting - Máy đóng cọc: hình 4
GIKEN GIKEN SJ-125e piler water jet system pump jetting pres-in for silent piler no kowan still worker cutter cutting - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

15 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 399 564 000 VND
 • ≈ 16 234 USD
1996
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
ABI Mobilram TM 12/15 piler pile driver piling machine vibrohammer hammer - Máy đóng cọc: hình 1
ABI Mobilram TM 12/15 piler pile driver piling machine vibrohammer hammer - Máy đóng cọc: hình 2
ABI Mobilram TM 12/15 piler pile driver piling machine vibrohammer hammer - Máy đóng cọc: hình 3
ABI Mobilram TM 12/15 piler pile driver piling machine vibrohammer hammer - Máy đóng cọc: hình 4
ABI Mobilram TM 12/15 piler pile driver piling machine vibrohammer hammer - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

ABI Mobilram TM 12/15 piler pile driver piling machine vibrohammer hammer

1999491 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Được phát hành: 8Ngày

110 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 930 136 000 VND
 • ≈ 119 051 USD
1999491 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
GIKEN ZP-150 Z-Piler hydro-press pile driver silent piler machine no kowan still worker hydropress - Máy đóng cọc: hình 1
GIKEN ZP-150 Z-Piler hydro-press pile driver silent piler machine no kowan still worker hydropress - Máy đóng cọc: hình 2
GIKEN ZP-150 Z-Piler hydro-press pile driver silent piler machine no kowan still worker hydropress - Máy đóng cọc: hình 3
GIKEN ZP-150 Z-Piler hydro-press pile driver silent piler machine no kowan still worker hydropress - Máy đóng cọc: hình 4
GIKEN ZP-150 Z-Piler hydro-press pile driver silent piler machine no kowan still worker hydropress - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

GIKEN ZP-150 Z-Piler hydro-press pile driver silent piler machine no kowan still worker hydropress

19977294Khối hàng: 150000 kg201 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Được phát hành: 8Ngày

90 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 397 384 000 VND
 • ≈ 97 406 USD
19977294Khối hàng: 150000 kg201 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
ABI ABI Muller MS-M 10000T Sennebogen SR28T no bauer bg rg rtg 16 19 tm - Máy đóng cọc: hình 1
ABI ABI Muller MS-M 10000T Sennebogen SR28T no bauer bg rg rtg 16 19 tm - Máy đóng cọc: hình 2
ABI ABI Muller MS-M 10000T Sennebogen SR28T no bauer bg rg rtg 16 19 tm - Máy đóng cọc: hình 3
ABI ABI Muller MS-M 10000T Sennebogen SR28T no bauer bg rg rtg 16 19 tm - Máy đóng cọc: hình 4
ABI ABI Muller MS-M 10000T Sennebogen SR28T no bauer bg rg rtg 16 19 tm - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (50)

ABI ABI Muller MS-M 10000T Sennebogen SR28T no bauer bg rg rtg 16 19 tm

199014400255 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Được phát hành: 8Ngày

69 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 837 994 400 VND
 • ≈ 74 678 USD
199014400255 mã lực
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
ABI ABI RE 10000 (Liebherr 941) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 - Máy đóng cọc: hình 1
ABI ABI RE 10000 (Liebherr 941) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 - Máy đóng cọc: hình 2
ABI ABI RE 10000 (Liebherr 941) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 - Máy đóng cọc: hình 3
ABI ABI RE 10000 (Liebherr 941) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 - Máy đóng cọc: hình 4
ABI ABI RE 10000 (Liebherr 941) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

ABI ABI RE 10000 (Liebherr 941) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14

1986Trọng lượng tịnh: 8388607 kg
Ba Lan, Warszawa
Được phát hành: 8Ngày

29 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 772 490 400 VND
 • ≈ 31 386 USD
1986Trọng lượng tịnh: 8388607 kg
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
ABI ABI RE 8000 (O&K RH6) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 vibro hammer pile driver - Máy đóng cọc: hình 1
ABI ABI RE 8000 (O&K RH6) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 vibro hammer pile driver - Máy đóng cọc: hình 2
ABI ABI RE 8000 (O&K RH6) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 vibro hammer pile driver - Máy đóng cọc: hình 3
ABI ABI RE 8000 (O&K RH6) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 vibro hammer pile driver - Máy đóng cọc: hình 4
ABI ABI RE 8000 (O&K RH6) no mobilram tm bauer rtg rg bg 19 16 14 vibro hammer pile driver - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

19 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 506 114 400 VND
 • ≈ 20 563 USD
1977
Ba Lan, Warszawa
Liên hệ người bán
Młot wolno spadowy spalinowy Hera 2500 - Máy đóng cọc: hình 1
Młot wolno spadowy spalinowy Hera 2500 - Máy đóng cọc: hình 2
Młot wolno spadowy spalinowy Hera 2500 - Máy đóng cọc: hình 3

Młot wolno spadowy spalinowy Hera 2500

Ba Lan
Được phát hành: 8Ngày

9 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 263 712 240 VND
 • ≈ 10 714 USD
Ba Lan
Liên hệ người bán
Junttan PM-25HLC - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PM-25HLC - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PM-25HLC - Máy đóng cọc: hình 3
Junttan PM-25HLC - Máy đóng cọc: hình 4
Junttan PM-25HLC - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Junttan PM-25HLC

