Mua Máy đóng cọc đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy đóng cọc


   Trang 1 trong số 18 1/18   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Liebherr LRB 125 - Máy đóng cọc: hình 1
Liebherr LRB 125 - Máy đóng cọc: hình 2
Liebherr LRB 125 - Máy đóng cọc: hình 3
Liebherr LRB 125 - Máy đóng cọc: hình 4
Liebherr LRB 125 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Liebherr LRB 125

2008 8 263 Trọng lượng tịnh: 43 000 kg Dầu 593 mã lực
Thụy Điển, Stockholm
Được phát hành: 1Tháng 7Ngày Số tham chiếu 10/2022

335 000 EUR

star
2008 8 263 Trọng lượng tịnh: 43 000 kg Dầu 593 mã lực
Thụy Điển, Stockholm
email Liên hệ người bán
Junttan PM18-25 - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PM18-25 - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PM18-25 - Máy đóng cọc: hình 3

Junttan PM18-25

2007 16 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 3868

260 000 EUR

star
2007 16 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Klemm KR 806-5 - Máy đóng cọc: hình 1
Klemm KR 806-5 - Máy đóng cọc: hình 2
Klemm KR 806-5 - Máy đóng cọc: hình 3
Klemm KR 806-5 - Máy đóng cọc: hình 4
Klemm KR 806-5 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Klemm KR 806-5

2013 13 400
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6867

105 000 EUR

star
2013 13 400
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Junttan PM-25H - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PM-25H - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PM-25H - Máy đóng cọc: hình 3
Junttan PM-25H - Máy đóng cọc: hình 4

Junttan PM-25H

2015 7 600
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6844

420 000 EUR

star
2015 7 600
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Junttan PM-20LC - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PM-20LC - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PM-20LC - Máy đóng cọc: hình 3
Junttan PM-20LC - Máy đóng cọc: hình 4
Junttan PM-20LC - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Junttan PM-20LC

2007 13 444
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6866

155 914 EUR

star
2007 13 444
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Tescar CF3 - Máy đóng cọc: hình 1
Tescar CF3 - Máy đóng cọc: hình 2
Tescar CF3 - Máy đóng cọc: hình 3
Tescar CF3 - Máy đóng cọc: hình 4
Tescar CF3 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Tescar CF3

2009 4 158
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6870
Hỏi giá
star
2009 4 158
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Bauer BG 18H - Máy đóng cọc: hình 1
Bauer BG 18H - Máy đóng cọc: hình 2

Bauer BG 18H

2009 11 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6855

315 000 EUR

star
2009 11 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 1
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 2
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 3
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 4
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Casagrande C6

2004 8 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6865

72 500 EUR

star
2004 8 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 1
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 2
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 3
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 4
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Casagrande C6

1994 5 797
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6850

45 000 EUR

star
1994 5 797
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Bauer BG28 - Máy đóng cọc: hình 1
Bauer BG28 - Máy đóng cọc: hình 2
Bauer BG28 - Máy đóng cọc: hình 3
Bauer BG28 - Máy đóng cọc: hình 4
Bauer BG28 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Bauer BG28

2008 10 832
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6843

460 000 EUR

star
2008 10 832
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Fraste SLG - Máy đóng cọc: hình 1
Fraste SLG - Máy đóng cọc: hình 2
Fraste SLG - Máy đóng cọc: hình 3
Fraste SLG - Máy đóng cọc: hình 4
Fraste SLG - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Fraste SLG

2018 2 300
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6780

86 619 EUR

star
2018 2 300
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 1
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 2
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 3
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 4
Soilmec SR-30 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Soilmec SR-30

2009 15 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu US1323

233 231 EUR

star
2009 15 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Klemm KR 805-2 - Máy đóng cọc: hình 1
Klemm KR 805-2 - Máy đóng cọc: hình 2
Klemm KR 805-2 - Máy đóng cọc: hình 3
Klemm KR 805-2 - Máy đóng cọc: hình 4
Klemm KR 805-2 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Klemm KR 805-2

2011 6 200
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6840

87 000 EUR

star
2011 6 200
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
  - Máy đóng cọc: hình 1
  - Máy đóng cọc: hình 2
  - Máy đóng cọc: hình 3
  - Máy đóng cọc: hình 4
  - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 7Ngày
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
ABI 10/12.5 - Máy đóng cọc: hình 1
ABI 10/12.5 - Máy đóng cọc: hình 2
ABI 10/12.5 - Máy đóng cọc: hình 3
ABI 10/12.5 - Máy đóng cọc: hình 4
ABI 10/12.5 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

ABI 10/12.5

1995 18 500 Trọng lượng tịnh: 32 000 kg Dầu 226 mã lực
Hà lan, Etten-Leur
Được phát hành: 7Ngày
Hỏi giá
star
1995 18 500 Trọng lượng tịnh: 32 000 kg Dầu 226 mã lực
Hà lan, Etten-Leur
email Liên hệ người bán
FUNDEX F2800 - Máy đóng cọc: hình 1
FUNDEX F2800 - Máy đóng cọc: hình 2
FUNDEX F2800 - Máy đóng cọc: hình 3
FUNDEX F2800 - Máy đóng cọc: hình 4
FUNDEX F2800 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

FUNDEX F2800

2009 15 000 Trọng lượng tịnh: 62 000 kg Dầu 561 mã lực
Hà lan, Etten-Leur
Được phát hành: 7Ngày
Hỏi giá
star
2009 15 000 Trọng lượng tịnh: 62 000 kg Dầu 561 mã lực
Hà lan, Etten-Leur
email Liên hệ người bán
Junttan PM18 - Máy đóng cọc: hình 1
Junttan PM18 - Máy đóng cọc: hình 2
Junttan PM18 - Máy đóng cọc: hình 3
Junttan PM18 - Máy đóng cọc: hình 4

Junttan PM18

2001 15 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 8Ngày Số tham chiếu 3861

125 000 EUR

star
2001 15 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Soilmec SM-400 - Máy đóng cọc: hình 1
Soilmec SM-400 - Máy đóng cọc: hình 2
Soilmec SM-400 - Máy đóng cọc: hình 3
Soilmec SM-400 - Máy đóng cọc: hình 4
Soilmec SM-400 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Soilmec SM-400

1993 20 442
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 8Ngày Số tham chiếu 6835

50 000 EUR

star
1993 20 442
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 1
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 2
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 3
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 4
Casagrande C6 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Casagrande C6

1995 9 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 8Ngày Số tham chiếu 5102

57 746 EUR

star
1995 9 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
Banut 700 - Máy đóng cọc: hình 1
Banut 700 - Máy đóng cọc: hình 2
Banut 700 - Máy đóng cọc: hình 3
Banut 700 - Máy đóng cọc: hình 4
Banut 700 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Banut 700

1990 10 000
Anh Quốc, Middlesbrough
Được phát hành: 8Ngày Số tham chiếu 5092

37 000 EUR

star
1990 10 000
Anh Quốc, Middlesbrough
email Liên hệ người bán
 Movax MPM-4000 - Máy đóng cọc: hình 1
 Movax MPM-4000 - Máy đóng cọc: hình 2
 Movax MPM-4000 - Máy đóng cọc: hình 3
 Movax MPM-4000 - Máy đóng cọc: hình 4
 Movax MPM-4000 - Máy đóng cọc: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Movax MPM-4000

2019
Pháp, St Aubin Sur Gaillon
Được phát hành: 11Ngày Số tham chiếu 1630

40 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2019
Pháp, St Aubin Sur Gaillon
email Liên hệ người bán
1 2 3 18   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Pile drivers
t1 old