Mua Thiết bị bê tông đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Thiết bị bê tông


   Trang 1 trong số 91 1/91   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
Howo HOWO Concrete mixer Truck - Xe trộn bê tông: hình 1
Howo HOWO Concrete mixer Truck - Xe trộn bê tông: hình 2
Howo HOWO Concrete mixer Truck - Xe trộn bê tông: hình 3
Howo HOWO Concrete mixer Truck - Xe trộn bê tông: hình 4
Howo HOWO Concrete mixer Truck - Xe trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Howo HOWO Concrete mixer Truck

2021 56 907 km Dầu
Trung Quốc, Minhang District, Shanghai
Được phát hành: 23Ngày

29 888 EUR

star
2021 56 907 km Dầu
Trung Quốc, Minhang District, Shanghai
email Liên hệ người bán
SID BETONMISCHER FUR ZAPFWELLE/ Bétonnière, Malaxeur Béton / Pam concrete mixer - Máy trộn bê tông: hình 1
SID BETONMISCHER FUR ZAPFWELLE/ Bétonnière, Malaxeur Béton / Pam concrete mixer - Máy trộn bê tông: hình 2
SID BETONMISCHER FUR ZAPFWELLE/ Bétonnière, Malaxeur Béton / Pam concrete mixer - Máy trộn bê tông: hình 3
SID BETONMISCHER FUR ZAPFWELLE/ Bétonnière, Malaxeur Béton / Pam concrete mixer - Máy trộn bê tông: hình 4
SID BETONMISCHER FUR ZAPFWELLE/ Bétonnière, Malaxeur Béton / Pam concrete mixer - Máy trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

SID BETONMISCHER FUR ZAPFWELLE/ Bétonnière, Malaxeur Béton / Pam concrete mixer

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 580 kg
Ba Lan, 18-500 KOLNO
Được phát hành: 4Giờ 9Phút

2 720 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 580 kg
Ba Lan, 18-500 KOLNO
email Liên hệ người bán
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (40)

FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 50Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | Ready in Stock

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 50Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE  | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 50Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 50Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 51Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 110m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 51Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

FABO SKIP SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT | 60m3/h Capacity | AVAILABLE IN STOCK

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (26)

FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (26)

FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO COMPACT-60 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-60 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-60 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-60 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-60 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

FABO COMPACT-60 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

FABO TURBOMIX-100 Mobile Concrete Batching Plant

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

FABO COMPACT-120 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | AVAILABLE IN STOCK

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

FABO COMPACT-160 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE | Ready in Stock

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

FABO FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 52Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

FABO TURBOMIX-120 MOBILE CONCRETE PLANT

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 53Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO MINIMIX 30 M3/H MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO MINIMIX 30 M3/H MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO MINIMIX 30 M3/H MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO MINIMIX 30 M3/H MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO MINIMIX 30 M3/H MOBILE CONCRETE PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

FABO MINIMIX 30 M3/H MOBILE CONCRETE PLANT

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 53Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
FABO TURBOMIX-60 MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 1
FABO TURBOMIX-60 MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 2
FABO TURBOMIX-60 MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 3
FABO TURBOMIX-60 MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 4
FABO TURBOMIX-60 MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - Trạm trộn bê tông: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

FABO TURBOMIX-60 MOBILE CONCRETE MIXING PLANT

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 4Giờ 53Phút
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
1 2 3 91   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Concrete equipment
t1 old