20127000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 7318
Hỏi giá
20127000
Anh Quốc, Middlesbrough
Liên hệ người bán
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 1
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 2
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 3

Soilmec SR-30

200811000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 7324

130 000EUR

 • ≈ 3 462 888 000 VND
 • ≈ 140 697 USD
200811000
Anh Quốc, Middlesbrough
Liên hệ người bán
JUNTTAN PV 216 - Máy đóng cọc: hình 1
JUNTTAN PV 216 - Máy đóng cọc: hình 2
JUNTTAN PV 216 - Máy đóng cọc: hình 3
JUNTTAN PV 216 - Máy đóng cọc: hình 4
JUNTTAN PV 216 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

JUNTTAN PV 216

1981
Ba Lan
Được phát hành: 17Ngày

37 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 985 591 200 VND
 • ≈ 40 044 USD
1981
Ba Lan
Liên hệ người bán
AJCE AVH30ST Vibro Hammer Sheet Pile Driver - Máy đóng cọc, Đính kèm: hình 1
AJCE AVH30ST Vibro Hammer Sheet Pile Driver - Máy đóng cọc, Đính kèm: hình 2
AJCE AVH30ST Vibro Hammer Sheet Pile Driver - Máy đóng cọc, Đính kèm: hình 3
AJCE AVH30ST Vibro Hammer Sheet Pile Driver - Máy đóng cọc, Đính kèm: hình 4
AJCE AVH30ST Vibro Hammer Sheet Pile Driver - Máy đóng cọc, Đính kèm: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

AJCE AVH30ST Vibro Hammer Sheet Pile Driver

2023
Hà lan
Được phát hành: 24NgàySố tham chiếu 3
Hỏi giá
2023
Hà lan
Liên hệ người bán
AJCE AVH30 Sheet Pile Vibro Hammer Pile Driver - Máy đóng cọc: hình 1
AJCE AVH30 Sheet Pile Vibro Hammer Pile Driver - Máy đóng cọc: hình 2
AJCE AVH30 Sheet Pile Vibro Hammer Pile Driver - Máy đóng cọc: hình 3
AJCE AVH30 Sheet Pile Vibro Hammer Pile Driver - Máy đóng cọc: hình 4
AJCE AVH30 Sheet Pile Vibro Hammer Pile Driver - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

AJCE AVH30 Sheet Pile Vibro Hammer Pile Driver

2022
Hà lan
Được phát hành: 24NgàySố tham chiếu 2
Hỏi giá
2022
Hà lan
Liên hệ người bán
Junttan PMx20 - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PMx20 - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PMx20 - Máy đóng cọc: hình 3
Junttan PMx20 - Máy đóng cọc: hình 4

Junttan PMx20

Mới2022Trọng lượng tịnh: 55000 kg
Phần Lan
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày
Hỏi giá
Mới2022Trọng lượng tịnh: 55000 kg
Phần Lan
Liên hệ người bán
Junttan PMx25 - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PMx25 - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PMx25 - Máy đóng cọc: hình 3
Junttan PMx25 - Máy đóng cọc: hình 4
Junttan PMx25 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Junttan PMx25

Mới2022Trọng lượng tịnh: 70000 kg309 mã lực
Phần Lan
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày
Hỏi giá
Mới2022Trọng lượng tịnh: 70000 kg309 mã lực
Phần Lan
Liên hệ người bán
New Movax MPM 4000 - Máy đóng cọc: hình 1
New Movax MPM 4000 - Máy đóng cọc: hình 2
New Movax MPM 4000 - Máy đóng cọc: hình 3

New Movax MPM 4000

Mới2022
Phần Lan
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày
Hỏi giá
Mới2022
Phần Lan
Liên hệ người bán
New Movax (Movaks) SG-75 - Máy đóng cọc: hình 1
New Movax (Movaks) SG-75 - Máy đóng cọc: hình 2
New Movax (Movaks) SG-75 - Máy đóng cọc: hình 3
New Movax (Movaks) SG-75 - Máy đóng cọc: hình 4
New Movax (Movaks) SG-75 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

New Movax (Movaks) SG-75

Mới2022Trọng lượng tịnh: 3370 kg
Phần Lan
Được phát hành: 1Tháng 5Ngày
Hỏi giá
Mới2022Trọng lượng tịnh: 3370 kg
Phần Lan
Liên hệ người bán
Junttan (Юнттан) PM20 - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan (Юнттан) PM20 - Máy đóng cọc: hình 2

Junttan (Юнттан) PM20

2000
Phần Lan
Được phát hành: 1Tháng 5Ngày
Hỏi giá
2000
Phần Lan
Liên hệ người bán
New Movax (Movaks) SG-75V - Máy đóng cọc: hình 1
New Movax (Movaks) SG-75V - Máy đóng cọc: hình 2
New Movax (Movaks) SG-75V - Máy đóng cọc: hình 3
New Movax (Movaks) SG-75V - Máy đóng cọc: hình 4
New Movax (Movaks) SG-75V - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

New Movax (Movaks) SG-75V

Mới2023Trọng lượng tịnh: 3500 kg
Phần Lan
Được phát hành: 1Tháng 5Ngày
Hỏi giá
Mới2023Trọng lượng tịnh: 3500 kg
Phần Lan
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 16
1 / 16
T1 new listing page - Máy đóng cọc
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.